Ənbiya Surəsi, 105-ci ayənin təfsiri

Altuğ Berker: Oxuyuram Müəllimim şeytandan Allaha sığınıram. ” Biz Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar” Ənbiya surəsi, 105-ci ayə

 

ADNAN OKTAR: Zəbur və Kitab. Bu nə? İkisi də biri Tövrat, biri Zəbur açıqca bax Allah, Tövratda açıqca söyləyir Quranda, Zəburu da söyləyir. “Yer üzünə Saleh qullarım”, yəni dünyaya “hakim olacaq.” Neçə hakimiyyət var dünyada? Dünya hakimiyyəti var? Bir dənə var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir “iki dənə kafir Buhtunnasar.” O birisi kim? “Nəmrud. Zülqərneyn və Süleyman müsəlmandır “deyir, iki dənə müsəlman hakim olmuşdur. “Beşinci olaraq da övladlarımdan Məhəmməd Mehdi (ə.s)” deyir. “Dünyaya hakim olacaq” deyir. İndi o qədər zövqlü ki, qışqırdaraq sökə sökə İslamı hakim edəcəyik. Baxın izləyin məni, hər kəs də izləsin dayandıra bilməyəcəklər, addım-addım sökə sökə. İki il əvvəl söylədim baxın; “vizalar qalxacaq” dedim cayır cayır qalxdı vizalar kim bilə bilər bunu? Kimsənin ağlından keçməyəcək bir şey idi. Yəni çox fantaziya bir düşüncə bu fantaziya bir inanc olmaz deyə düşünürdülər eynisi ilə oldu. Bax “Türk birliyi olacaq” dedim “böyük dövlətlər birləşəcək” dedim, bu an dövlətin rəsmi siyasəti. Baxın türk dövlətinin rəsmi siyasəti Türk Birliyi və İslam Birliyi.

images (5)