MASONLUQ ÇOX QƏDİM TARİXLƏRƏ ƏSASLANAN QURULUŞDUR. DİNDAR MASONLAR, FİRON VƏ NƏMRUD KİMİ DİNSİZ MASONLARIN TƏSİRSİZ HALA GƏLMƏSİNİ TƏMİN ETMİŞDİR

Masonluq azad düşünən, səmimi düşünən, dürüst, yaxşı keyfiyyətli, o birliyin, o millətin öndə gələnlərindən, ziyalılarından ibarət olan seçmə birlikdir. Yəni tarixin ən qədim dövrlərinə qədər gedir, hər dövrdə olmuşdur. O dövrün ən seçmə insanlarının bir araya gəldiyi dərnəkdir, amma ümumiyyətlə, gizli olub. Yoxsa din mövzusu o dərnəkdə hakim olmur. Bəzisi xristian, bəzisi yəhudi, bəzisi dinsiz olur, ona qarışmırlar. Amma masonluqda fikir azadlığı olur. Azad mason, free mason onsuz da adı üstündə free masondur. Mason divar ustası, daş ustası deməkdir. O şəkildə də diqqət etsəniz, Nəmrud oradakı ustalara nəzarət edir. Yəni əgər masonluq mövzusuna gəlsək Nəmrud özü də mason idi. Yəni ustad mason idi, amma dinsiz idi. Amma dindar masonlar onu təsirsiz hala gətirdilər. Əlbəttə. Məsələn, Firon mason idi, amma sarayının içində çoxlu dindar mason vardı. Onlar da onu təsirsiz hala gətirdilər, Quranda üslublarını görürük. “Firon ailəsindən olub imanını gizlədən mömin bir kişi.” (Mümin surəsi, 28) deyir. Gəlib danışır və Firon xeyli çəkinir, ona cavab da verə bilmir.

 

HƏDİSLƏRDƏ DƏCCAL CASUS OLARAQ İFADƏ EDİLİR. İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİNİN TƏRƏFDAŞLARININ HAMISI CASUSDUR. DAYANMADAN MƏLUMAT ÖTÜRƏRLƏR

“Sünen-i Ebu Davud”da cessase hədisində onsuz da dəccal həmişə casus olaraq ifadə edilir. “Dəccalın əsgərləri bütün ruhları ilə dəccala casusluq edən casus şəxslər olacaq.” İngilis dərin dövlətinin yaltaqlarının hamısı casusdur, dayanmadan İngiltərəyə məlumat ötürürlər. Ona görə bunların böyük kəşfiyyat gücü olur.

Baxırıq ki, bəzi əsgərlər dəccalın, yəni İngilis dərin dövlətinin casusudur. Bax, deyir ki; “Dəccalın əsgərləri bütün ruhlarıyla dəccala casusluq edən casus şəxslər olacaq.” Məsələn, çevriliş edənlərə baxırıq əsgərdirlər, amma İngilis dərin dövlətinin işçisidir. Öz millətinə nifrət edir və dəccalın əmriylə müsəlmanları tanklarla əzir, havadan avtomat silahla atəş açır. Dəccala tam tabe olmuşdur.