Taha surəsi, 99-113-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

Beləcə, olub-keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə Öz tərəfimizdən Zikr vermişik. Yəni Quran. Ondan üz döndərənlər Qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Yəni “Quran” dan Ondan üz döndərənlər Qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır! Allah “Qurana tabe olmamağın hökmünü açıqlayır. Kim bunda üz döndərsə, baxın istisnasız hər kəs üçün etibarlı.

Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamətdə əbədi olaraq cəhənnəm qarşılığı olar deyir. Cənabı AllahQiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır!deyir. Qurana riayət etməyin fərz yəni hər kəs üçün o şəkildə. O gün sur üfürüləcək və o gün günahkarları gözləri göm-göy göyərmiş halda bir yerə toplayacağıq. Gömgöy göyərmiş gözləri yəni bənövşəyi rəngdə olur gözlərinin içi.

 

103-cü ayə. Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər: “Dünyada cəmi on gün qaldınız! Öz aralarında nə qədər qaldıqlarına tam qərar verə bilmirlər. Biri bir gün qaldıq deyir. Biri bir günün bir vaxtı qədər deyir. Bir qismi də “Dünyada cəmi on gün qaldınız!” deyir. Komada qaldıqlarını düşünürlər. Dərin bir yuxudan,yəni komadan qalxdıqda insanlar, “mən neçə gündən bəri komadayam” deyirlər, bilmirlər. Məsələn adama bəzən dörd ay komada qalır desən bir həftədən bəri komadasan desən, inanar. Bilməz . Onlar da tam tapa bilmirlər tam nə qədər müddət qaldıqlarını. Halbuki çox uzun müddət qalırlar amma hiss edə bilmirlər. On gün qaldığını düşünür o da. Şeytandan Allaha sığınıram.

Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı: “Dünyada cəmisi bir gün qaldınız!” – deyəcək. Bax onlar da qərar verə bilmirlər. Bax,  Onların ən ağıllısıdaha bərbad mövqedə olanlar isə” Siz onlar da yalnız bir gün qaldınız “deyərlər.” Aralarında bir mübahisə var yəni o yuxudan qalxmaq nə qədər sürdüyünə dair qərar verə bilmirlər. Səndən dağlar haqqında soruşurlar. De: “Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq, oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir.

Qiyamət vaxtında. oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir. Zəlzələnin təsiriylə dağlar çökməyə başlayır, əriyir və getdikcə yayılır ərazidə və yerləri bomboş olur məsələn Ağrı dağı deyək olduğu yer ova halına gəlir, dümdüz.

oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir Sən orada nə bir eniş, nə də bir yoxuş görməyəcəksən. Zəlzələ həmişə davam etdiyi üçün əyriliklər də gedir. Əyriysə əyrilik varsa ərazidə zəlzələnin təsiriylə o da düz hala gəlir. Səhvlik varsa o da zəlzələnin təsiriylə düzlənməyə başlayır. Bu səbəbdən yer üzündə zəlzələnin təsiriylə, zəlzələnin şiddətiylə düz ova hakimiyyəti olur. “O gün, özündən azma imkanı olmayan çağırıcıya tabe olacaqlar.

“Bu bir mələk Allahu Aləm, onları çağıran bir Mələk.” Rəhman (olan Allah)a qarşı qarşısında səslər kəsiləcək, “Cübbəli deyir ha” lovğalanacağıq istədiyimiz kimi danışarıq “kimi hörmətsiz danışacağını düşünür. Lovğalanacağıq demir amma haşa üslub lovğalanacağıq kimi oradakı çıxışı.

Allah deyir ki, Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Mən orada da mübahisə edərəm deyir belə avam bir üslubla mübahisə edəcəyini düşünür. Allah nə deyir? ” Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. artıq bir xırıltıdan başqa bir şey eşidə bilməz. Ərazi də yalnız xırıltını xatırladan bir səs var bütün dünyada.

İnsanlarda səs kəsilir. O gün Mərhəmətli Allahın izin verdiyi və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa heç kimin şəfaəti fayda verməyəcəkdir. Allahın icazə verdiyi, söz danışmağına razı olduğu, danışmasından məmnun olduğu kimsə şəfaət edir.” Ya Rəbbi “deyir;” bu bu insanlar yaxşı insanlar “deyir. Şəfaət edir inşaAllah. Amma Allah icazə verir amma onsuz da Allahın bildiyi bir şey söyləyir.

Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. Onların elmi isə Onu ehtiva edə bilməz! Biz ətrafımızda nə olub bitdiyini bilmirik. Bir çox varlıq var. Cinlər olur, mələklər olur bir çox şeyi görə bilmirik. Yaxud da kiçik şeylər olur görə bilmirik. Cənabı Allah deyir ki, Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. Onların elmi isə Onu ehtiva edə bilməz! Məlumat baxımından da qavraya bilmirlər. Yəni insanlar, necə bir şeydir, nə xüsusiyyəti vardır təfərrüatlarını da bilmir. Onu ehtiva edə bilməz!deyir, hər istiqamətdən. Çünki sağından, solundan, qarşısından, arxasından hər yerindən Allah görür. İnsan tək cəbhədən görə bilir və müəyyən bir istiqaməti görə bilir.

Məsələn kiçik olan şeyləri görə bilmir və görünməz olan şeyləri də görə bilmir. Məsələn görünməz varlıqları görə bilmir. Cin, mələklər, işıqlar, dalğalar bir çox şeyi görə bilmir. “Onlar isə, məlumat baxımından Onu ehtiva edə bilməz!” İnsanın mühasirə gücü də yoxdur. Tək tərəfli görə bilir. “(Artıq bütün) Üzlər, diri, qaim”.

Bax diri. İnsanlar ölür amma Allah həmişə diri. “qaim” “güclü” olanın qarşısında əyilmiş formada dayanmışdır ” Allaha qarşı başları aşağı vəziyyətdə çox nəzakətlidirlər. Elə lovğalanmaq kimi haşa həyasız bir üslub haşa təxəyyül belə edilə bilməz. Bax.” Üzlər, diri, qaim olanın qarşısında əyilmiş formada dayanmışdır və zülm yüklənən isə yox olub getmişdir. “ Zülm yüklənənlər cəhənnəmə gedirlər.” Kim də bir mömin olaraq saleh əməl işləsə, ” səmimi bir iş görsə” artıq o, nə zülmdən qorxsun, nə haqqının əksik tutulmasından. ” Cənabı Allah ” Zülm də haqqın əksik tutulması da mümkün deyil “deyir.” O, ən gözəl tərzdə qarşılanacaq “deyir inşaAllah.”

Beləcə Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik və onda qorxulacaq şeyləri müxtəlif şəkillərdə izah; “ yəni ” Allah çəkiniləcək, qorxulacaq şeyləri hər cür şəkildə açıqladım ” deyir. Yəni “müəmmalı buraxmadım” deyir. “Ola bilsin ki, qorxub-çəkinərlər ya da onlar üçün düşünmə (qabiliyyətini) yaradır.” Allah düşünmənin əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Cübbəli nə deyir? “Elə çox düşünməyə ehtiyac yoxdur” deyir. “Əylənərsən” deyir . Allah nə deyir: “onlar üçün düşünmə (qabiliyyətini) yaradır.” Allah dərin düşünməyə diqqət çəkir.

images (5)