A9 TV, 17 iyun 2016

 

(Hakkari Yüksekova rayonunda HDP Böyük Çiftlik şəhər sədr müavini Zübeyr Ceylan, dağlıq ərazidə PKK-nın döşədiyi minaya basdı. İki ayağını da itirdi.)

Zülmdür. PKK-nın etdiyi zülmdür. Müsəlmanlara rahatlıq vermirlər. Pislik edirlər. Kommunist təhsildən keçdikləri üçün kommunizmin çox yaxşı bir şey olduğuna inanırlar. Kommunizmin də ancaq dəhşət, şiddət və bombalama ilə gələcəyinə inanırlar. Biabırçılıqdır.

 

(Selahattin Demirtaş, son vaxtlarda təşkil olunan bəzı bombalı hücumların günahkar olan TAK-ın fəaliyyətlərini dayandırmasını və təşkilatın dağıdılmasını tələb etdiklərini söylədi. Ayrıca TAK-ı onlar qədər sərt tənqid edən və xəbərdarlıq edən heç bir partiya olmadığını irəli sürdü.)

Səhər-axşam partiyalar, PKK-dan nifrət etdiklərini söyləyirlər. TAK-ı KÜT-ü var mı? TAK deyilən şey PKK-dır. PKK-ya gecə-gündüz lənət oxuyur hər kəs. Bütün partiyalar lanətləyir, təhqir edirlər. Dolayısilə TAK deyə bir şey olmaz. Yəni bir təşkilat var, o da PKK-dır. Sanki TAK ayrıdır, PKK ayrıdır, YPG ayrıdır, PYD ayrı imiş kimi bir fəlsəfə meydana gətirdilər son zamanlarda. Bu demaqogiya, çox səmimiyyətsiz bir üslubdur. Bilməyəcəyi bir şey deyil. Bunların hamısı PKK-dır. Və hamısı Marksistdir, Stalinistdir.

 

Hökumətimiz 10-20 il sonrasını düşünüb Darvinizmlə elmi mübarizəni təcili mövzu olaraq ələ almalıdır

Amma hökumət təbii ki, bunlarla elmi mücadələyə yanaşmır. Ala bildiyimiz qədər alaq məntiqinə dönər o zaman bu. Elə olmaz. On il, iyirmi il sonrasını düşünmələri lazımdır. Elmi mücadilə olmadan olmaz. Xalqın bir qismi çox oxumur, çox araşdırmır; “Onların səsləri ilə idarə edərik.” desən bu olmaz. Adam, o nəsil oxumaya bilər. Az oxuyur, məlumatı azdır. Amma onun uşağı oxuyar, onun övladı oxuyar. Və oxuduğunda, darvinist-materialist təhsil aldığında o da kommunist, stalinist ola bilər. Hökumətin bunu düşünməsi lazımdır. Kənd yerlərində qardaşlarımız daha az oxuyurlar, daha imani saflıq və təmizlik içindədirlər. Zəhərlənmirlər yəni Marksist düşüncədən zəhərlənmirlər. Onların səsi təbii ki, olduğu kimi AK Partiyaya gedir. “Necə olsa onlarla həll edərik” deyilsə bu olmaz. Çünki bir gün gələr, adamlar onlara yetişərlər. Kitab apararlar, yazı apararlar, təhsil verərlər. Necə ki, cənub-şərqi Anadolu bölgəsində olduğu kimi. Gənclərin 70-80%-ni PKK öyrətdi. Əksər bölümü də qəbul etdi, PKK-nın ideologiyasını Marksist, Leninist, Stalinist ideologiyanı qəbul etdilər. Dolayısilə AK partiyaya səs verən sadəcə 50 yaş üstü şəxslər oldu.

 

Məscidləri, sinaqoqları, kilsələri qorumaq Allahın bizə əmridir

İraqda, Suriyada xristian qalmadı. Türkiyədən də xeyli hicrət edən oldu. Hər cür Rum, Erməni. Burax yaşasınlar, bir gözəllikdir. Bərəkət gələr. Peyğəmbərimiz Rəsulullah (s.ə.v) cübbəsini çıxarıb altlarına sərirdi xristian rahiblərin. Evinə dəvət edirdi, yemək yeyirdi, onların yemək dəvətlərinə gedirdi. Eyni şəkildə musəvilər üçün də bu şəkildədir, xristianlar üçün də bu şəkildədir. Hər iki tərəfə də sevgi, şəfqət, mərhəmət göstərmək, qoruyub nəzarət etmək. Məsələn indi məmnundurlar? Avropada kilsələr bağlanır, İtaliyada bağlanır və mehmanxanaya çevrilir, diskotekaya çevrilir, əyləncə yerlərinə çevrilir. Xoşbəxtdirlər indi? Əyləncədir bu? Bu sevinc verəcək bir şeydir? Bunu tam tərsinə çevirməsi lazımdır müsəlmanların. Məsələn fərz edək kilsə satışa qoyulub. Alsınlar, beş xristian tapsınlar, “buyurun” desinlər” siz bu kilsəni ayaqda tutun. Biz pulunu verəcəyik. Amma bu kilsə bağlanmasın” deyilməsi lazımdır. Çünki Allah bax ayədə deyir “monastırlar, kilsələr, camilər, məscidlər, bunların hamısını qoruyacaqsınız” deyir Allah. Ayə var, Quran ayəsi var. Necə qoruyacağıq? Mehmanxanaya çevirirsənsə, əyləncə yerinə çevirirsənsə qorumursan deməkdir. Məscid də olsa əyləncə yerinə çevirməyə icazə verilməməsi lazımdır, sinaqoq da olsa icazə verməmək lazımdır, kilsə də varsa icazə verməmək lazımdır. Beş xristian taparsan, “gəl sən” deyərsən “bu kilsənin rahibi ol, bir nəfər, digəri də camaatı olar. Bu kilsəni bağlamayın, açıq qalsın.” Çox acınacaqlı bir şeydir bu. Seyr edirlər amma bax sonra bu fəlakətin altında qalarlar Allah qorusun. Onun üçün xristianlarla müsəlmanların sürətlə ittifaq etməsi lazımdır, heç vaxt itirmədən.

 

Hz. Xızır bəzən İslama faydası olacaqsa dəccaliyyətə yardım edər

Allah kainatı yaratdığında bizi imtahan edərkən Axırzaman üçün dörd qüvvəni qarşı-qarşıya gətirir Allah. Yaxud ittifaq etdirir bir qismini. Bir; İmam Mehdi və tələbələri. Yəni Quranda Kəhf əhli olaraq vurğulanan qrupa işarə edən. İki; Əshab-ı Rəqim, Kəhf qissəsində keçən Əshab-ı Rəqim qrupu. İsa Məsihin dostlarının qrupudur ikincisi. Üç; Xızır (ə.s)-ın qrupu. Xızır həm dəccaliyyətə bəzən yardım edər. Amma şəriətə uyğundursa yəni şəriətə İslama faydası olacaqsa əgər yardım edər dəccaliyyətə bəzi şeylərdə. Və Mehdi (ə.s)-a yardım edər və İsa Məsihə yardım edər. Üçünə də yardım edər. Amma bax dəccaliyyətə də yardım edir amma İslamın lehinə olaraq yardım edir. Dördüncü qüvvə dəccaliyyətdir. Dəccaliyyət hal-hazırda İngilis dərin dövləti tərəfindən təşkil edilən bir gücdür. Daha öncə Firon tərəfindən təşkil edilirdi. Roma tərəfindən dəccaliyyət daha öncə təşkil edilirdi. Yəni İngilis dərin dövlətindən öncə Roma dərin dövləti, Misir dərin dövləti və başqa Həzrəti İbrahim (ə.s) dövründə Nəmrud, Nimrod. Nimrod deyə keçir Nimrodun dərin dövləti. Hər dövrdə olmuşdur. Bunlar dərin dövlətlər ilhamını, düşüncəsini, hərəkət tərzini, strategiyasının tamamını şeytandan alır və öz əsrinin dəccaliyyəti olaraq ortaya çıxar. Öz əsrinin Mehdiyyəti ilə mücadilə edər. Onun ziddi olan Mehdiyyət ilə mücadilə edər. Məsələn Firon dövrünün Mehdisi həzrəti Musa (ə.s) idi ona qarşıdır. Axırzamanda İngilis dərin dövlətinin ziddi olan da Mehdi (ə.s)-dır. Dəccaliyyətə bəzən həzrəti Xızır (ə.s) yardım edər. Amma belə; axmaqca bir yola gedəcəkdir, Mehdiyyət də onu əzəcəkdir, Xızır o yola girməsini asanlaşdırar. Yəni onu ayağına gətirir Mehdinin, əzməsi üçün amma yardım edərək. Mehdinin əzməsi üçün edər yəni. Dəccaliyyət bütün fikri sisteminin tamamını, bütün tətbiqlərini saf olaraq şeytandan alır. Başlarında bir şəxs olur. Yəni o öldüyündə bir başqası yerinə keçir. O şeytanla bağlantını quran məxluqdur.

 

Bütün Dəccallar ağıl xəstəsidir və şeytan kimi şizofren, homoseksual, mübahisəçi ruha sahibdir. Dünyanın ən böyük seriyalı qatilləri Dəccallardır

Dərin dövlətlərin başında olan hər kəs mütləq ağıl xəstəsidir. Ağıl xəstəsi olduğu üçün qarşısındakını da ağıl xəstəsi olaraq xarakterizə edir. Məsələn Firon deyir ki, sən dəlisən deyir Musa (ə.s)-a . Amma özünün ağıl xəstəsi olduğuna da əmindir. Çünki ağıl xəstəsidir, çünki görüntü görür, səs eşidir. O görüntü və səsə görə hərəkət edir. Məsələn deyir ki, şeytan ona, bütün uşaqları öldürəcəksən. Eyni o ağıl xəstələrində, seriyalı qatillərdə olur axı bütün dəccallar da seriyalı qatildir. Yəni dünyanın ən böyük seriyalı qatili dəccallardır. İndi məsələn Suriyada, İraqda, Liviyada, Əfqanıstanda dünyanın hər yerində dünya dərin dövlətinin seriyalı qatilinin əmri ilə cinayətlər işlənirdi. Sel kimi qan axıdılır. Və şizofren homoseksual bir ruha sahib olur bütün dəccallar, yəni hamısı belədir. İlk başda şeytan onsuzda homoseksualdır. Yəni dünyaya gəlişindən etibarən həmişə homoseksual xarakter göstərmişdir. Üslubuna da baxdığımızda Quranda homoseksual üslubudur üslubu. Yəni belə cinayətə meylli, azğınlığa meylli, asi, üsyankar. Mübahisəçi davakar manyak bir ruhdur. Homoseksualların böyük hissəsi bu zehniyyətdə olur. Ən çox cinayət onlardan çıxır bilirsiniz. Onun üçün İngilis dərin dövlətinin də ən güvəndiyi şəxslər homoseksuallardan ibarətdir. Məsələn bir dövlətin başına birini gətirəcəkləri vaxt homoseksual olmasına çox diqqət göstərirlər. Məsələn bir yerə elçi təyin ediləcəksə hər-hansı bir ölkəyə bir elçi göndəriləcəksə, səfir yaxud konsul mütləq homoseksual olmasına diqqət edirlər. Çünki şeytan da homoseksualdır, özü kimi olmasını istəyir və ən başdaki dəccala o şəkildə ilham verir. Yəni homoseksuallığı dünyada qoruyacaqsan deyir. Qan tökəcəksən, İslamı yer üzündən qaldıracaqsan. Mehdiliyindən şübhələndiyin hər kəsin üstünə gedəcəksən deyir. Məqsədi nədir? Quranda açıqlayır onsuzda şeytanın “Mənim sözümün doğru olduğunu görəcəksən” deyir Allaha. Allaha deyir ki, haşa, sən bilmirsən mən bilirəm deyir. Çox mübahisəçi, təlxək, ağılsız və manyakdır. Homoseksual ruhlu bir məxluqdur şeytan. Ağlasığmaz dərəcədə mübahisəçidir.

Baxın diqqət edin bütün Fironlar, Nəmrudlar Quranda da keçdiyi kimi hamısı mübahisəçidir. Olduqca demaqoqdurlar, demaqoqluq edərlər. Boş-boğazlıq edərlər. Həzrəti Musa (ə.s) Allahdan, dindən bəhs edir “eşidirsiniz mi?” deyir sırf boş-boğazlıq olsun, hörmətsizlik olsun, alçaqlıq olsun və demaqoqluq olsun. Bir məntiqi yoxdur ki, onun. “Eşidirsiniz mi?” dəliliklə günahlandırması özünün ağıl xəstəsi olduğunu bildiyi üçün olsa-olsa deyir belə bir hərəkət özü kimi ola biləcəyini düşünür. Onlara da eynı məntiqlə yaxınlaşır onların da dəli olduğunu söyləyir.

 

Dəccaliyyəti təşkil edən dərin dövlətlər ilhamını şeytandan alır

Nəmrud, həzrəti İbrahim (ə.s)-ı dəliliklə günahlandırdı. Roma dövləti həzrəti İsa (ə.s)-ı xəstəliklə ağıl xəstəliyi ilə günahlandırdı. Yenə həzrəti Məhəmməd (s.ə.v)-i ağıl xəstəliyi ilə günahlandırdılar. Həzrəti Musa (ə.s)-ı ağıl xəstəliyi ilə günahlandırdılar. Hamısını ağıl xəstəliyi ilə günahlandırdılar. Günahlandıranlar kimdir? Fironun, Nəmrudun başı olan şeytani dərin dövlət və dərin dövlətin başı. Şəxsən maraqlanır Firon. Baxın Mehdi çıxması ehtimalından, Moşiahın çıxması ehtimalından bəhs edildiyi üçün o dövrdə bütün oğlan uşaqlarını öldürdür şəhid edilir. Bunların içindədir Mehdi deyir. Deyirlər ki bu şərtlərdə bu illər arasındakı nəsildə Mehdinin çıxması ehtimalı var deyirlər Moşiahın. O zaman bütün oğlan uşaqlarını öldürün deyir Firon. İlhamını haradan alır? Şeytandan alır. Əlaqəyə girir.

İndi məsələn İngilis dərin dövləti toplantı edir. Onların 40-lar məclisi var, 7-lər məclisi var, 300-lər məclisi var. O toplantıda hər yeri qaranlıq edirlər, işıqları azaldılır. Sadəcə şam işığı olur qaranlıqda. Özlərinə görə şeytanı çağırmaq üçün bəzi dualar edirlər, şeytanı ora çağırırlar. Bəzi qoxular istifadə edirlər yəni şeytanın xoşladığı qəribə qoxular. Şeytanın pis qoxulardan xoşu gəlir. Şeytan çağırmada pis qoxu istifadə edirlər. O pis qoxunu istifadə edərək şeytanı çağırırlar. Adamın ağzından-burnundan su axır yəni özünü itirir, gözünü bağlayır şeytan ona nə deyirsə eynisini təkrar etməyə başlayır. Məsələn harada cinayət işlənəcək, harada müharibə ediləcək, hansı ölkə yıxılacaq; onları tək-tək qeyd edirlər. Ondan sonra onu tətbiq etməyə başlayırlar. Olan budur. “300 illik plan” dedikləri yenə şeytanın 300 il öncə bunlara dedikləri olur. 300 il öncə şeytan nə dedisə eynisini edirlər. 300 illik planın hekayəsi budur. Və tamamilə blok halında şeytanın əmrindədir dərin dövlətlər.

 

Şeytan da istəsə də, istəməsə də Mehdiyyətə xidmət edir

Dünyada sel kimi Müsəlman qanı axır. Dəhşətli hadisələr olur. Amma ən sonunda olanlar Mehdi (ə.s)-ın çıxmasına vəsilə olur. Şeytan da şeytanlığını etdiyində Mehdi (ə.s)-a istəsə də istəməsə də xidmət etmiş olur. Bu dərin dövlətlər də istəsə də istəməsə də Mehdi (ə.s)-a xidmət etmiş olur. Çünki Darvinizm olmasa, kommunizm olmasa, Marksizm olmasa Mehdi (ə.s) nə ilə mücadilə edəcək? Onun mücadilə edəcəyi gücü meydana gətirirlər, onun rahat şəkildə əzəcəyi gücü meydana gətirirlər. Məsələn Darvinizmi İngilis dərin dövləti hazırlayır. Amma Mehdi (ə.s) da əzir. Şeytanın öyrətməsi ilə edirlər. Mehdi (ə.s)-a da Allah onu əzdirir. Bütün gücün Allahda olduğunu görürük.

 

Qurana baxdığımızda cəhənnəm əhlinin cəhənnəmdə də mübahisəçi olduğunu görürük

İngilis dərin dövləti təlxək, asi, üsyankar, İslama Qurana qarşı olan, hörməti qəbul etməyən, nəzakəti qəbul etməyən, mübahisəçi, eqoist, xudbin, ruh xəstəsi tiplərdən ibarət olmasını istəyir İslam aləminin. Ki bu şeytanın qısa bir xülasəsidir onsuzda. Şeytanın şəxsiyyətinin qısa xülasəsi. Bunun yayılmasını və hakim olmasını istəyir. Qurana baxdığımızda da küfr əhlinin, münafiqlərin cəhənnəmdə də mübahisə etdiyini görürük. Məsələn deyir ki, ayədə, Şuəra surəsi 96 və 103-də “Orada” (münafiqlər, küfr) “onlar orada höcətləşərək deyərlər:” (Şuəra surəsi, 96) Həm çəkişmə və mübahisə; münafiqin dünyada imtina edə bilmədiyi bir xüsusiyyətdir bu, bir xəstəlikdir. Fironda da var, həzrəti Musa (ə.s) ilə danışıqlarında görürsünüz. Qatı bir demaqoqluq və qatı bir mübahisəçilik və sərt münaqişəli ruhu vardır. Ayədə deyir Allah, “İnsan hər şeydən çox mübahisə edəndir.” Xəstəlik olduğu üçün bunu bildirir Allah. Şeytanın ilham etməsi ilə olan bir xəstəlikdir bu.

 

Müsəlman hər zaman sakitləşdirən, bağışlayan və səbirlidir

Müsəlman həmişə sakitləşdirəndir. Məsələn deyir ki; “Həyat yoldaşlarınızdan sizə düşmən olanlar vardır” deyir Allah ayədə. Düşmən olanlar. “Fəqət” deyir “siz onları bağışlasanız, əfv etsəniz və idarə etsəniz sizin üçün daha xeyirlidir” deyir Allah. Müsəlman sakitləşdirəndir. Məsələn Allah üz-gözünü qırın, qovun, atın demir. Əfv edin, səbirli olun, sakitləşdirin, sakit bir mühit olsun deyir Allah. Amma istəsə Allah deyərdi ki, məsələn “qətlə yetirin” deyərdi. Demir Allah. Bax, “düşməndir” deyir sizə “düşmən, həyat yoldaşlarınızdan” deyir. Düşməndır amma əhf edin. Doğru yolu göstərin, səbirli olun. Bu sizin üçün daha xeyirlidir deyir Allah.

 

Dərin dövlətlərin casusları istifadə olunduqlarını bilmirlər. Təriflənmələri onlara bəs edir

Dərin dövlət belə harada zəkalı, harada iş görən adam varsa onları ələ keçirir, onları yönləndirir. Onlar dərin dövlətin təsiri ilə hərəkət etdiklərini bilmirlər bir hissəsi. Xəbərləri belə olmur. Yəni əsl şeytani ünsürdür, şeytandan ilham alanları bilmirlər. Məsələn yaltaqlıq edənlər də bilməz. Casus olaraq istifadə olunanlar da bilməz. Onun sadəcə zəkası ilə onu lovğalandırar. Deyər ki; “sən çox zəkalısan, çox ağıllısan, səndən çox yaxşı casus olar” deyir. O ona bəs edər, ona pul verməsinə də gərək yoxdur, ağlı gedər onun elə tərifləndiyində. Sənin zəkan, ağlın hər kəsinkindən üstündür desən bitdi. İngilis casusları həmişə kasıb yaşayıblar. Onların tək qidası təriflənmələridir. Dərin dövlət onları həmişə tərifləmişdir. “Sir William sənə bir medal göndərdi, səni təbrik etdi” deyir, ağlı gedir, ağlayır hönkürtü ilə. On minlələ insanın ölümünə səbəb olur, şəhid olmasına səbəb olur. Vecinə deyil, o medal onun üçün çox həyəcan verici olur onun üçün. “Sən çox zəkalısan” deyir, “səni kraliça makafatlandıracaq” deyir. Ağlı gedir. “Kraliça səni təbrik etdi” deyir, “baş nazir səni təbrik etdi” deyir, ağlı gedir. Təqaüdçü olması da fərq etmir. Başda olması da fərq etmir.

 

Münafiqlər eqoistdir, Öz eqosu üçün yaşayar. Başqaları üçün yaşamaq istəməz

Münafiqlər kafirun və kafirat sizə qarşı xəsis və eqoistdirlər. Münafiq eqoistdir. Eqoist və xəsis. Müsəlmana bir şey qazandırmaq deyil müsəlmandan bir şeylər əldə etmək istəyər. Münafiq davamlı olaraq qoparmaq istəyər. Müsəlmana qarşı baxış bucağı hər zaman ondan bir şey alınması lazım olan, ona zərər verilməsi lazım olan bir varlıq olaraq görür. Bu səbəbdən bütün münafiqlərdə bu oğurluq oturmuş bir sistemdir. Paxıl eqoist olduğu üçün də sırf öz mənfəəti üçün yaşayar münafiq. Öz böyüklüyü öz eqosu öz qüruru üçün yaşayar. Başqaları üçün yaşamaq istəməz. Bax deyir ki, Allah, şeytandan Allaha sığınıram; “…xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləri ilə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” xeyirə qarşı olduqca düşkünlük yəni mənfəəti yaranacağı vaxt o mənfəətini əldə etmək üçün nə istəyirsə müxtəlif mənfəətləri olur münafiqlərin. Mal-mülk olur bu, pul olur, yemək olur hər şey ola bilər. Geyim əşyası ola bilər hər şey ola bilər. Onu “əldə etmək üçün olduqca düşkünlük göstərərək” hərislik göstərərək “sizi kəskin dilləri ilə tənqid edib incidərək” yəni münafiqin dili onsuzda həmişə belə demaqoq murdar təlxəklik əxlaqsızlıq içindədir. “sizi kəskin dilləri ilə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar. Məhz onlar iman gətirməyənlərdir;” münafiqlərın vəsfi olaraq söyləyir Allah “beləcə Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha görə çox asandır.” (Al-i İmran surəsi, 118) deyir, Allah.

 

İslam zənginliklə, ehtişamla, sənətlə, sevgiylə, səmimiyyətlə hakim olar

Həzrəti Süleyman (ə.s) “insanlara necə təsirli ola bilərəm?” deyə düşündü. Allah onun qəlbinə vəhy etdi. Allah ona dedi ki; “zənginliklə, ehtişamla, incəsənətlə, sevgiylə, səmimiyyətlə, gözəlliklə hakim ola bilərsən” dedi. O nə etdi Həzrəti Süleyman (ə.s)? İncəsənətlə, estetikayla, gözəlliklə, mehribanlıqla, coşqun sevgiylə İslamı hakim etdi. Bizim yolumuz da budur. Əgər zənginlik olmasa, ehtişam olmasa, incəsənət olmasa insanların ruhundaki o gözəl duyğu ortaya çıxmaz. Biz də bilirik ənənəvi məntiqlə hərəkət etməyi. Cübbə geyərik bir də altına da minici şalvarı geyərik. Oturarıq yerdə, bir balaca yerdə ənənəçilər kimi, xurafat danışarıq. Bunu onsuzda edirlər. Yüz illərdən bəri edirlər. Və İslam addım-addım geri getmiş və məhv olmuşdur. Bu sınanmış və məhv olmuş sistemi niyə istəyirsən məndən bir daha?

 

Gənclərimizin sağlam və canlı olması çox həyati mövzu olaraq görülməlidir

Bu hazır qidalar gəncləri çox xarab edir. Buna hökumət tədbir görsün. Təbii yeməklər yesinlər uşaqlar. Gənc qızlara hazır meyvələr, hazır təbii tərəvəz yeməkləri olsa daha yaxşı olar. Bu qidalanma sistemindən dolayı mən gənc qızlara baxıram həm balaca qalıblar bəziləri, bir qismi çox arıqdır, bir qismi də olduqca kiloludur. Yəni çox kökdürlər. Amma dəliqanlılar maşaAllah formadadırlar. Onlara baxıram olduqca formadadırlar. Yəni daha sağlam ola bilərlər. Daha yaxşı ola bilərlər yaxşı bəslənsələr. Kalsium, maqnezium, kalium səviyyəsi yüksək qidalarla qidalansalar, bir az da idman etsələr, günəşli havaya çıxsalar o ağır qidalardan da qaçsalar çox gözəl olarlar. Bir az da hərəkətli olmaları lazımdır. Bir az hərəkət etsinlər. Yəni bunu həkimlər başa salırlar amma çox anlaşılmayan sözlərlə və mövzunu uzadaraq və sanki adi bir mövzu imiş kimi başa salırlar. Bu bir milli fəlakətdir. Bu çox önəmli bir şeydir. Məsələn gənclərimizin fiziki və ruhi sağlamlığı yüksək olsun. Əzələ qüvvətləri güclü olsun. Gənc qızlar da boylu buxunlu olsunlar.

 

Müsəlmanların təşkil etdikləri iftar məclislərinə xristian və musəviləri dəvət etmələri çox gözəl olar

Bir də xristianları iftara çağırmamaq var; bu çox ayıbdır. Musəviləri iftara çağırmamaq var; bu da çox ayıbdır. İftarda musəvi və yaxud yəhudi varsa, xristian artıq kim varsa katolik, ortodoks kim varsa adam getmir ora. Ayədə nə deyir Maidə surəsi, 5-də? Şeytandan Allaha sığınıram. “Bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır.” Bu nə deməkdir? Allah, “onlara yemək verin” deyir. Ayə var. İftara nə üçün çağırarsan? Yemək yesin deyə çağırarsan. Musəvini niyə çağırmırsan? Xristianı niyə çağırmırsan? Bu ayə nəyi izah edir o zaman? “Sizin də yeməyiniz əhli kitaba halaldır” deyir. “Sizin, müsəlmanların yeməyi musəvilərə, xristianlara halaldır” deyir. Bəs, bunu duyduğun halda niyə etmirsən? Quran nəyi izah edir?

 

İsa Məsihə, görünüş və əsalət olaraq ən çox bənzəyən Hz. Mehdi (ə.s)-dır

Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki; “Şəkil baxımından xarakter və əsalət baxımında İsa Məsihə ən çox bənzəyən övladım Mehdidir” deyir. Üzü çox bənzəyəcək Hz. Mehdi (ə.s)-a. Yəni xasiyyəti bənzəyəcək. Amma mükəmməl imanı var İsa Məsihin. Allahın hikməti yəni mələklə insan qarışımı kimidir. Qəribə təəccüb doğuran bir vəziyyət var. Yəni özündən əmin olduğu kimi əmindir imanında maşaAllah. Haqqəl-Yakin, yəni çox güclü imanı var, maşaAllah. Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki; “Allah Mehdiyə bütün peyğəmbərlərə verdiyi nemətləri verəcək, xüsusiyyətləri verəcək. Bundan da əlavə onu hamısına tərcih edəcəkdir” deyir. Nə mənaya gəldiyini bilmirəm amma belə deyir.

 

Qurandaki İslam yaşandığında dünya Cənnəti meydana gəlir

Həqiqi İslam, Qurandaki İslam dünyadaki cənnətdir. Amma bunu bilmirlər. Ənənəvi Ortodoks İslam anlayışını bildikləri üçün təbii ki, dəhşət verici və qorxu verici bir sistem ortaya çıxır. Amma həqiqi Qurana əsaslanan sistem yaşandığında dünyadaki cənnət yaranır. Dünya cənnəti meydana gəlir.

 

Hər şey Allah sevgisi ilə gözəldir. Allahın hədiyyəsi olduğu düşündükdə nemətlərdən zövq alınar

Bugün məsələn bazardaydım. Baxdım orada şüşədən kiçik aksesuarlar var. “Bunlar çox gözəldir amma Allah sevgisi olmadıqdan sonra bunların heç bir mənası yoxdur” dedim. Şüşə aksesuar, nə mənası qalar Allah sevgisi olmadıqdan sonra? Şüşə şəkil alıb. Amma Allah onu bir nemət olaraq yaratdığı üçün Allaha insanın coşğulu sevgisi olur və o Allahın verdiyi hədiyyəyə qarşı da içində bir eşq olur, sevgi olur. Sevinc içində olur insan. Yəni başımızda sonsuz güc olan Allah var və bizim xoşumuza gəlməsi üçün də belə kiçik-kiçik, böyük-böyük nemətlər yaratmışdır.