Tövbə Surəsi, 107-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

” Müsəlmanlara zərər vurmaq,”. Deməli münafiqin xüsusiyyəti nə? Zərər vermək istəməsi, maddi və mənəvi zərər vermək. ” küfr etmək,”. Küfr etmək, yəni Mehdiyyəti, İttihadi İslamı, Türk-İslam Birliyinin meydana gəlməsini, Qiyamətin yaxın olduğunu, bunları inkar etmək və buna bənzər. ” möminlərin arasına təfriqə salmaq”. Məzhəblərə ayırmaq. Bax “bu şiədir, bu bektaşidir, bu sünnidir” deyə bir-birlərinə düşmən etməyə qalxmaq. Bax ” möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədilə, əvvəlcədən Allaha və Onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək”. Məsələn kommunistləri, ateistləri özlərinə ittifaq etdirib, onları Müsəlmanların üzərinə göndərməsi.

Ateist massonları yaxud böhtan nəticəsində bir şeyi təşkil edib Müsəlmanların günahkar kimi göstərmə oyunları da ola bilər. Bax ” əvvəlcədən Allaha və Onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər,”. Deməli, münafiqlər məscid içində hərəkət edirlər. Yəni bir məsciddə toplanırlar, bir yerlərdə toplanırlar ki, inandırıcı olsun. Yəni deyəcəksən ki; “bunlar müsəlman müttəqi adamlar. Yəni söyləyirsə doğrudur “deyilməsi üçün məscid tuturlar, orada toplanırlar. ” əlbəttə: “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik” – deyə and içəcəklər.” İndi münafiqdən buna çox diqqət etmək lazımdır. Münafiq o qədər candan danışar ki! “mən, sənin ayağının tozu olaram” deyir, “sən yetər ki, bu işi et” deyir, “bu dediyimi et. “” Nə istəyirsən sən? “Deyir. Münafiqin dərdi günü Qurandır. Quranın kafi olmadığını sən qəbul etsən, münafiq və müşrik səninlə razılaşar, bir tərəfdən.

Hətta Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- i razı salmağa çalışırlar. Cənabı Allah, “Az da olsa onlara meyl edəcəkdin” deyir. Cənabı Allah, “Mən müdaxilə etdim” deyir, “az da olsa meyl edəcəkdin. “Yəni səndən razı olmaları üçün münafiqlər sənə təzyiq edərlər deyir. Nə istəyirlər peyğəmbər deyəcək ki haşa “tamam Quran qeyri-kafi dir” deyəcək “bəzi əksiklikləri var. Əlavələr lazımdır. Məndə o əlavələri edim “deyəcək. Münafiqlər bunu istəyirlər. Cənabı Allah, “əgər onu etsəydin sənə həyatında ölümün də ağrısını qat-qat daddırardıq ” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə səni şah damarından vurardıq deyir. Bax az da olsa onlara meyl edəcəkdin deyir. Münafiq deyir ki; “hər mövzu tamam” deyir, “amma bax səndən istədiyim Quranın kafiliyini qəbul etməyəcəksən” deyir. “Quranda nöqsanlar var, Quran əksikdir ” deyir.

“Onu xurafatlarla tamamlayaq. Mənim xurafatlarımı əgər qəbul etsən mən sənin kölən olaram nə istəyirsənsə edim “deyir. “Amma o biri cür düşmənin olaram” deyir. Allahda deyir ki Quran ayəsində: “əgər sənə stabillik və güc verməsəydik az da olsa onlara meyl edəcəkdin” deyir. Münafiqin vuruş yanaşması ordandır. Yəni Quranın kafi olmadığını qəbul etdirərək vurmaq istəyər. Çünki Quran qeyri-kafi qəbul edildiyində, qeyri-kafi görüldüyündə, xurafatçılığın qapısı partladı deməkdir artıq sonuna qədər açılır. Bax xurafatçılığın mənşəyi budur. Bax, Allaha “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içərlər.” Bax həm də yaxşılıq, “biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik.” Ona görə münafiqin belə candan kimi danışan üslubuna fikir verməmək lazımdır. O birbaşa küfür ağzıyla, pislik ağzıyla danışar.

Yəni tam bir pislik və mikrobdur. Heç bir şəkildə inanmamaq lazımdır. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Mütləq ədəbsizlik və əxlaqsızlıq edir, ikinci bir ehtimal yoxdur. İnşaAllah. “O, and içən”, Allah adına and içirlər. ” Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar.” Münafiqin xüsusiyyəti nə? Bol, bol yalan söyləyər yəni gözünün içinə baxa, baxa yalan danışırlar. Bir daha yalan söyləyər alçaq edər izah edərsən dəli olduğu üçün dinləməz, bir daha söyləyər. Yenə and içir məsələn deyirsən; “yalan deyirsən isbat edirəm”. Dayanar, durar bir daha söyləyər, münafiqin xüsusiyyətidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hədisində də var; “Münafiqin ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri yalan söyləməsidir. Həmişə yalan danışar. ”

images (5)