AXIRZAMAN ƏLAMƏTLƏRİNDƏN OLAN DABBƏNİN QURAN VƏ HƏDİSLƏRDƏKİ TƏSVİRLƏRDƏN KOMPÜTER OLDUĞU AYDIN OLUR

Kompüterə baxırıq silisium, dəmir, mis, sink. Torpaqdan əmələ gəlmiş bir dabbədən bəhs edir. Dabbə hərəkətli olan cisimə deyilir. “Üzü insan üzü kimidir” deyir. Baxırıq, internetdə bir insan danışanda insan üzü meydana çıxır. Elə deyilmi?

“Görünüşü fil qulağı kimidir” -deyir. Kompüteri açanda fil qulağı kimidir. “Donuz gözü kimi gözü vardır” deyir. Baxırıq, həqiqətən ortasında kiçik bir göz var. Elə deyilmi? Yəni. Oradan çəkiliş də edilə bilər, insanlar danışa da bilir. Lakin bu heyvanın əsas xüsusiyyəti insanlarla danışmasıdır. Kompüterdə sən ona bir şey söyləyirsən o da sənə bir şey söyləyir, danışırsan. Canlılıq xüsusiyyəti olaraq Quranda yalnız buna diqqət çəkilmişdir. Ayağı vardır demir, gedər demir. “Tükellimihum” yalnız danışar. İnsanlara xitab edər, yəni qarşılıqlı danışma dialoq təmin edən bir heyvandan bəhs edir. Heyvan deyərkən bir hərəkətli varlıq, debbabe debib vurnuxma mənşəyindən gəlir debbabe. Məsələn, tank üçün dabbe deyilir. Debib. Yəni hərəkətli hər hansı bir cisim. Yaxud gözlə görünməyən çox kiçik tərpənən cisimlər. Həqiqətən, kompüterə yaxından baxanda çox kiçik tərpənən görünüşlərdən meydana gəldiyini görərik. Televizor da elədir. Çox kiçik parçacıqların hərəkət etməsi ilə yaranan quruluşdur. Bu səbəbdən almanın içində çürüyün yayılmasına da dabbe deyilir. Debib. Yəni gözlə görülməyən kiçik hərəkətlənmələr. Tam kompüter və televizora uyğundur.

 

MEHDİ VƏ İSA MƏSİH DABBƏDƏN, YƏNİ TELEVİZOR VƏ İNTERNETDƏN İSTİFADƏ EDƏRƏK TƏBLİĞ EDƏCƏKLƏR

“Üzərində hər rəng görünər” -deyir. Baxanda ekrana, internetə hər rəng var. “Hər şeyi görən bir gözü olacaq” -deyir. Kompüterdə baxanda o gözü bir yerə tutduğunda hər yeri, hər şeyi görür. Hər cür səsi mükəmməl qəbul edəcəyi deyilir. Götürür danışır. Ayədə: “Münafiqləri də xəbərdar edəcək” -deyir.

Bu səbəbdən doğrudur. O söz, yəni Allahın verdiyi söz, bu sözlə qarşılaşdıqlarında, bu söz meydana gələndə, yəni qiyamət əlamətləri Mehdi (ə.s)-ın zühuru, İsa Məsihin nüzulu, Axırzamana aid əlamətlər meydana gələndə, bu dövr gələndə “onlara yerdən yaranan torpaqdan yaranan bir dabbə bir cisim hərəkətli bir cisim çıxararıq. O da insanların necə bizim ayələrimizə qəti məlumatla inanmadıqlarını onlara söyləyər”. Yəni qəti məlumat ötürər. Qəti olan məlumatı, dəqiq, səhih olan məlumat ötürər. Qəti məlumatla inanmayanlara qəti məlumatı ötürər. İndi elə olmurmu? “Üzü insan üzü kimidir” -deyir. Hətta “saqqallıdır” -deyir. Yəni deməli, televizorlara saqqallı bir insan çıxacaq, yaxud saqqallı insanlar çıxacaq. Müsəlmanların əksəriyyəti, yəni 90%-i, hocaların hamısı saqqallıdır. Deməli çıxıb İslamdan, Qurandan bəhs edəcəklər. Təbliğ edəcəklər, ona işarə edir. “Və izə vaka” hadisə, məhz hadisə. Yəni Axırzamana aid bütün əlamətlər. “Kavlu əleyhim ahrecna lehim dabbeten minel ard tükellimihum” söz “tükellimihum” söz mənşəli. İnsanlarla danışar, xitab edər. “Annel nas” xalqa “kanu biayetina la’yukunu” baş verdi. Hadisə baş verdi. O söz “əl kavlu” Allahın sözüdür. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı Allahın sözüdür. İsa Məsihin çıxışı Allahın sözüdür. Allah sözündən dönməz. Axırzaman əlamətləri Allahın sözüdür. Hamısı çıxmışdır. “Əleyhim” onlar üzərinə “ahrecna” çıxardıq “lehim” onlar üçün, onlara. “dabbeten” dabbə. Yəni hərəkətli varlıq “minel ard” ərzdən, yerdən, torpaqdan “tükellimihum” onlara söyləyəcək, danışacaq. “ənnə” olduğunu “ən nas” insanlar “kanu” oldular “bi ayəsinə” ayələrimizə “la’yukunune”, inanmazlar. Yəni Axırzamanda insanlar ayəyə, Qurana inanmayacaqlar. İnam meydana gəlməyəcək. Dabbə-tül ərzdə Mehdi (ə.s) danışacaq, İsa Məsih danışacaq və insanlara təbliğ edəcəklər, insanların imanı artacaq. İmanı olmayan insanlarda iman meydana gətirəcəklər. Aynəl yakin, ilməl yakin, hakkəl yakin məlumat meydana gətirəcəklər. Nə vaxt? Allahın vədi gəldiyi zaman. Yəni əsrimizdə.