gelinbirlikolalimkitabiHörmətli Adnan Oktar əsərlərində müsəlmanların kitab əhli (yəhudilər və xristianlar) ilə dost və qardaş olduqlarını, bu dostluğun Yaxın Şərqə və dünyaya sülh gətirəcəyini izah edir. “Gəlin birləşək“ adlı kitabında xristianların, yəhudilərin və müsəlmanların eyni Allaha iman etdiklərinə, eyni peyğəmbərlərə iman edib sevdiklərinə, hamısının mələklərə, axirət gününə inandıqlarına görə dost olmamaqları üçün heç bir səbəb olmadığını yazan Hörmətli Adnan Oktar, açıqlamalarında da yəhudi və xristianlara qarşı şəfqətlə və mərhəmətlə yaxınlaşılmalı olduğunun üzərində dayanır. Bu, sevgi və şəfqət yayıldıqda, başda Yaxın Şərq olmaqla dünyanın problemli bölgələrində mədəniyyətlərarası anlaşılmazlıqlar və qarşıdurmalar sona çatacaq, sülh və hüzur hakim olacaq.

Hörmətli Adnan Oktarın bu yöndəki açıqlamaları qısa müddət ərzində təsirini göstərməyə başlamış, uzun illərdir aralarında anlaşılmazlıq olan cəmiyyətlər arasında da dostluq bağlarının qurulması üçün addımlar atılmışdır. Bunlardan ən çox diqqət çəkəni, İranın prezidenti cənab Mahmud Əhmədinejadın New York ziyarəti əsnasında yəhudi din adamları ilə görüşü, sevgi və dostluq mesajları verməsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktarın sentyabr ayının əvvəlində Azərbaycanın “Respublika” qəzetinə verdiyi açıqlama (2 sentyabr 2008)

Adnan Oktar: Əlbəttə ki, inanc birlikləri ola bilər, özünü öz inancından birinə daha yaxın hiss edə bilər, bu, normal bir şeydir. Amma bu, qardaşlıq bağını zədələyən bir şey olmamalıdır. Məsələn, MƏN BİR YƏHUDİ GÖRƏNDƏ ONU QUCAQLAYIRAM, bir xristian qardaşımı görəndə onu qucaqlayıram…

 

Cənab Əhmədinejadın 25 sentyabrda New Yorkda yəhudi din adamları ilə görüşündə etdiyi açıqlamalar:

ahmedinejadhaham“PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏQİQƏTƏN İZİNDƏN GEDƏNLƏR BİR-BİRİNİN QARDAŞIDIR. BUNA GÖRƏ GÖRÜŞÜMÜZ, QARDAŞLARIN BİR YERƏ GƏLMƏSİ OLARAQ QƏBUL EDİLƏ BİLƏR. Peyğəmbərlərin təlimlərinin izlənilməsi halında bütün müharibə və düşmənliklər sona çatacaq. Yəhudilik dininin peyğəmbəri, Allahın böyük peyğəmbərlərindən biridir. Yəhudilər və müslümələr həmişə sülh içində yaşadılar”.

 

 

ahmedinejadhaham aksam260908

“Akşam”, 26 sentyabr 2008

ahmedinejadhaham terc260908

“Tercüman”, 26 sentyabr 2008

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÖVZU İLƏ ƏLAQƏDAR DİGƏR AÇIQLAMALARI

Adnan Oktar: Heç fərqi yoxdur, hamımız qardaşıq. Bu, düşmənə şərait yaratmaq olar. Küfrə şərait yaratmaq olar. Bu, müsəlmana yaraşmaz. Amma, əlbəttə ki, səmimi bir xristiana, səmimi bir yəhudiyə də şəfqət və sevgi çox əhəmiyyətlidir. YƏNİ ONLAR DA ALLAHIN BİZƏ ƏMANƏTİDİR, ONLAR DA EYNİ ALLAHA İNANIRLAR. EYNİ PEYĞƏMBƏRLƏRİ SEVİRLƏR. ONLARA QARŞI DA ŞƏFQƏT RUHU ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. Yəni hirslə və kinlə baxan bəzi insanlar var. Bu Qurana uyğun deyil. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun deyil. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında yəhudilər son dərəcə rahat yaşadılar. Xristianlar son dərəcə rahat yaşadılar… Yeməkləri yeyilər. O insanlardan qız alınıb evlənilə bilər. Evlərinə gedib yata bilərsiniz. Söhbət edilər. Onlar da Allahın yaratdığı qullardır. Allah onların qədərini o şəkildə yaratmışdır. (İraq “Al-Baghdadi”, 5 avqust 2008)

 

Adnan Oktar: Mən xristianları çox sevirəm. Yəhudiləri də çox sevirəm. Məsələn, İsraildəki çalışmalarımız nəticəsində İsraildəki gənclik böyük miqyasda dinə döndü. İndi İsraildə yəhudilik daha da gücləndi.

 

Müxbir: Buradan, kitablarınızda yəhudiliyi də müdafiə etdiyiniz fikirinə gələ bilərikmi?

 

Adnan Oktar: Əlbəttə, mən bir yəhudinin yaxşı yəhudi olmasını istəyirəm. Yaxşı bir musəvi olmasını istəyirəm. Bir xristianın yaxşı bir xristian olmasını istəyirəm. Müsəlmanın da yaxşı bir müsəlman olmasını istəyirəm. Kilsələr xristianlarla dolsun. Sinaqoqlar yəhudilərlə dolsun. Məscidlər də müsəlmanlarla dolsun istəyirəm. Hər kəs Allahı sevsin və varlığını anlasınlar istəyirəm. (İspaniya, “El Siglo”, 11 iyun 2008)

 

Adnan Oktar: Mən xristianlara və yəhudilərə həmişə sevgi və şəfqət duydum. Onların yeməklərinə gedilər, evlərinə ziyarətə gedilər, onların səmimi olanları ilə SƏMİMİ DÜRÜST XRİSTİANLARLA, SƏMİMİ YƏHUDİLƏRLƏ HƏMİŞƏ DOSTLUQ, YOLDAŞLIQ ƏLAQƏSİ OLAR… Mən heç bir zaman antisemit olmadım. Yəhudilər peyğəmbər soyudur, mübarək bir soydur. Hz. İbrahimin, Yusifin, İshaqın soyundan gələn nəsildir. Həmişə yəhudilərə qarşı mənim içimdə sevgi, məhəbbət və coşğu olmuşdur, onlara qarşı qoruma hissi içərisindəyəm. Heç bir zaman onlara edilən düşmənliyi, müxalifəti qəbul etmərəm və buna qarşı da fikirlə mübarizə verərəm. Mənim qarşı olduğum ateist sionistlərdir. Yəni dinsiz, imansız ateist sionistlər. Mənim mübarizə apardığım düşüncə budur və bunların hər cür hərəkəti və ideologiyasıdır. Yoxsa dindar yəhudilərə qarşı mənim sevgim çox açıqdır, bunu həmişə göstərirəm, dindar xristianlara qarşı da eyni şəkildə içimdə coşğu ilə bir sevgi var. Onların Allahı sevməsi, hz. İsanı sevməsi, bütün peyğəmbərləri sevməsi çox gözəl bir şeydir. (“Akşam” qəzeti, 23 aprel 2008)