Maidə surəsi, 44-cü ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah, şeytandan Allaha sığınıram. Maidə surəsi, 44- cü ayə. Cənabı Allah, “Şübhəsiz ki,” deyir, “Tövratı Biz nazil etmişik.” nədir? Mehdilik, hidayət Allahın ‘Hadi’ adının təcəllisi, Mehdilik. “Onda hidayət və nur vardır.” Nur, ürəklərə, ağla, vicdana işıq. “Allaha təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər.” Tövrat-i Şəriflə hökm edərdilər, yəni başqa bir şeylə deyil, öz başlarına görə deyil, yalnız Tövratla. Bax bu çox əhəmiyyətli. “Onlar hamısı buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər – məhz onlar kafirlərdir.”” Təslim olmuş peyğəmbərlər yəhudilərə onunla hökm edərdilər. “Allahın kitabı. “Bilikli-idarəçilər (Rabbaniyun) və ən yüksək alimlər də (Ahbar), Allahın Kitabını qorumaqla vəzifəli olduqlarından və onun üzərinə şahid olduqlarından (onunla hökm edərdilər.) Tövrata görə mühakimə edirlər. Deməli hər dövrdə azğınlaşma səbəbi Kitabın xaricində bir şeylər etmək, Kitabın xaricinə çıxmaq. Tövrata görə hökm etmiş olsaydılar bu pərişanlıq yaşanmayacaqdı demək ki. Cənabı Allah, “ İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! ” deyir. Bax, “İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! ” O, haram olmuş olur, Deyir ha adam; “falancadan qorxuram, feşməkancadan qorxuram;” insanlardan qorxmaq, açıq-möhkəm ayə haram. Cənabı Allah, ” İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! “ deyir, “Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın.” Quran ayələrini ucuz qiymətə satmayın. Deməli, insanlar həm kitabı dəyişdirə bilir keçmiş dövrlərdə; Yəhudilər pul qarşılığı, mənfəət qarşılığı ayələrin hökmünü dəyişdirmişdilər. Həm də, yəni ikinci mənası da; Quranın hökmlərini, məsələn Quranı pul qarşılığı oxuyanlar var bilirsiniz, eyni zamanda ona da işarə edir, inşaAllah. ” Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər – məhz onlar kafirlərdir.” Allah, “Quran əxlaqıyla hərəkət etməsəniz, bu vəziyyətdə küfrə gedərsiniz, küfr içində olarsınız” deyir. Allah, “Quran əxlaqını həyatınıza keçirəcəksiniz” deyir, inşaAllah.

images (5)