ORTA ŞƏRQİ PARÇA-PARÇA EDƏN XƏRİTƏ, BAŞINDA ÇÖRÇİLİN OLDUĞU “40 HARAMİLƏR” OLARAQ ADLANDIRILAN QRUP TƏRƏFİNDƏN ÇƏKİLMİŞDİR

Birinci Dünya müharibəsi əsnasında Osmanlı Cihad-ı Əkbər çağırışı etdi, nəyə qarşı? İngiltərəyə qarşı. İngiltərə də buna qarşı İslam Birliyinin ortaya çıxmasını əngəlləmək üçün ərəbləri qaldırdı, Məkkə Şərifi Hüseynlə əlaqəyə keçdilər. Hüseynə əgər Osmanlıya qarşı üsyan başlatsa, gələcəkdə böyük Ərəbistan kralı olacağına söz verdilər. Halbuki, məşhur Sykes-Picot razılaşmasına əsasən Ərəb bölgəsi onsuz da müxtəlif hakimiyyət bölgələrinə ayrılmışdı. Amma sizə tək dövlət verəcəyik dedilər, böyük Ərəbistan; o yazıq da ona inandı. Halbuki, böyük Ərəbistan kralı deyə bir şey yox idi. Ondan sonra da Osmanlıya qarşı ərəbləri qaldırınca Osmanlı parçalanmış oldu, İslam birliyi də İngiltərə dərin dövlətinin oyunuyla pozulmuş oldu. Gerçək mahiyyətini mən açıqlayıram, bax sənədlər göstərirəm. Bu açıq açıq-aşkar həqiqətdir, böyük fəlakətdir, bu fəlakət indi davam edir, bax, bütün ziyalılar vəziyyəti dərk etdilər. Çörçil hıçqırığıyla əlaqədar bu xəritə 1921-ci ildə Qahirə yığıncağında qırx İngilisin iştirakıyla edilir bax qırx, xüsusi seçilmiş ədəddir. Qırx İngilis dərin dövlətinin müqəddəs bildiyi ədəd. Çörçil bu qatılanlara deyir “bunların adı” “Qırx Haramilər” deyir. Adam yerinə qoymur. Və Osmanlı torpaqları bu Qırx Haramilər tərəfindən yağmalanır. Özü söyləyir “Bunların adı Qırx Haramilərdir” deyir. Və Osmanlı torpaqları bu adamların  cədvəlləriylə parça-parça edilir. Xəritəni çəkən Çörçil və adamlarıdır. Qırx Haramilər dedikləri qrup.

 

 PEYĞƏMBƏRİMİZ MEHDİNİN ÇIXIŞINDA YAŞANACAQ HADİSƏLƏRİ O DÖVRÜN ŞƏXSLƏRİNİN ADLARINA QƏDƏR XƏBƏR VERİR

“Rəsulullah (s.ə.v) dedi ki; baş bulandırıcı bir qarışıqlıq olduğunda” Axırzamanda terror, anarxiya, hər cür hadisələr olduğunda “artıq üzünüzü Mədinəyə çevirib gözləyin. Dedik ki, hansı Mədinə, Ya Rəsulullah? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dedi ki, bildiyiniz neçə ədəd Mədinə var?” O dövrdə Mədinə, yəni böyük şəhər mənasında dünyada İstanbuldan başqa şəhər yoxdur. Çünki bax, hədisdə deyir ki, onsuz da Mədinədə deyilir, Peyğəmbər (s.ə.v)-in olduğu yerdə deyilir. Elə də olsaydı, burada gözləyin, bura baxın deyərdi. Çünki hansı Mədinə necə desin? Mədinədə olan insan hansı Mədinə deyərmi? Peyğəmbər deyər “Məhz bura” deyəcək. Bura baxın deyərdi. İstanbul bundan altı yüz il əvvələ qədər şəhər olaraq dünyada bəhs edilən tək yerdir. Altı yüz il əvvəl şəhər yalnız İstanbul üçün deyilir. Hicaz yarımadasından şimali Avropaya Vikinqlərdən qalan yazılara qədər hər qədim yazıda şəhər və ya səadət limanı yalnız İstanbul üçün istifadə edilib. Bununla birlikdə viza ilə girilən tək yer də yenə İstanbuldur. Viza olmadan girmək olmaz, yəni hər kəs girə bilmir. Ən böyük şəhərdir. Yəni Peyğəmbər (s.ə.v) onu gərəksiz görür. “Nəyini soruşursunuz?” deyir. Sonra başqa bir hədisdə də yenə soruşurlar “hansı Mədinə, Ya Rəsulullah?” Orada açıq-aydın “İstanbul” söyləyir. Təkidlə soruşduqları üçün hər dəfə “hansı Mədinə?” deyə soruşduqları üçün Peyğəmbər (s.ə.v) “neçə ədəd Mədinə var?” kimi söyləyir. “Bildiyiniz neçə ədəd Mədinə var?” deyir. O Mədinədə olsa burada deyərdi. Yönünüzü çevirin deyir, ona içindəykən yönünüzü çevirin deyərmi? Deməli, çöldədir ki, adam yönünüzü ora tərəf çevirin, deyir. İçində olana elə deyilməz.

Peyğəmbər (s.ə.v) “Mehdi çıxmazdan əvvəl” deyir, təfərrüatlara bax, “Sakaroğullarından biri qara bayraqları qanla qırmızıya boyayar” deyir. Bu Ala Sakar İŞİD-lə olan qarşıdurmalarıyla gündəmə gəldi. Hətta dünya səviyyəsində reportajlar edildi. Bu, Azad Suriya Ordusu birliklərinin başında olan adamdır. Bu, Azad Suriya Ordusunun başı olan məşhur liderdir. Adı Sakar “Mehdi çıxmazdan əvvəl Sakaroğullarından biri qara bayraqları qanla qırmızıya boyayar” deyir. Eynilə. Yəni qan rəvan içində qalar deyir. İŞİD-lə qarşıdurma nəticəsində bir çox İŞİD-linin həqiqətən, ölümünə səbəb oldu. İŞİD bayraqları bu adama görə həqiqətən, qana boyandı. Bax, onun adı da verilir. Adla məsələn, Əsədin adı birbaşa Əsəd deyə, Bəşər adı da Bəşər deyə verilir. Öcalanın da adı Abdullah deyə açıq-aydın verilir. “Fırat tərəflərdə dinsiz qrupun başında olacaq” deyir. Bütün bölgədə olacaq hadisələrdə şəxslərin adlarını tək-tək verir.