Image result for chromosomeİnsanların və digər canlıların genetik quruluşu, xromosomlara bağlıdır və DNT-lər bu xromosomlarda yer alan genetik məlumatlardır. Cinsiyyətin təyin olunması isə 23-cü xromosom cütünə bağlıdır. Yəni bir kişi və qadın arasındakı quruluş fərqliliyi 23-cü xromosom cütündən qaynaqlanır. Hər hansı bir adamın 23-cü xromosomu XX şəklində ifadə edilən quruluşdadırsa cinsiyyəti qadın, XY şəklindədirsə cinsiyyəti kişidir.

Kişi-qadın fərqliliyini təmin edən 23-cü xromosom cütünə Quranda belə işarə edilir: Quranda həm “kişi” sözü, həm “qadın” sözü ayrı-ayrı 23 dəfə təkrarlanır. (Hər iki sözün də yalnız tək halları sayılır.) Xromosomlarla əlaqədar yaxın dövrdə əldə edilən bu tapıntı, Quranda əsrlərdən əvvəl xəbər verilir və kişi-qadın arasındakı təməl fərqliliyin 23 sayı ilə əlaqədar olduğuna işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)