Hz. Mehdi (ə.s)-ın mükəmməl elmindən və müvəffəqiyyətlərindən bəhs edilərkən, belə araşdırılmışdır ki: “O zühur edib ortaya çıxdığında, izah etdiyi xüsusları Yəhudilər ilə Tövratın əsasına görə mübahisə edərək isbatlayacaqdır, bunun nəticəsində böyük bir qismi islam dinini qəbul edəcəkdir.”

[Biharül Envar]

 

A0060