Adnan Oktar Misir Nazirlər kabinetində alınan, Mursi tərəfdarlarının icra etdiyi göstərişlərə müdaxilə qərarının ardından, dünən gecə A9 TV-də canlı yayımlanan proqramda, Adeviyyə və Nahda meydanlarındakı çevriliş əleyhdarlarına edilə biləcək qətliama qarşı bütün dünyanı “Dayan” deməyə çağırdı.

Dünən Misir Nazirlər kabineti, Daxili işlər naziri İbrahimi, Adeviyyə və Nahda meydanlarını boşaltmaqla vəzifələndirdi. Nazirlər kabineti yığıncağının ardından edilən yazılı açıqlamada, “Daxili işlər naziri Məhəmməd İbrahim, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi və təhlükələrə son verilməsi üçün lazım olan tədbirlərin alınması mövzusunda vəzifələndirildi” -deyildi. Ancaq Daxili işlər nazirinə verilən vəzifələrin detalları açıqlanmadı və çevriliş əleyhdarı mitinqlərin şiddətdən istifadə edilərək dağıdılıb dağıdılmayacağı mövzusuna da izah gətirilmədi.

Bu qərar, Nahda və Adeviyyə meydanındakı nümayişçilər və Misirdəki hadisələri yaxından izləyən bəzi çevrələr tərəfindən, “Görəsən, Misir ordusu yeni bir qətliama hazırlıq edir?” şəklində şərh olundu.

Misir Nazirlər kabinetinin bu açıqlamasının ardından hörmətli Adnan Oktar 31 iyul gecəsi A9 TV-də canlı yayımlanan proqramda, “yenə Nahda və ya Adeviyyə meydanındakı müsəlmanlara yönəlmiş bir qətliam hazırlığı ola bilər, o zaman yenə Twitterdə, #MisirdəQətliamaYox #NoToMassacreinEgypt deyə çalışma başladaq. Qardaşlarımız bu etiketləri sürətlə yaysınlar” -dedi.

Adnan Oktarın bu elanından sonra, Adnan Oktarın sosial mediadakı minlərlə sevəni və Misirdəki müsəlmanların yanında yer alan yüzlərlə Twitter istifadəçisi bu etiketə dəstək verdi. Və bu etiketlərin ikisi birdən, Twitterdə həm Türkiyə TT Siyahısında, həm də Dünya Siyahısında 1-ci sırada yer aldı.

notomassacre-m%C4%B1s%C4%B1rdakatliamahayirTT-1(2)

notomassacre-misirdakatliamahayirTT-2(1)