Nəhayət, günəşin doğduğu yerə çatdıqda onu elə bir qövm üzərində doğan gördü ki, onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdıq. (Kəhf surəsi, 90)

 

Kəhf surəsinin 90-cı ayəsində keçən “sitran” sözü, “örtü, sipər, pərdə” mənalarını verir. Ayədəki “lem necal lehim min duniha sitran” ifadəsində isə, Günəşə qarşı sipəri, örtüsü, qoruyucusu olmayan mühit təsvir edilir. Bu ayə müasir bilikləri nəzərə alaraq oxunduqda, Günəşin zərərli şüalarına qarşı canlıları qoruyan ozon təbəqəsi ağıla gəlir.

Dünya ətrafındakı ozon təbəqəsində, yəni Günəşin zərərli şüalarına qarşı qoruyucu layda ən çox incəlmənin göründüyü bölgələr qütblərdir. 1 Aparılan elmi tədqiqatlarda, Günəşin çıxma anında Şimal Qütbünün ozon təbəqəsində ciddi nazilmə olduğu müəyyən edilmiş 2 və hətta bu elmi təsbit, indiki vaxtda “Gün doğuşunda ozon parçalanması” (Sunrise Ozona Destruction (SOD) olaraq təyin olunmuşdur. 3

Necə ki, aparılan tədqiqatlar əsnasında, amerikalı elm adamları -Günəş doğandan əvvəl heç bir əlamət yoxkən- Günəş doğulduğu anda, ozon konsentrasiyasında çox sürətli azalma olduğunu müəyyən etmişlər. 4 Bu hadisəyə xüsusilə Şimal Qütb (Arktika) bölgəsində rast gəlinir və Günəşin doğuşunun dərhal ardınca bir neçə saat boyunca ciddi ozon itkisi baş verir.

Bu ayədə Günəşin “doğuş yeri, doğuş zamanı” mənasını verən ərəbcə “matlia” sözünün istifadə edilməsi də, ozon təbəqəsi ilə əlaqədar bu elmi təsbitə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.) Ancaq 20-ci əsrin sonlarında yüksək texnologiya ilə əldə edilən bu təsbitin, Quranda belə uyğun şəkildə yer alması Quranın elm və texnologiyanın yeganə sahibi Rəbbimizin vəhyi olduğunun başqa dəlilidir.

gunesin dogusu

Şimal qütbündə günəşin doğuşu görünür.

gunes dogarken_kutuplarda_ozon1gunes dogarken_kutuplarda_ozon2

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion

2 L. A. Barrie, J. W. Bottenheim, R. C. Schnell, P. J. Crutzen, R. A. Rasmussen, “Ozone destruction and photochemical reactions at polar sunrise in the lower Arctic atmosphere”, Nature, 14 iyul 1988, 334-cü cild, səh. 138-141; http://www.nature.com/nature/journal/v334/n6178/abs/334138a0.html

3 I. Nagao, K. Matsumoto, H. Tanaka “Sunrise Ozone Destruction Found in the Sub-Tropical Marine Boundary Layer”, Geophysical Research Letters, 1999, 26-cı cild, nömrə 22, səh. 3377–3380; http://www.agu.org/pubs/crossref/1999/1999GL010836.shtml

4 Jagir S. Randhawa, “A Balloon Measurement of Ozone Near Sunrise”; http://www.stormingmedia.us/31/3147/0314707.html

5 I. Nagao, K. Matsumoto, H. Tanaka “Sunrise Ozone Destruction Found in the Sub-Tropical Marine Boundary Layer”, Geophysical Research Letters, 1999, 26-cı cild, nömrə 22, səh. 3377–3380; http://www.agu.org/pubs/crossref/1999/1999GL010836.shtml