DƏCCAL İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏRHLƏR

Bədiüzzaman deyir ki; 5-ci Şuada 17-ci məsələ. “Rəvayətdə var ki, dəccal çıxdığı gün bütün dünya eşidər və qırx gündə dünyanı gəzər və möhtəşəm uzunqulağı vardır.” Yəni bəzəkli, baxımlı, çox ehtişamlıdır. “Allahualəm bu rəvayət tamamilə səhih olmaq şərtiylə şərhləri budur: Bu rəvayətlər möcizəvi şəkildə xəbər verir ki, dəccal zamanında vasıta-i muhabere”, yəni xəbərləşmə vasitələri; telefon, radio, hər cür radiotelefon. “Və səyahət o dərəcədə tərəqqi edəcək ki”,yəni insanların bir yerdən başqa yerə sürətlə getməsi o qədər inkişaf edəcək ki, “bir hadisə bir gündə bütün dünyada eşidiləcək.” Bir hadisə baş verdikdə bütün dünyada hər kəs radiodan, televiziyadan, internetdən eşidəcək. “Radio ilə bağırar, şərq-qərb eşidər.” Şərq, qərb hər kəs eşidər. “ Ümum cəridələrində oxunacaq.” Bütün qəzetlərində oxunar. “Və bir adam qırx gündə dünyanı gəzəcək.” Təyyarə ilə bir oraya gedir, bir buraya gedir, bir oraya hər yerə gedir, qırx gündə dünyanı gəzə bilir, indi təyyarə ilə bu mümkün olur. “Və yeddi qitəsini və yetmiş hökumətini görəcək və gəzəcək deyə, zühurundan on əsr əvvəl teleqraf, telefon, radio, dəmiryolu təyyarədən”, yəni təyyarədən “möcüzəvi şəkildə xəbər verir. Həm dəccal, dəccallıq xislətiylə deyil, bəlkə çox amiranə kral sifətiylə eşidilər” kral, kraliçalıq, krallıq. Krallıq Birləşmiş Krallıq, İngiltərədə var, başqa yerdə yoxdur. Kral sifətiylə eşidilər ki, dəccal özünü onsuz da kral elan edir, həm lord, həm kral elan edir. Onlar bu kraliçanı əsas almır, amma dəccal orada krallıq, kraliçalıq sistemi olduğu üçün o sistemdə özünü gerçək kral olduğunu iddia edir. “Və gəzməyi də hər yeri zəbt etmək üçün deyil, bəlkə fitnə salmaq” fitnə, casusluq, qarışıqlıq, anarxiya, terror fitnəni oyandırmaq “və insanları azdırmaq üçündür. Məhz homoseksuallıq, əxlaqsızlıq, zülm, qəddarlıq, psixopatlıq. Və mindiyi uzunqulağı isə, ya dəmiryoludur ki, bir qulağı və bir başı cəhənnəm kimi atəş ocağıdır”, yəni qatara da  işarə edir deyir. Çünki bir başı atəş ocağıdır deyir. “Bir qulağı və bir başı cəhənnəm kimi atəş ocağıdır, digər qulağı yalançı cənnət kimi gözəl bəzədilmişdir.” O cür qatarlar, kraliyyətə aid qatarlar çox bəzəkli olur, bəzənən qatarlardır. At arabası da olduğunda, fayton və s. onlar da çox bəzəkli olur. Bax, “cənnət kimi gözəl bəzənmişdir” cənnət kimi. Hədisdə dəccalın cənnəti, cəhənnəmi vardır deyir. “Düşmənlərini atəşli başına” yəni onlara dəhşət və şiddət saçar deyir. Atəş, yəni havadan bombalama, pulemyotla qırma, sui-qəsdlər. “Dostlarını ziyafətə göndərər.” Dostlarına da böyük görkəmli ziyafətlər verir, o yığıncaqlarda görürsünüz. “Və yaxud onun uzunqulağı dəhşətli bir avtomobildir və ya təyyarədir və yaxud” deyir Bədiüzzaman nöqtə nöqtə “…sükut lazımdır” deyir. Heç bilmədiyiniz vasitə deyir. Avtomobili belə uçan dairə kimi, qəribə bir şeydir deyir.