Şüəra surəsi, 37-68-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Yenə Şüəra surəsi. “Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq. ” deyir. İndi Darvinistlərlə hz. Musa (ə.s) qarşı-qarşıya gəlir, o zamanın Darvinist və materialistləriylə. ” Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq.” Bu ayədən əvvəlki ayədən oxuyum, oradan daha dəqiq aydın olsun. 38- ci ayə. “Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar.” Yalnız bu cadugərlərin bir xüsusiyyəti var, 37- ci ayə bunu açıqlayır. ” bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər.” Bilikli, elm adamı sehrbazlar amma insanların beynini elmi sözlərlə, fəlsəfi sözlərlə, fənn və fəlsəfi görünüş altında cadulayırlar. Adam deyir ki, “elmi danışır, bilikli danışır, elmlə danışır, bu səbəbdən doğru danışır” deyir.

Ona cadu etmiş olur. ” Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar.” Bu elm adamları, cadugər elm adamları. ” Camaata deyildi: Siz də yığışırsınızmı? Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq.” “Yəni” elm adamı kimi göstərdilən bu cadugərlərə biz də itaət edəcəyik “deyirlər, əgər qalib gəlsələr. ” Sehrbazlar gələn kimi Firona dedilər: “Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi?””İndi də bir çox müsəlman pul qarşılığı İslama xidmət edir. Qarşı tərəf də yenə, dəccaliyyət tərəfdarları da yenə pul qarşılığında edirlər. Yəni Allah rizası üçün edilməsinin əhəmiyyətinə Quran diqqət çəkir. ” Firon dedi: “Bəli! Belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm.”

İndi bu dövrdə, iki şey, insanların üzərində dayandıqları mövzu; bir pul, bir də əhatə dairəsin genişləndirmək. Ətrafını genişləndirdisə deməli orada mənfəət əldə edə bilər, başqa bir şey ala bilər, mənfəət təmin edə, ticarət edilə bilər. Məsələn Müsəlmanlarla danışanda deyirlər: “nə üçün görüşmək istəyirik?” “Söhbət edək” deyirik, “bir araya gələk.” “Bir çıxar varmı, nə üçün toplanacağıq?” deyirlər. Deyirik “biz Allah rizası üçün toplanacağıq. Qardaşıq, bir-birimizi sevdiyimiz üçün. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in sünnəsi, Allahın da əmri, Müsəlmanlar bir-birini sevər. Dost söhbəti, məhəbbəti.

“Elə olmaz, o şəkildə görüşmərik” deyir. “Yəni bir mənfəət olacaqsa, bir əlaqə olacaqsa, məsələn bizim televizorumuza pul verəcəksiniz, şirkətimizə pul verəcəksiniz və ya bizə bir mənfəət olacaqsa yaxud bir sahədə ortaq olmaq istəyiriksə bir şeydə, elə isə görüşək, yoxsa niyə görüşürük ki?” deyir. Quran ona diqqət çəkir, o zehniyyətdə olanlara. Firon zehniyyəti belə. “” Bəli “dedi. “Üstəlik şübhəsiz ki, siz ən yaxın (larım) olanlardan olacaqsınız. ” Musa onlara dedi: “Nə atacaqsınızsa, atın!” Yəni əlinizdəki dəlilləri atın, ortaya atın. “Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb: “Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.” O zamankı and küfrə bir and, Allah adına and yox, Firon adına and var. Halbuki and Allah adına olar, deyilmi? O zaman ki and; Allahın adı xatırlanmayan, küfrə içilən bir and sistemi var.

“İplərini və əsalarını,” ip atdıqlarında ilan kimi görünür, artıq bir sistem qurmuşlar. Əsaları da təbii çox əcaib, məsələn bu anda belə belə bir texnologiya yox, çox çətindir. Yəni bir əsanı atdığında ilan kimi görünməsi, ilan kimi hərəkət edib getməsi çox çətindir. Yəni fövqəladə bir texnika işlətdikləri aydın olur, primitiv texnikayla bu olmaz. “Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.” Beləliklə Musa əsasını atdı və bir də (nə görsünlər) o, uydurmaqda olduqlarını udur. ” Yəni o iplikdən, parçadan yaxud necə düzəltdilərsə, bir də ağacdan olan, ilan kimi görünən o əsa, maddələrin hamısını udmağa başlayır. “Sehrbazlar səcdəyə qapandılar” Yəni deməli adamlar hazırlarmış, şübhə edirlərmiş ki ” dərhal” deyir, yəni dərhal iman etmişlər. ” və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –Musanın və Harunun Rəbbinə!” “Bu çox əhəmiyyətli.

Quranın təsvir etdiyi Allaha iman etmək çox əhəmiyyətlidir. Məsələn adam bir Allah tərif edər, o Allah deyil, başqa bir şeyi təsvir edər. Ona görə də Peyğəmbərlərin təsvir etdiyi Allaha iman çox əhəmiyyətlidir. Onlarda nə deyir? Musanın və Harunun Rəbbinə. ” Firon dedi: “Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona imanmı gətirdiniz?” Rəsmi ideoloji qərardır, bilirsiniz. “Mənim bir inancım var” deyər, “bunu qəbul edəcəksiniz.” Elə isə rəsmi ideologiyası nə? Fironun düşüncəsi. “Bunu qəbul edəcəksiniz” deyir. Yəni vətəndaşın nəyə inanacağını yuxarıdakılar qərar verir, vətəndaş öz qərarını verə bilmir. Rəsmi ideologiya qərar verir. “Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür.”

O cadugərlərə də, oraya gələn alimlərə də “öyrətdi” deyirlər, o udma hadisəsini, yəni o əsanın ilan halına gəlib də udmasını, “sizə öyrədən yenə Musa,” ondan şübhələnirlər bu dəfə . Bu mükəmməl bir məlumat olduğu üçün, çünki orada onsuz da atdıqları əsa hərəkət edir adamların amma bu atılan əsa da onları udur. Udunca, nə deyir? ” O cadunu sizə öyrədən Musadır” deyirlər, şübhələnirlər. Yəni iman etdimi bir anda silirlər, görürsənmi? Daha əvvəl Firon öz adamı kimi görərkən, çox yaxını olduğu halda, “yanımda sizi işə alacağam, sizə imkan tanıyacağam, sizi qoruyacağam, pul verəcəyəm” deyir, bir anda “elə isə sən onun adamısan” deyirlər.

Yəni “Hz Musa (ə.s)- ın adamısan.” “Tezliklə biləcəksiniz! Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. ” Ergenekon təşkilatı, bilirsiniz donuz bağı ilə insanları şəhid edirdi. “Və sizin hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm.” Ergenekon təşkilatı həmişə asma ilə təhdid edirdi bütün insanları, müxalifləri, həmişə “asacağıq.” Hətta edam şəkillərini də televiziyaya buraxırdılar “” Heç zərəri yoxdur “dedilər.” Çünki qədərdəkini yaşadığımıza görə, necə zərər ola bilər? “Onlar dedilər: “Zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq.” Onsuz da Allahın yanına dönəcəyik, əvvəl axır öləcəyimizə görə, elə deyilmi? Allahın dediyi olacağına görə, “heç bir zərəri yox” deyirlər. “Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq.”

“Doğrusu biz iman edənlərin ilki olduğumuza görə,” yəni “o qövm içərisində,” ilk iman edənlərdən olduğumuza görə, “” Rəbbimizin xətalarımızı bağışlayacağına ümid edirik. “İlk iman etmək demək ki çox əhəmiyyətli bir şey. Məsələn hz. Əli (r.ə) ilk iman edənlərdən idi, çox məqbuldur. Ona görə onun, bağışlanmada bir vəsilə olacağına inanırlar. Məsələn bir cəmiyyət çoxu dinsiz, imansız amma içindən çıxar da iki-üç adam iman etsə, bu çox üstün bir şeydir. Yəni qabaqcıl olmaq. “Biz Musaya: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız” – deyə vəhy etdik.”

Müsəlmanların gecə fəaliyyətinə Quran diqqət çəkmiş olur. Bir də izləniləcəklərinə. Müsəlmanlar izlənilə bilər. Yəni onları izləyənlər ola bilər. Küfrdən, dəlalətdən, günahdan onları addım-addım izləyənlər ola bilər. Cənabı Allah ona diqqət çəkir. “Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi.” Bundan sonra Firon, mənim gördüyüm hərbi vəziyyət elan edir, yəni hərbi zərbə meydana gəlir və əsgər toplayanlar göndərir. Ümumi, toplu, şəhərdə həbs elan edir. Yəni Firon ordunu, xalqı həbs etmək vəzifəsi ilə vəzifələndirir. Çox geniş sahəli bir həbs əmri, minlərlə adamın həbs olunması üçün əmr. “O dedi: “Bunlar kiçik bir dəstədir.” “Kiçik bir dəstədir” deyir

Müsəlmanların, “lakin bunların hamısının toplanması lazımdır” deyir. Ergenekon təşkilatı nə etdi? Üç milyon Müsəlmanı topladı. “Bir gecədə hamısını yığaq” dedilər. Tam eynisidir, o hadisənin bir təkrarı bu da “Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.” Deyirlər ki, bunlar küfr; “Müsəlmanlar bizə qarşı böyük bir qəzəb bəsləyirlər.” Öz özlərini təhrik edirlər. Onları şəhid etmək, əzmək üçün səbəb tapırlar. Bu iddianamə kimi bir şey. Bir dəfə az bir birlik, əksəriyyət deyil. “Azlıq olduğuna görə onsuz da əzilmələri lazımdır” deyirlər. Azlıqlara qarşı, Firon sistemində əzmə psixologiyası vardır. Müsəlman azlıq təşkil etdiyində əzərlər.

“Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.” Hirs bəslədiyinə görə özünü qoruması lazımdır təbii ki. Qoruması lazım olduğu üçün də onları əzməsi mübah hala gəlmiş olur. Yəni əzmənin səbəbini hazırlamış olurlar. “Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq.” Yəni özlərinin daha keyfiyyətli, daha üstün, daha ağıllı, daha rəy sahibi, səs sahibi varlıqlar olduqlarını düşünürlər. Onların da rəy verə bilməyəcək dərəcədə, səs verə bilməyəcək şəkildə, qənaət bildirməyəcək şəkildə primitiv, cahil və əzilməsi lazım olan bir birlik olduqlarına inanırlar. Müsəlmanlara bir zamanlar küfrün tətbiq etdiyi bir üsul. “Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq.” Ümumiyyətlə bu tip idarəçilərin bağçalı evləri olur. Mənbələri olur. Xalqdan aldıqları pulla, xalqın imkanlarıyla, tiranlar belə azmış Dəccal … Nə etdi Səddam?

Özünə saraylar qurdu. Hər şəhərdə bir sarayı vardı adamın. Bağçalar var, bulaqlar var içində. Allah, “Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq” deyir. Deməli  Fironların belə yerlərdə qalması qısa davam edir. “Sürüyüb çıxardırıq.” “Xəzinələrdən və soylu mövqe (lər) dən də.” Məsələn İraqın bütün pulları ələ keçirildi, xəzinələrinin içinə girildi. Qəzetlərdə şəkilləri oldu. Bütün Mərkəzi banka girildi, qızıllar ələ keçirildi. Yəni dövlət xəzinəsi qarşı tərəfin tamamilə əllərinə keçdi. “xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq.” Hamısını başı öndə aşağı endirdilər, nazirləri tutub həbsə atdılar.

“Beləcə, Biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik.”Günəş üfüqdən qalxarkən Firon öz əsgərləri ilə onları izləməyə başladılar.” Günəşin doğuş vaxtı, yəni gecə irəliləyirlər amma artıq gündüz olmuş lakin firon ordusu günəşin doğuş vaxtını gözləyir. Gecə qaranlıqda hərəkət etmirlər. ” Günəş üfüqdən qalxarkən Firon öz əsgərləri ilə onları izləməyə başladılar.” Çünki arabaları, onları, bunları olduğu üçün. “İki dəstə bir-birini görüncə Musanın səhabələri: “Biz yaxalanacağıq!” – dedilər.” Bir baxırlar ki Fironun ordusu çöldə meydana çıxmış. Tozu dumana qatmış. Ordu üstlərinə doğru gəlir. ”

” Həqiqətən tutulduq “dedilər.” Təvəkkül etmirlər. “Musa dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir!”” Mütləq bir xeyir vardır. Mütləq Allah o şeydə bir hikmət yaratmışdır. Mütləq Allah bir yol göstərər. “Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!” – deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, on iki yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu.” Dəniz nəhəng dalğa şəklində çəkilir. Dəniz çəkilir. Yəni onların keçə biləcəyi kimi yer açılmış olur. ” O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq.” Firon ordusu oraya yaxınlaşır. “Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik.”

Onlar qarşı tərəfə keçirlər, hamısı keçir. Onlar qarşıya keçdikdən dərhal sonra fironun ordusu dənizdən içəri, quru zəmindən içəri girirlər, arabalarıyla birlikdə. Tam orta nöqtəyə gəldiklərində, dəniz böyük bir səs-küylə bağlanır. Çox yüksək nəhəng dalğalar, məsələn on metrlik, on beş metrlik dalğa, sunami dalğası kimi. Bir də bunun dağıdıcı təsiri vardır. Yəni normal dalğa kimi deyil. Vurdumu parçalar, çox şiddətlidir sunami dalğası. “O birilərini isə suya qərq etdik. “Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi.” İnsanların çoxu da iman gətirmirlər axır zamanda.

“Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.” Allah güclüdür, üstün olandır. Hamısından üstündür və insanları əsirgəyər. Möminləri əsirgəyər. Yəni möminlərə nə hücum olursa olsun, mütləq xeyir vardır. Mütləq müsəlmanlar əsirgənmə altındadır. “Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Nəyə ibadət edirsiniz?” – demişdi.” bayaqkı yerə gəldik. Hz. İbrahim (ə.s)-ın üsullarında da, hz. Musa (ə.s)- ın üsullarında da xeyir vardır. Müsəlmanlara bir hücum olduğunda, Müsəlmanlar “aman Allah, bitdi” deməyəcəklər, bir də baxacaqlar ki çox böyük bir xeyirlə qarşılaşmış olurlar.

images (5)