ALLAHIN SƏNƏTİNİ BİLMƏK ÇOX VACİB MÖVZUDUR. ALLAHIN SƏNƏTİNİ BİLMƏK, YADDA SAXLAMAQ VƏ HEYRƏTLƏNMƏK ÜÇÜN DUA ETMƏK LAZIMDIR

Allahın sənətini bilmək çox əhəmiyyətli, həyati bir mövzudur. Allahın istədiyi təməl mövzulardan biri odur; sənətinin bilinməsi. Çünki sənəti olacaq, amma sənətini bilməyəcəyik, bu, çox qorxunc olar. Sənətini bilmək, yadda saxlamaq çox əhəmiyyətlidir. Onun üçün Allaha dua etmək lazımdır. Yadda saxlamaq və heyrətlənmək. İnsan heyrətlənmirsə, xəstədir. Mütləq heyrətlənməlidir. Sənətini bilib heyrətlənsən, iman sərxoşluğu içində yaşayarsan. İman sevinci içində yaşayarsan. Bu, çox əhəmiyyətlidir.