150 ildir davam etdirilən darvinizm yalanı, çox şiddətli bir elmi çöküşə düçar olmuşdur. Darvinizmi isbat etməli olan BİR ƏDƏD BELƏ ARA FOSİL YOXDUR. Yer üzündə tapılan 100 milyondan çox fosilin hamısı MÜKƏMMƏL VƏ DƏYİŞMƏMİŞ canlılara aiddir. Nəinki bir hüceyrənin, hətta hüceyrə daxilindəki BİR ZÜLALIN BELƏ TƏSADÜFƏN MEYDANA GƏLƏ BİLMƏYƏCƏYİ elmi olaraq isbat edilmişdir. Darvinist saxtakarlıqların üstü açılmış, darvinistlərin gizlətdiyi, Yaradılışı isbat edən fosillər ortaya çıxarılmışdır. Darvinistlər, insanları artıq aldada bilməməyin şokunu yaşayırlar. Darvinizm yalanı, heç gözləmədiyi bir anda, qəti və güclü bir məğlubiyyət yaşamışdır.

Əllərində heç bir elmi dəlil olmayan darvinistlər məhz bu məğlubiyyətin şoku içində darvinizmi müdafiə edə bilmək üçün demaqoqluq üsullarına əl atırlar. Məsələn, məktəb dərsliklərində hər sətir arasında “Darvinizmi isbat edən” kimi ifadələr işlədərək gənc beyinlərə bu cəfəngiyatın bir etibarlılığı varmış təlqini verməyə çalışırlar. Elmi dəlillərlə çürüdülmüş iddialarını sanki bir gerçəkmiş kimi izah edirlər. Açıqca özlərinə saxtakarlıqla tərəfdar toplamağa çalışırlar. İnsanların darvinizm yalanını gördüklərini də qəbul etmək istəməzlər. Halbuki elmi dəlillər ortaya qoyulmuşdur. İnsanlar artıq təkamül yalanına inanmırlar.

İndi artıq darvinistlər, dərsliklər vasitəsilə dünya gəncliyini də aldada bilməyəcəklər. Bu yazıda, ibtidai və orta məktəb dərsliklərində keçən yalanlar bir-bir cavablandırılmaqda, indiyə qədər gerçək kimi təqdim edilmiş darvinist iddiaların hamısının etibarsızlığı qəti elmi dəlillərlə açıqlanmaqdadır. Bu vəsilə ilə dərsliklərdə gənclərə istiqamətli bütün dünyada hakim olan yalanın gerçək üzü ortaya çıxarılmaqdadır.

 

  1. 9-cu sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
  2. 10-cu sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
  3. 12-ci sinif Biologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar
  4. 8-ci sinif Fənn və Texnologiya dərsliyində keçən darvinist iddialara cavablar