MÜNAFİQLƏR FİZİKİ OLARAQ MURDARDIRLAR. MÜSƏLMANLARIN OLDUĞU MÜHİTİ DƏ ÇİRKLƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞARLAR, KÜÇƏNİN ÇİRKİNİ, PİSLİYİNİ İÇƏRİ DAŞIYARLAR

Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə deyir: “Gələndə paltarını təmizlə”. Peyğəmbər onsuz da təmiz bir insandır, lakin münafiqlərlə fərqi vurğulamaq üçün söyləyir. Münafiqlər çox murdardırlar. Paltarını təmizlə dediyi odur. Möminlərin evinə gəldəndə paltarını dəyişdir, təmiz bir paltar geyin, küçə paltarı ilə gəlmə, təmiz ol mənasındadır. Bax, Allah: “paltarından çirki uzaqlaşdır” -deyir. Necə uzaqlaşar? Paltarı çıxardanda uzaqlaşar. Ona görə Quran müsəlmanların möminlərin evinə gələndə küçə paltarını dəyişdirməli olduğuna işarə edir. Amma münafiq elə deyil, küçənin pisliyini götürüb gələr, ora-bura hər yerə bulaşdırar, əhəmiyyətsiz görər. Müsəlmanlara dəyər vermədiyi üçün, hətta kinindən nifrətindən edər. Allah münafiqlərin qapısını bağlamaq üçün Peyğəmbərə belə bir əmr vermişdir. “Ey Peyğəmbər paltarını təmizlə”. Peyğəmbər (s.ə.v)-in paltarı onsuz da təmizdir, çöldə olsa belə təmizləyər. Paltara vasvasılıq göstər, küçə paltarı ilə evdə yaşanmaz, evə girilməz, bunu Peyğəmbərə vurğulayır. Amma bunu söyləməklə bütün möminlərə bir mövzuda diqqət çəkmiş olur, beləliklə bütün müsəlmanlar çox diqqət yetirmiş olurlar.

“Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allaha and içəcəklər” Tövbə surəsi, 95-də deyir. Münafiqlər bax, “Onların yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə Allaha and içəcəklər”. Artıq biz imtina etdik münafiqlik etməyəcəyik, əxlaqsızlıq etməyəcəyik deyə and içirlər. “Siz onlardan üz döndərin. Çünki onlar murdardırlar”. (Tövbə surəsi, 95) Münafiqlər murdardırlar, görünməyən yerdə də murdardırlar, münafiqin murdarlığı çox təhlükəlidir, ağıl xəstəsidir, münafiq çox murdardır. “Qəlbində xəstəlik olanlara gəlincə, o surə onların murdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır və onlar kafir qalaraq ölürlər”. (Tövbə surəsi, 125) Bax, “kafir olaraq ölürlər”. Ürəklərində xəstəlik olanlar, hələ münafiq olmamış, amma münafiq kimi ürəyində xəstəlik var. Bax, amma “murdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır” -deyir. Münafiqlər çox iyrənc olurlar, murdardırlar, yəni göründükləri kimi deyillər. Ətrafda çox intelektual, çox nəzakətli, çox sadə, çox mədəni, keyfiyyətli kimidir, amma normalda çox iyrəncdirlər, murdar, çaqqal kimidirlər. Çox əxlaqsız, əyyaş xarakterli, çox şərəfsiz və namussuz olarlar, çox murdardırlar. Amma müsəlmanın, əlbəttə ki, onu hiss edə bilməyəcəyini Allah belə söyləyir: “Onların üzünə baxanda sənin xoşuna gələr” -deyir, “aydın olmaz” -deyir, “danışıqlarını dinləyərsən”, çünki münafiqlər çox danışar və çox sözdən istifadə edərlər, çox mövzu bilərlər, amma bu məlumat deyil, eşşəyə yüklənmiş məlumat kimidir, Quranda var. Allah eşşəyə yüklənmiş məlumata bənzədir, onun kimidir.

 

MÖMİN ÇOX İNCƏ DÜŞÜNƏR, ALLAHDAN QORXAR VƏ VASVASIDIR. MÜNAFİQ ALLAHDAN QORXMADIĞI ÜÇÜN ÇAQQAL ARSIZLIĞI İÇİNDƏDİR

Mömin çox incə düşünər, Allahdan çox qorxar, vasvasıdır. Münafiq Allahdan qorxmadığı üçün heyrətləniləcək bir fərahlıq, itaətsizlik, ədabazlıq, çaqqal arsızlığı içindədir, yəni müsəlman onu heç cür qavraya bilməz, yəni münafiqin ağlasığmaz fərahlığını, şərəfsizliyini o cəmiyyət mikrobu xaraktersiz şəxsiyyətini heç cür anlaya bilməz. Halbuki, Allahdan qorxmadığı üçün ayıq-sayıq deyil, amma möminin ayıq-sayıqdır, yəni heç haqq keçsin istəməz, təmizliyə çox diqqət yetirər, müsəlmanları üzməməyə çox diqqət yetirər, qəlblərini qırmamağa diqqət yetirər, müsəlman çox etinalı bir varlıqdır. Çox diqqətlidir. Münafiq səs-küylüdür, dağdan diyirlənən daş kimi, öküz kimidir, inəkdən də aşağı bir məxluqdur, amma özünü çox keyfiyyətli göstərməyə çalışar. Kitabxana qurdurar, guya kitabxanalardan çıxmaz, kitablar oxuyar, xarici dillər havalarda uçuşar, eyni zamanda trilyonerdir, eyni zamanda dünya beyin çempionudur. Millətdə beyin  bir kilodursa, onda iki kilo olar. Belə manyak kimidir, yəni siyasətdə hər mövzuda ən məqsədəuyğun qərarı guya o verər, heç kiminin düşünə bilmədiyini düşünər, tapar qavrayar, orijinal düşüncələr söyləyər. Dünyada ilk dəfə görülən hadisələri bilər. Yadplanetlilərin hansı növ şorba hazırladığından tut da…

 

MÜNAFİQ, MÜSƏLMAN OLDUĞUNU İDDİA EDƏRƏK ÖZ ZƏİF AĞILINCA MÜSƏLMANLARIN BUNUN QARŞILIĞINI ÖDƏMƏSİNİ İSTƏYƏR

Münafiqin xüsusiyyəti, müsəlman oldum deyə müsəlmanın bunu ödəməsini istəyər. Yəni “mən sənin üzündən belə bir həyat tərzinə girdim, sən buna səbəb oldun, ona görə bunu ödə” deyər. Hər cür rüsvaylıq, gərginlik, alçaqlıq, pislik, əxlaqsızlıq, üzünü turşutma, çaqqallıq, çirkablıq, bir şeylər istəmələr, münafiqin rəftarıdır. Quranda “Allaha minnət edərlər” -deyir. Münafiqlər üçün “Allahın bunu ödəməsini istəyərlər” -deyir. “Halbuki, onlar Allaha şükr etməlidir” -deyir. “Onların Allaha minnət borcları vardır” deyir. “Allahın onlara minnət borcu yoxdur” -deyir. “Onlar müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar”. (Hucurat surəsi, 17) Yəni müsəlman olanda Peyğəmbər (s.ə.v)-ə tərslik edirlər, “biz sıxılırıq” -deyirlər, “bizi rahatlaşdır, bezdik” -deyirlər. “Bezdik” -deyir, “bizə mal ver” -deyirlər. “Bizə əşya ver, pul ver, yemək ver”. Pul verir, bu dəfə də qudururlar, daha da azğınlaşırlar. Bax ayədə: “Onların azmasının səbəbi sənin Allahın lütfü İlə onları zəngin etməyindir” -deyir. Bu çox əhəmiyyətli bir münafiq əlamətidir. Bu xüsusi vurğulanmalıdır. Hucurat surəsi, 17-də Allah deyir, şeytandan Allaha sığınıram, “Onlar müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. De: “Müsəlman olmusunuz deyə mənə minnət qoymayın! Əgər doğru danışanlarsınızsa, bilin ki, əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmət göstərmişdir!”“ Yəni sizin Allaha minnət borcunuz var. Allah: “Əgər doğru danışanlarsınızsa, bilin ki, əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmət göstərmişdir!” –deyir.

 

MÜNAFİQ HƏMİŞƏ ÜZÜNÜ TURŞUDAR, ÇÜNKİ MÜSƏLMAN OLMAQDAN NARAHATDIR. HƏMİŞƏ ƏYLƏNDİRİLMƏK, GƏZDİRİLMƏK İSTƏYƏR. BELƏLİKLƏ, MÜSƏLMANLARIN VAXTINI ALAR

Münafiq həmişə üzünü turşudar. Niyə? Müsəlman olduğu üçün. “Məni gəzdirin” -deyər, “məni yedirin, məni içirin, mənə paltar alın, mən sıxılıram”, “mənim yanımda durun, mənim əhvalımı açacaq bir şeylər edin”. “Kinoya aparın, teatra aparın, başqa ölkələrə aparın, əyləncə mövzusu tapın”. Bu arada da münafiq, “mən İslamı izah etmək istəyirəm, amma izah edə bilmirəm” -deyər. Quranda bu mühüm bir mövzu olaraq, xüsusi, ayə ilə açıqlanmışdır. Ayədə: “Biz təbliğ etməyi bilsək, İslamı izah etməyi bilsək əlbəttə ki, sizinlə gələrdik” -deyir. “Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözüyumulu ona qoşularlar”. (Nisa surəsi, 91) -deyir. “Çox fərasətli olarlar” -deyir.  Məsələn, bugünkü münafiqlərə, İngilis dərin dövlətinə xidmət edəcəksən deyildikdə, İngilis dərin dövləti mənsubları, heyrətlənəcək, ağlasığmaz bir fərasət göstərirlər. Kitabxanalar qarşısında şəkillər çəkdirmələr. Bütün kitabxanaları oxumalar, yaltaqlıq etmələr. Qadındırsa homoseksual görünüşünə girir, kişidirsə homoseksual görünüşünə girir, özünü alçaldacaq şeylər edir, gündə 10-15 saat kitab oxuyur. 8-10 saat yazışır, dəli kimi cəhd göstərir. İngilis tarixini su kimi əzbərləyir, İngilis mədəniyyətini su kimi əzbərləyir. Amma İslam, Peyğəmbər (s.ə.v)-in həyatını araşdır deyildikdə, araşdırmaz. İslam tarixini araşdır desən araşdırmaz. Çünki münafiq mənasız görər. Allah ayədə deyir, şeytandan Allaha sığınıram, “… Siz qəlbən iman gətirmədiniz! Ancaq: “Biz müsəlman olduq!” – deyin …” (Hucurat surəsi, 14) Allah: “Müsəlman olduq, deyin” -deyir. Bu cür çox insan vardır, çox adam bilir, müsəlman olmasına vəsilə olduqları şəxslər həmişə başlarına bəla olarlar. Qız olsun, kişi olsun. Məsələn, bəzən başını bağlayan qızlar da olur adamların başına bəla olur. Evləndirilməsini istəyir, evləndirilsə, evinə əşya alınmasını istəyir, özünə ev alınmasını istəyir, avtomobil alınmasını istəyir. Bir çox müsəlman camaat bilər. Tam mənası ilə baş bəlası olarlar.