MÜNAFİQLƏR HAQQINDA AÇIQLAMAQ

Münafiqlər öz aralarında danışıqlarında -dərin dövlət üslubunda da bu vardır- sonsuz sədaqətdən bəhs edərlər. Amma Allaha inanmazlar. Bunu inandırıcı qəbul etmədikləri üçün 10 illik, 20 illik, 30 illik zaman vahidləri verirlər. “10 il də olsa, səninlə yenə eyni dostluğum davam edər, 20 il də olsa, 30 il də olsa davam edər” -deyir. Sonsuzluq inandıqları bir şey deyil, amma elə bir fəlsəfi inanc kimi onu da söyləyirlər. Yəni “sonsuz sadiq olacağam” -deyir. Məsələn, “Birləşmiş Krallığa sonsuza qədər sadiq olacağam” -deyir. Hara sonsuza qədər olursan, onsuz da ölüb gedəcəksən. Axirətə gedirsən cəhənnəmin dibinə gedəcəksən, inşaAllah. Birləşmiş Krallığın da qalmayacaq, anan-atan da qalmayacaq, yəni heç kim qalmayacaq.

Münafiq təkidlə heyrətlənəcək şəkildə psixopatdır. Yəni çox sıx rast gələrsiniz. Üsyankar, qeyri-sabit, idarə edilə bilməz və manyakdır, yəni baş bəlasıdır. Çox rast gəlinir, ailələrdə də buna rast gəlinir, məsələn, baş bəlasıdır. Belə modabazdır, idarə edilə bilməz, evdən qaçar, gedər fahişəlik edər, rüsvayçılıq edər, narkotik istifadə edər. Həm Allahdan, dindən bəhs edər, həm də manyakdır, yəni fasiləsiz baş bəlasıdır. Münafiqlərin xüsusiyyəti budur, amma dərəcə-dərəcədir, növ-növdür.

Bilirsiniz, Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə Quranda “Bundan sonra qadınlarla evlənməyin sənə qadağandır” -deyir. Niyə evlənmə qadağan edilir, bu bilinməyən bir mövzudur. Çünki o dövrdə münafiq qadınlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-lə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə əziyyət vermək üçün, həm də ayrılarkən də yüksək təzminat ala bilmək üçün onunla evlənmək istəyirdilər. Məsələn, ayrılanda sırf əziyyət vermək üçün 1000 qızıl istəyir. Həm də Əstəğfirullah, öz aləmində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i xəcalətli edəcək, ayrılmış olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ayədə “Əgər ayrılmaq istəyirsinizsə, sizi gözəl bir tərzlə yola salım” -deyir. Gözəlin mənası pul vermək, yaxşılıq etmək, gözəl danışmaq, mal-mülk verməkdir. O münafiq qadınlar hadisəni anlayınca, mövzunu anlayınca, yəni bunu edə biləcəklərini anlayınca bu dəfə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən yüksək və yüklü təzminat ala bilmək üçün, yəni bol pul ala bilmək üçün bu yola girdilər. Allah sonra qadağan etdi, bilirsiniz. “Bundan sonra nikah sənə qadağandır” -dedi. Onun üçün bu, münafiqlərin də bir üsuludur, məsələn, pullu birini tapıb evlənər sonra ondan yüksək miqdarda pul qoparmağı məqsəd qoyar. Yəni aliment adı altında onu soyar, soymaq istəyər. Məsələn, evlənərkən belə boşandıqda ondan nə qədər pul qazanacağını düşünər. Halbuki, evlənmək məqsədi, ondan aliment yolu ilə yüksək miqdarda pul almaqdır. Adam da elə bilir ki, normal evlənəcək. Halbuki, münafiqlərin evliliklərində məqsəd o adamı soymaqdır, soyğun məqsədi ilə, oğurluq məqsədi ilə evlənər. Yəni malını qəsb etmək üçün evlənər. Və onun da hesabını gedər. Ayədə “aşna saxlamamaq şərti ilə” -deyir. Münafiqlərin həmişə aşnaları olar, münafiq qadınların aşnaları olar, Quran ona işarə edir. Sonra da münafiq qadınlar alacağı təzminatın hesabını gedərlər. Yəni adamı necə soyacaq, yeni bir macəraya necə gedəcək? Yeni macərada da yenə o adamı da soyar. O təzminat pulunu yeyəcəyini zənn edən adamı yenə eyni üsullarla daha da əhatəli soyar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə də pislik edə bilməməsi üçün Allah qadınların evlənməsini qadağan etdi. Amma Allah özünü hibə etmək istəyən varsa, yaxud andla özünü bağlayan qadınlar varsa o ayrı dedi. Yəni “mülki and”, yəni andla gələn, andla meydana gəlmiş, söz verərək meydana gəlmiş, ömür boyu ona aid olacağına dair hökm.

Münafiqdə fasiləsiz daxili sıxıntı vardır. Ayədə deyir: “Onların gəzib-dolaşması səni aldatmasın”. İndi sən zənn edirsən ki, kefindəndir, amma o sıxıntıdandır. Münafiq həmişə yer dəyişdirər. Məsələn, oradan-oraya keçər, oradan-oraya keçər, oradan-oraya keçər, yəni sıxıntı onun dalınca düşər, o da sıxıntıdan qaçmağa çalışar. Halbuki, sıxıntı onun kürəyindədir. Ürəyinin içini yandıran bir od olaraq içinə girmişdir. “Ayaqlarından ürəyinə doğru”, Quranda keçir “ayaqlarından ürəyinə qalxan bir od”, sıxıntı odu. O hara qaçsa o sıxıntı onun dalınca gələr. Görən də onu gəzir zənn edər. Deyər: “Adam bir ora gedir, bir bura gedir”. Baxın, münafiqlərə diqqət yetirin ardı-arası kəsilmədən dəli kimi gəzərlər. Normal insan gəzə bilər, ayrı, münafiqin gəzməsi baxımından deyirəm. O sıxıntını geridə buraxmaq üçün edər, amma sıxıntı onu buraxmaz. Onu düşünə bilməz. Allah, hara gedərsə onu boğar, hara getsə o sıxıntını yaşayar. Hətta ayədə Allah deyir: “Dünya bütün genişliyinə baxmayaraq, onlara dar gəlmişdi”. Bu, sümüklərini sıxan bir əzabdır. Bax “dünya bütün genişliyinə baxmayaraq, onlara dar gəlmişdi və onları əzabla sıxırdı” -deyir. “Əzab çəkirdilər” -deyir. Məhz bu əziyyətdən, bu əzabdan xilas olmaq üçün münafiqlər həmişə gəzərlər, bir ora bir bura, çox qərarsızdır.

Münafiq çox tələskəndir, yenə bu sıxıntıdan qaynaqlanır. Məsələn, yemək gələcəksə, “çox tələsik gəlsin” -deyər. Məsələn, ayaqqabısı gələcəksə, “dərhal gəlsin” -deyər. Sıxıntının şiddətindəndir. Allah ayədə: “İnsan tələskən yaradıldı” -deyir, mömin səbirlidir, o tələskənliyə qarşı mömində səbir var. Münafiqdə səbir olmadığı üçün münafiq çox əziyyət çəkər. Məsələn, fərz edək səyahətə çıxacaq, başqa bir ölkəyə gedəcək dərhal getmək istəyər. Yəni bir hazırlıq görmək, bir şey etmək istəməz. Hərəkətləri dəli kimidir. Məsələn, dərhal yatmaq istəyər, amma tələskənliyindən yata bilməz. Yəni münafiqin elə bir dəli dünyası vardır. İnsanlar onu tələskənliyinə təəccüblənər. Dərhal bu olsun, dərhal o olsun, dərhal bu olsun. Quranda bu xüsus “insan tələskən yaradılmışdır” ayəsində ifadə edilir.

Münafiq həm də doyumsuzdur. Allah ayədə “həmişə artırmağımı istəyər” deyir, bilirsiniz “həmişə artırmağımı istəyər”. Həmişə artırmaq istəyər. Məsələn, bir gün bunu istəyər, bir gün onu istəyər, heç cür rahatlamaz. Yenə o sıxıntısı ilə əlaqəlidir. Yəni o yer dəyişdirmə hissinin bir başqa formasıdır.

Münafiq çox murdar olar. Quranda onun üçün Allah: “onlar ancaq bir pislikdir” -deyir. Murdar olaraq məscidlərə gəlirlər, leş kimi üst-başları ilə, donuz kimi müsəlmanların evinə girirlər. Onun qarşısını almaq üçün Allah deyir ki, “məscidlərə gəldikdə zinətlərinizi taxın”. Yəni təmiz paltarlarınızı, gözəl paltarlarınızı geyinin. Yəni o murdar üstünüzlə, çirkli üstünüzlə gəlməyin. Məscidlər, yəni müsəlmanların evləri. Münafiq, məsələn, naxırda at təmizləyir bilmirəm nə edir, o murdar halı ilə gəlib müsəlmanların tərtəmiz evinə girib ora-bura toxunaraq, yataraq, əxlaqsızca və alçaqca çirklədir. Bu, münafiqin bir xüsusiyyətidir. Və müsəlmanın evini çirkləndirməkdən şeytani bir zövq alar. Yəni bir əxlaqsızlıq növüdür, etdiyi hər cür pislikdən münafiq şeytani zövq alar. Amma necə bir zövq bilirsinizmi? Özünü sıxan bir zövq, içini sıxar. Buna zövq deyilməz, amma Allah ona məsələn “axirətdə ziyafət vardır” –deyir. “Cəhənnəmdə bir ziyafət vardır”. Yəni o, bunlar üçün iztirab ziyafətidir, yəni əzab ziyafəti şəklində olur.

Rəsulullah (s.ə.v)-ə Allah deyir: “geyimini təmiz saxla, pis şeyləri tərk et”. O ətrafındakılara eşitdirmək üçün söylədiyi bir sözdür. Həm Rəsulullah (s.ə.v)-ə də bir xəbərdarlıqdır. Amma Rəsulullah (s.ə.v) onsuz da çox təmiz bir insandır. Amma ətrafına onu söyləməsi üçün və bu mövzuda vasvası olması üçün Allah ona o hökmü endirir. “Geyimini təmiz saxla. Pis şeyləri tərk et”. (Muddəssir surəsi, 4-5) Rəsulullah (s.ə.v) o zaman “hər kəs paltarını təmizləsin” -deyir. Özündən nümunə göstərərək onların təmizliyini təmin etmiş olur. Məsələn, “pis şeyləri tərk et” -deyir. Özü tərk edəcəyi üçün, Allah Rəsulullah (s.ə.v)-in vəsiləsi ilə onları tərbiyə etmiş olur. Sözü ona söyləyir, o da ətrafına söyləmiş olur. Bu da vəhylə tərbiyənin bir istiqamətidir. Məsələn, sən çox sevdiyin birinə “bax, burada nərdivan çox yüksəkdir, yıxıla bilərsən, diqqəti ol” deyərsən. Amma arxasında 10 adam vardır, bu, istiqamətli açıqlamadır, deyilmi? Sən onu yüksək səslə ona söyləyəndə o, əlbəttə, dərhal diqqət yetirərəm deyər, amma hər kəs anlayar. Rəsulullah (s.ə.v) də “geyimini təmiz saxla, pis şeyləri tərk et” deyilincə ayəni söyləyir “mən pis şeyləri tərk edəcəyən, paltarmı da təmiz saxlayacağam”. Bunu eşidən müsəlman nə edir? Hamısı paltarını təmiz saxlayır. Hamısı pis şeyləri tərk edir. Yoxsa bu, haşa, həzrəti Rəsulullah (s.ə.v) çirkli idi sonra təmizləndi, yaxud paltarı, üstü-başı çirkli gəzirdi mənasında deyil. Bu hökm bildirmək üçündür, “əgər belə bir şey olsa, buna diqqət yetir” mənasındadır, amma əslində ətrafındakıları əsl xəbərdar edən bir ayədir.

Bir də münafiq müxalifdir, həmişə hər şeyə qarşı çıxar. Məsələn, ağ deyərsən qara deyər, qara desən ağ deyər. Bu, münafiqdə xəstəlikdir. Məsələn, Peyğəmbər “Haqq” deyir, o “batil” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “döyüşə çıxaq” –deyir, o, “xeyr, isti havada çıxılmaz” -deyir. “Gəlin, İslamı təbliğ etməyə çıxaq” –deyir, o, “bacara bilsəydim, gələrdim” -deyir. Həmişə müxalifdir, bu, münafiqin xüsusiyyətidir. Yəni münafiqi anlamaq istəyirsinizsə, buradan da çox rahat anlaya bilərsiniz.

Bir də münafiqi sosial media hesablarından anlamaq artıq çox asanlaşdı. Yəni sosial media hesabına baxan kimi onun psixologiyasını, ruh halını, başındakı pozuqluqları, iman zəifliyini, müvanizətsizliyini, Allahdan uzaqlığını, münafiq xarakterini, Allaha olan hirsini, küfrə olan yaxınlığını, münafiqlərə olan yaxınlığını, yaltaqlığını, şərəfsizliyini, pisliyini, əxlaqsızlığını hər şeyini anlamaq mümkündür. Amma çox diqqətli araşdırmaq lazımdır. Diqqətli araşdırılsa belə, bəsirət, fərasət gözü ilə, iman nuru ilə baxılsa, görülər. İman nuru ilə hamısını anlamaq mümkündür. Müsəlmanlar istər “İnstagram”ından, istərsə də “Facebook”undan hamısından anlaya bilərlər.

Məsələn, münafiq sənətlə pislik etməyə çalışar. Homoseksuallığı xatırladan şəkillərdən istifadə edər. Məsələn, Allahsız, dinsiz kitabların təbliğatını edər. Məsələn, baxarsan əlində dinsizliyi izah edən bir kitabdır, onunla şəkil çəkdirib. Məsələn, kitabxanasına baxarsan həmişə Allahsız, dinsiz, imansız insanlar. Amma özü müsəlman olduğunu söyləyir. Ateistdirsə, o ayrı məsələdir. Ateistdirsə, onsuz da açıq-aydın söyləyir, ateist olduğunu söyləyir. Məsələn, dinsizdirsə, yaxud küfr içindədirsə, açıq-aydın söyləyir. Amma münafiq müsəlman olduğunu iddia edir, baxın, bu, çox əhəmiyyətlidir. Lakin kitabxanasında həmişə Allahsız, imansız, kitabsız insanların kitablarını saxlayar. Münafiq müsəlman kitabı saxlamaz. Saxlasa da, elə-belə saxlayar, çox sıxılar. Müsəlman kitabı saxlamaq onun üçün bir zülmdür, onu təhqir edici hesab edər. Küfr kitablarından qürur duyacağını zənn edər. Kafirlərin kitabları ilə şəkil çəkdirər. Ateistlərin kitabları ilə şəkil çəkdirər. Oxuduğundan da deyil, sırf ədabazlıq olsun, əxlaqsızlığından, yəni təbliğat etmək üçün, onlara yaltaqlıq etmək, onlarla əlaqə qurmaq üçün bu alçaqlığını edər.

Əraf surəsi, 82-də münafiqlərin bir üslubuna Allah diqqət çəkib. Əraf surəsi, 82, şeytandan Allaha sığınıram. “Onun qövmünün cavabı”, yəni münafiqlərin cavabı. “Onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır”. Müsəlmanların təmiz olmasını münafiqlər lağlağı dillə qiymətləndirərlər, yəni lağ edərlər. Məsələn, onlar murdar ayaqları ilə müsəlmanların yataqlarına çıxar, təmiz dəsmalların üstünə çıxar, təmiz döşəklərinin üstünə çıxar. Leş kimi, məsələn, çirkli, yorğun, tərli bədənləriylə müsəlmanların yataqlarını, yorğanlarını, dəsmallarını batırarlar. Münafiq donuz sürüsü kimidir. Çox murdar bir məxluqdur. Müsəlmanlar da çəkinincə onlara təəccüblü gəlir, “Onlar təmizliyə can atan adamlardır” -deyirlər. Müsəlmanlar homoseksuallığa qarşı olurlar, “Oo” -deyirlər, “bunlar təmizliyə can atan adamlardır” –deyirlər. Yəni müsəlmanların murdarlıqdan çəkinməsini təəccüblə qarşılayırlar.

 

MÜNAFİQLƏR VƏ DƏRİN DÖVLƏTLƏR HƏMİŞƏ ZƏNNLƏ HƏRƏKƏT EDƏRLƏR, BUNA GÖRƏ DƏ DÜNYANI HƏRC MƏRCLİK İÇİNDƏ BURAXARLAR

“Ey iman gətirənlər, zənnə çox qapılmayın; çünki zənn edilənlərin bir qisimi günahdır”. (Hucurat surəsi, 12) “Hədis nədir?” soruşuruq, “zəndir” –deyir, zənn. Hədisin açıqlaması, yəni elmi açıqlaması, hədis nədir deyə baxın hədis elmində; zənn. Ayədə Allah “zənnə uymayın” -deyir. Ehkam, yəni Allahın əmrləri açıq, səhih hökmləri zənlə olmaz. Allahın möhkəm ayələri ilə olar, möhkəm ayə lazımdır. Namaz qılın, oruc tutun, zəkat verin, Allah açıq-aydın söyləyir. Bunlar zənn deyil. Amma sən hədislə zənlə hərəkət etsən, harama girərsən. Zənlə Allahın hökmü olmaz. Məsələn, darvinizm zəndir. “Hərhalda təsadüfən yarandıq” -deyir. “Hərhalda təsadüfən hüceyrə oldu” -deyir. “Hərhalda zülal təsadüfən oldu” -deyir. “Təsadüfən meyvələr oldu, ağaclar oldu, insanlar oldu” -deyir.

“Hərhalda kosmosdan gəldi” -deyir. Ancaq zənn. Yəni küfrün, münafiqlərin istifadə etdiyi sistem zəndir. Məlumatı olmayanların da istifadə etdiyi sistem yenə zəndir. Mühafizəkar müsəlmanların istifadə etdiyi də yenə zəndir.

Ayədə, “Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar”. (Nəcm surəsi 23) deyə keçir.

Bax, Allahın qəti hökmü lazım olduğunu Allah ayədə söyləyir, görürsünüz, qəti hökm lazımdır, möhkəm ayə lazımdır. “O zaman” -deyir “Quranda yoxdur” -deyir. Allah-Allah. “Nə edəcəyik?” -deyir. Yoxdursa yoxdur, tamamdır, deməli Allahın hökmü yoxdur. “Elə şey olarmı?” -deyir. “Var” -deyir. Qardaşım, sənin atanın dinində var, Allahın Kitabında yoxdursa yoxdur. “O necə olacaq ki?” -deyir. Necə olacaq, yoxdursa yoxdur, bu qədər açıq. “Quranda rast gələ bilmirik” -deyir. Uydurmusan, Allahın hökmünə hökm qatmısan.