DƏCCALİYYƏT AĞILI ZƏİF OLAN İNSANLARA EQOİSTLİK TƏLQİN EDƏRƏK NƏZARƏTİ ALTINA ALIR. DƏCCALIN HİPNOZ VƏ CADUSU BELƏ OLUR

Məsələn, belə münafiqlərin içərisində ən azğınlarını seçirlər, müsəlman camaatların içinə göndərirlər. Məsələn, oradakı gənc qızları aldatmaq üçün, “sən bu birlik içində çox ağıllısan, çox ağıllısan, sən özün bunu dərk edirsənmi?” -deyir. İblis kimi. “Bax, səni kimlə görüşdürəcəyəm?” -deyir. İngiltərədə İngilis dərin dövlətindən birisi ilə görüşdürür. O, onunla ingilis aksenti ilə danışır, o, onunla danışır “sən dahi imişsən, dostum mənə söylədi” -deyir. “Mən də indi sənlə danışdım, sənin dahi olduğunu anladım” -deyir. “Sən fövqəladə bir insansan” -deyir. “Bu İngilis imperatorluğu içərisində sənin böyük bir yerin olmalıdır” -deyir. “Sən özün dərk edirsənmi?” -deyir. Belə sıravi biri də olduğu üçün ilk dəfə eqoistlik və böyüklük hissi qarşısına çıxınca, şeytanın da təsiri ilə bu dəfə ağlasığmaz bir manyak ölçüyə girir, havalanır. “Mən nə qədər böyük imişəm, xəbərim yox imiş” -deyir. Ondan sonra adamı tuta bilsən, tut, azğın dəli olur. Məsələn, “Bax” səni “nazir xanımla görüşdürüm” -deyir. Nazirlə görüşdürürlər. “Biz səni çox sevirik” -deyir. Qardaşım, əvvəla adam səndən irq olaraq nifrət edir və Allaha inanmır, səni necə sevsin? Ona inanır. “Sonsuz sədaqətlə sonsuza qədər sənin yanındayıq” -deyirlər. Lakin dəccal tərəfdarları diqqətə çarpan bir şey olması üçün də 2023 tarixini verir. Baxın, Mehdiyyət 2023 deyir. Dəccaliyyət də 2023 deyir. İmtahanı görürsünüzmü?

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ MÜNAFİQLƏRİ TAM TƏSBİT EDİR, ALÇAQ VƏ XARAKTERSİZ OLDUQLARINI BİLDİYİ ÜÇÜN ONLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKDƏ ÇOX QƏRARLI OLUR. PKK-DAN İSTİFADƏ ETMƏKDƏKİ QƏRARLILIQLARININ SƏBƏBİ DƏ BUDUR

Münafiqlər İngilis dərin dövlətinin heç qaçırtmadıqları, heç əldən buraxmadıqları bir birlikdir. Birini belə əldən buraxmırlar, heç qaçırmırlar, hamısından istifadə edirlər. Harada münafiq varsa çox əhəmiyyətli görürlər. Münafiqlər də təkəbbür hissi içində olduqları üçün, təkəbbür onlar üçün əhəmiyyətli bir mövzu olduğu üçün onlara ödənişsiz qida vermiş olur. Onun tək qidası təkəbbür olduğu üçün onu həmişə böyüdür, o böyüdükcə ona xidməti daha da güclənir.

Onlar da əslində onların əxlaqsız olduğunu bilir, onlar da onların vətənini, millətini satan, namərd, yoldaşlarını satan bir alçaq olduğunu bilir. İslama, müsəlmanlara xainlik edən bir namərd olduğunu bilir, amma tam axtardığı da odur. Elə adamın istifadə edilməli olduğuna inanırlar və onları çox qabiliyyətli görürlər. Məsələn, PKK-dan istifadə etmədəki qərarlılıqları ona görədir. Harada it, alçaq, şərəfsiz, namussuz PKK içərisində belə yaltaq bir sistemlə oturduqları üçün İngilis dərin dövləti bunları həssaslıqla birini belə əldən buraxmadan istifadə etmək istəyir. Çünki bu qədər alçağı bir yerdə tapmaları mümkün deyil, çox çətindir. Məsələn, Türkiyənin münafiqlərini, Pakistanın, Hindistanın, İordaniyanın münafiqlərini yığırlar, amma PKK bir toplu münafiq ordusu olduğu üçün onlar üçün çox qiymətlidir. Onun üçün “əsla atəş etməyin, toxunmayın, yanlarına yanaşmayın” –deyirlər, bilirsiniz, indi bütün Avropa onları dəstəkləyir. İngilis dərin dövlətinin təlimatı ilə dəstəkləyir. İngilis dərin dövləti Avropanı əsir almış vəziyyətdədir.

 

MÜNAFİQLƏRİN BİR-BİRLƏRİ İLƏ XƏBƏRLƏŞMƏLƏRİ ÜÇÜN XÜSUSİ HAZIRLANMIŞ GİZLİ YAZIŞMA PROQRAMLARI OLUR, BUNLARDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK MƏLUMAT ÖTÜRÜRLƏR

Öz aralarında xüsusi şifrə sistemləri olur. Məsələn, Facebooka saat on birdə girir bir söz yazır, oradan ona o şifrəni vermiş olur. Hazırda İngilis dərin dövləti internetdən çox istifadə edir. Münafiqlərə böyük üsullar göstərirlər. İnterneti istifadə etmə və internetin xalq tərəfindən bilinməyən bütün istiqamətlərini göstərirlər. Məsələn, şifrə oxuma, şifrə qırma, gizli yazışma, saxta hesablar açma, saxta hesablardan yenə yeni saxta hesablara keçmə, onun üçün böyük bir güc kimi görünürlər. Gizli xəbərləşmə sistemləri, münafiqlərin gizli xəbərləşmə sistemləri indi bilinmir, təzəlikcə anlaşılır.

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİNİN MƏNSUBLARI HƏR ŞEYDƏ, ƏN ƏXLAQSIZ, MURDAR İŞLƏRİNDƏ BELƏ ALLAHIN ADINDAN İSTİFADƏ EDƏR. BU ÇOX QƏRİBƏDİR

Məsələn, cinayətə adam göndərir. Bismillah deyə göndərir. Halbuki, Allaha inanmıram deyir, İslama inanmır. Amma bu, adamı aldatmaq üçün bir üsuldur. Məsələn, murdar bir şey edəcəyi vaxt bəsmələylə edir. Məsələn, pozğun əlaqəyə girir, onu bəsmələylə edir. Öz aralarında belə bir sistem yaradıblar. Həm azğın dinsiz, həm də dindar kimi göstərir. Yəni adamlarda böyük qarışıqlıq meydana gətirirlər. Guya dinə də lağ etmiş olur, əlbəttə, özlərinə görə lağ etmiş olur. Amma ağılı zəif olan da onun həqiqətən dinlə yenə əlaqəsinin qalmış olduğunu düşünür. Halbuki, onu lağ etmək qəsdi ilə edir. Və ya o axmağı aldatmaq üçün edir. Amma o axmaq onu başa düşə bilmir.

 

MÜNAFİQLƏR ÜÇÜN MÜNAFİQLƏRDƏN İBARƏT OLAN, ŞEYTAN ORDUSUNDAN İBARƏT OLAN YAXIN ƏTRAF ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR

Onların özlərini qurtaracağını zənn edər. Allaha inanmadığı, güvənmədiyi üçün mümkün qədər homoseksuallardan, dinsizlərdən, ateistlərdən, əxlaqsızlardan, İngilis dərin dövləti mənsublarından özünə geniş bir ətraf yaradar. Bu ətrafı yaratmaq üçün lazım olsa, saxta hesab da açırlar. Məsələn, 20-30-40-50-100 saxta hesabı olur. Həm özünü tərifləyir, həm də yeni məxluqlarla əlaqə qurmaq üçün o sistemdən istifadə etmiş olur.

 

MÜNAFİQLİKDƏ XAİNLİK SANKİ NƏFƏS ALMAQ KİMİDİR

Münafiq hər an bir əxlaqsızlıq etmədən rahat dayana bilməz. On dəqiqə belə əxlaqsızlıq, alçaqlıq etmədən dayana bilməz. Bütün ömrü, gecə-gündüz, səhər qalxan kimi dərhal əxlaqsızlıq edər. Axşam yatanda dərhal əxlaqsızlıq etmək istəyər. Oyananda dərhal əxlaqsızlıq etmək istəyər. Küfrdə belə bir şey yoxdur. Onun üçün mömin bütün diqqətini münafiqlərə verməlidir. İri-xırda müxtəlif münafiq təşkilatlanmalar vardır, bəziləri çox vəhşi olar. Məsələn, yüz faiz gücündə münafiqlər vardır, amma bəzi münafiqlər bir faiz, iki faiz gücündədir. Yəni xalq arasında münafiqlər daha aşağı dərəcədədirlər, amma İngilis dərin dövlətinə xidmət edən münafiqlər çox azğın olurlar. Yəni ən azğın, ən şiddətli olanlar onlardır. Məsələn, Fironla əlaqədə olan münafiqlər ən azğınları idi. Münafiqlər Rəsulullah (s.ə.v)-in zamanında da Roma dərin dövləti ilə əlaqədə idilər. Ən azğınları onlar idi. İsa Məsihin zamanında da yenə Roma. Səlcuqlular dövründə Hülakü, yəni əsrin dəccalı idi. Həmişə ona yaltaqlıq etmək istəyirdilər. Yəni ən azğın zalımlar, münafiqlər o dövrdə çıxdı.

 

MÜNAFİQİN ZƏKASINA QARŞI MÖMİNİN AĞLI VARDIR. MÖMİNİN AĞLI QARŞISINDA MÜNAFİQİN BÜTÜN ÖMÜRÜ ALÇALDILARAQ KEÇƏR

Münafiqə qarşı möminin zəkası, mömin ağlı dövrəyə girər. Yəni münafiqin zəkası ilə möminin ağlı zidd düşər. Münafiq həmişə əzilər və alçaldılar. Yəni münafiqin bütün ömürü it kimi alçaldılmaqla keçər. Amma heç cür imtina etməz. Rəsulullah (s.ə.v)-in zamanındakı münafiqlər də məsələn, 900 nəfərdən 300 nəfər münafiq vardı. Böyük rəqəmdir. Bütün ömürləri alçaldılaraq keçdi. Amma münafiqlikdə təkid etdilər. Sonra hz. Osman (r.ə)-i, hz. Ömər (r.ə)-i, hz. Əli (r.ə)-i şəhid etdilər. Yəni bu alçaqların gözü qana da doymaz. Çox alçaq, fitnəçidirlər. Münafiqlikdə düstur yalnız xainlik üzərinə qurulduğu üçün münafiq sevgidən belə xainlik üçün istifadə edər. Yəni sevirəm deyər, amma xainlik məqsədiylə edər.