Keçən günlərdə, “Nature” jurnalında nəşr olunan bir araşdırmada, insan bədəninin uzun məsafəli qaçışlara imkan verən anatomik möcüzələri araşdırıldı.1

kosu

Harvard Universitetinin antropoloqu Daniel Liberman və Utah Universitetinin bioloqu Denis M. Bramblenin birlikdə qələmə aldıqları yazıda, insanın uzun qaçış qabiliyyətinin əvvəldən təxmin edildiyindən də çox üstün olduğuna diqqət çəkilirdi. Bu qabiliyyətin, xüsusi anatomik xüsusiyyətlərə əsaslandığını izah edən tədqiqatçılar, boyundan ayaqlara kimi bir çox orqanın, qaçış əsnasında ortaya çıxan şokları və hərarətin təsirini təşkil edib azaltmadan, qaçmaq üçün lazımlı enerji, uzun addımlar və sürəti təmin etməyə qədər müxtəlif vəzifələr boynuna götürdüyünə dair məlumatları sıralayırdılar. Ancaq yazının sonrakı sətirlərində bəhs olunan elm adamları, təkamülçü fərziyyələrlə hərəkət edir və insanda bu quruluşların niyə təkamülləşəcəyinə dair fərziyyələr irəli sürülürdü. Təkamül nəzəriyyəsini əvvəldən doqma kimi qəbul edən tədqiqatçılar, insanın, vəhşi heyvanlardan qaçmaq, uzun məsafələri aşmaq və yemək tapmaq üçün qaçış qabiliyyəti inkişaf etdirməli olduğunu və buna imkan verən anatomiyasının bu lazımlılıq nəticəsində təkamülləşdiyi nağılını izah edirdilər.

Burada, əvvəlcə ifadə edilməli olan məqam, insanın uzun qaçış qabiliyyətinin heç bir primatda olmamağıdır. İnsan, uzun məsafəli qaçış tutumu cəhətdən, sözdə “təkamüllü atası” olaraq önə sürülən primatlardan diqqətə çarpan müxtəliflik ortaya qoyur. Primatlar, çox qısa məsafələr boyunca qaçar və bu qaçışları tez kəsilən, ani hücumlar şəklindədir. İnsanlar isə, bu cəhətdən olduqca üstündür. Bir marafon idmançısı 40 kilometrdən çox məsafəni heç vaxt dayanmadan qət edə bilər.

Bu həqiqətlərə baxmayaraq bəhs olunan çalışma, darvinizmə dəstək siyasətini davam etdirən bəzi qəzetlərdə tamamilə əsassız bir təbliğat haqqında oldu və əldə edilən tapıntılar, təkamül nəzəriyyəsinə dəstəklənilmiş kimi təqdim edildi. “Radikal”, “Akşam” və “Sabah” qəzetləri, işi reallaşdıran təkamülçü araşdırmaçılara əsaslanaraq, bəhs olunan anatomik xüsusiyyətlərin təkamüllə ortaya çıxdığı nağılını izah etdilər.2

Bilinməlidir ki, bu təbliğat, materialist dünya görüşü cəhətdən, insanları kor təsadüflərin məhsulu olduqlarına inandırmaq üçün davam etdirilən, gözdən pərdə asan təbliğatdır və heç bir elmi əsasa sahib deyildir.

Bu iddiaya cavabımız iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə, bəhs olunan təbliğatın təkzib olunması, göstəriləcək ikinci hissədə isə, təkamülçülərin insan bədəni haqqındakı təkamül iddialarının nə cür kor-koranə bir inancın məhsulu olduğu gözlər önünə səriləcək.

 

  • Libermanın təkamül iddiası nağıldan ibarətdir

İddianın sahibi Lieberman, bəhs olunan iddiasını əsaslandırmaq üçün heç bir fosil dəlil göstərə bilmir, yalnız “fərziyyəyə əsaslanır. Tədqiqatçıların etdiyi şey, əldə etdiyi tapıntıları, öz ön fikirlərinə aid şərh etməkdən ibarətdir. Buradakı düşüncə tərzi, “bütün canlılar təkamüllə ortaya çıxmışdır, bu vəziyyətdə, insanın uzun məsafələri qaçmağını təmin edən xüsusi anatomik xüsusiyyətlər də, təkamüllə ortaya çıxmışdır” şəklində yekunlaşdırılan və elmi dəyəri, bir nağıldan ibarət olan düşüncə tərzidir. Bu nağılı izah etmək, bir velosipedi avtomobillə müqayisə edib, avtomobildəki uzun məsafəli səfərlər üçün lazımlı təchizatın maddənin təkamülü ilə ortaya çıxdığı nağılını izah etmək kimidir.

 

Mutasiya çıxılmaz vəziyyəti

Bu xüsusi quruluşların, darvinizmin əsaslandığı təsadüfi mutasiya və təbii seleksiya mexanizmlərinə görə heç bir izahı yoxdur. (Mutasiyalar, genlərin düzülməsində əmələ gələn dəyişikliklərdir.) Əvvəlcə ifadə etmək lazımdır ki, mutasiyalar orqanizmin ehtiyacına görə reallaşmazlar. Yəni, bir meymun, həyatda qalmağı üçün qaçmalı olanda, qaçmaqla əlaqədar orqanlarında mutasiyalar əmələ gəlməz. Məşhur təkamülçü Duqlas Futuyma bu həqiqəti belə qəbul edir:

 

“Növlərin münasib “ehtiyacları” uyğunlaşdırıcı mutasiyanın ortaya çıxacağı ehtimalını yüksəltməz, mutasiyalar o anın uyğun ehtiyaclarına yönəlməmişdir. Mutasiyaların səbəbləri vardır, ancaq növlərin uyğunluğu təmin edən ehtiyacları bunlardan biri deyil.” 3

 

Daha da, əhəmiyyətli olan, bir əsirdən çoxdur ki, genetik müşahidələrin mutasiyaları, təsirli olduqları vaxt, daim genetik məlumatı korlayan və orqanizm üçün dağıdıcı olan nəticələr əldə etdiyini ortaya qoymuşdur. Qabaqcıl təkamülçü elm adamları da, bu müşahidələr qarşısında darvinizmin elmi həqiqətlərə baxmayaraq davam etdirilən bir xəyal olduğunu etiraf etmişlər. Fransız Elmlər Akademiyası, keçmiş rəhbəri Pyer-Paul Greysi bu haqda aşağıdakıları demişdir:

 

“Təsadüfi mutasiyaların heyvanların və bitkilərin ehtiyaclarının qarşılanmasını təmin etdiyinə inanmaq, həqiqətən çox çətindir. Amma, darvinizm bundan da, çoxunu istəyir: Tək bir bitki, tək bir heyvan, tam olmalı olduğu şəkildə minlərlə və minlərlə faydalı təsadüfə məruz qalmalıdır. Yəni, möcüzələr sıravi bir qayda halına gəlməli, inanılmaz dərəcədə aşağı ehtimallara sahib hadisələr asanlıqla reallaşmalıdır. Xəyal qurmağı qadağan edən bir qanun yoxdur, amma elm, bu işin içinə daxil edilməməlidir.”4

 

Uzun məsafəli qaçışla əlaqədar təkamülçü iddia, həqiqətən böyük bir nağıldır. Belə bir çevrilmənin reallaşmağı üçün təsadüfən yaranan mutasiyaların, insanda qaçmaqla əlaqədar, xüsusi, bir çox orqanda eyni vaxtda təsirli olmaları lazımdır. Üstəlik, bir orqanda əmələ gələn mutasiya, orqanizmə dərhal, həmin vaxtda fayda verməlidir. Ortada təsadüfi mutasiyaların bir orqanı daha da, kompleks bir orqana çevirə biləcəyinə dair, ən kiçik elmi tapıntı yoxdur. Bunu bir an üçün əhəmiyyətsiz edib, orqanı inkişaf etdirə bilən növdən bir mutasiyanın reallaşdığını fərz etsək belə, təkamülçülər, mutasiya çıxılmaz vəziyyətindən xilas olmayacaqlar. Çünki, bu mutasiya, təkbaşına kafi olmayacaq, orqanı inkişaf etdirmək üçün, lazımlı bir başqa mutasiyaya, bu mutasiyalar da, başqa mutasiyalara ehtiyac duyacaq. Mutasiyaların rolu, belə bir ssenarini qəti olaraq qeyri-mümkün edir. Uzun məsafəli qaçış qabiliyyətinin təkamüllə ortaya çıxdığı nağılı bununla da, kifayətlənmir, bu qeyri-mümkün olanların bir çox orqanda, eyni zamanda üstələdiyini fərz edir ki, bu fərziyyəni qəbul etmək tamamilə ağıl və məntiqdən uzaqdır.

Bir sözlə, insanın xüsusi anatomiyasının eyni zamanda olan dəyişikliklərə təkamülləşdiyi nəzəriyyəsi, elmi tapıntılara əsaslanan bir iddia deyil. Bu dəyişikliyin xəyali təkamül mexanizmləri ilə açıqlana bilməməsi, Paris Universiteti professorlarından, riyaziyyatçı və doktor Marsel-Paul Sçützenberqerin sözləri ilə desək, darvinizm üçün açıq-aşkar “nəzəri iflas” yaradır:

 

“Pilləli inkişafı və sıçramalı təkamülü müdafiə edənlər, insanı (guya təkamüllə) inkişaf etmiş primatlardan ayıran, bu bir neçə bioloji sistemin bir ölçüdə, eyni vaxtda ortaya çıxışını izah etməkdə tamamilə qeyri-kafidirlər. Çanaq sümüyünün dəyişikliyinin yoldaşlıq etdiyi iki ayaqlılıq və şübhəsiz beyincik, barmaq ucları, xüsusilə həssas bir toxunma hissi verən, daha da bacarıqlı əllər, fonasiyaya (tələffüzə) icazə verən sərt damaq dəyişikliklər, mərkəzi sinir sisteminin, xüsusi ilə gicgah səviyyəsində, xüsusi ilə dili tanımağa icazə verən dəyişikliklərdir. Embrion əmələ gəlməsi cəhətdən bu anatomik sistemlər bir-birlərindən tamamilə fərqlidirlər… Həqiqət budur ki, biz, tam bir nəzəri iflasla qarşı-qarşıyayıq.”5

 

2) Təkamül: Kor-koranə inanc

Bu yazıda möcüzələrdən bəzilərinə toxunduğumuz insan bədəni, açıq-aşkar yaradılış dəlili meydana gətirir. Təkamülçü elm adamları və darvinist yanaşmağını dəstəkləyən nəşr orqanlarının, təkamüldə israr etmələrinin təməlində, yaradılış həqiqətinin üstünü örtmə səyləri yatır. Bu səyin qəti olaraq kor-koranə inancına görə davam etdirildiyi aydındır, bunu görmək üçün, mütəxəssis elm adamı olmağa gərək yoxdur. Ağıl sahibi olan və bədəninin təfərrüatları üzərində bir az düşünən hər insan, təkamülçülərin inancının nə dərəcə kor-koranə olduğunu görə bilər. İnsan bədəni, hər bir parçasında qüsursuz planlamalar ortaya qoyan möcüzəvi dizayndır (quruluşdur). Bu dizaynın kompleksliyinin ölçülərini göstərməsi cəhətdən bu müqayisə etmə, olduqca təəccüblüdür. Hüceyrəni təfərrüatı ilə araşdırma imkanı tapan molekulyar bioloqlar, bu quruluşu böyük bir şəhərdən də, kompleks olduqlarını ifadə edirlər. İnsan bədəni bu cür, trilyonlarla hüceyrənin mükəmməl uyğunluqla mütəşəkkil olduğu bir sistemdir. Bu həqiqəti xatırladığımızda, bəhs olunan kompleksliyin insan ağlının sərhədlərini çətinləşdirən xüsusiyyətdə olduğu daha yaxşı aydın olar. Təkamülçülər isə, mutasiya və təbii seleksiyanın təkamülləşdirici rolu olmadığını göstərən elmi həqiqətləri yox sayaraq insan bədəninin:

 

  • özünün və ətrafındakıların heç bir şəkildə fərqində olmayan,
  • gələcəyi görə bilməyən,
  • mühakimə qabiliyyəti, planlaması olmayan təsadüflərin bir məhsulu olduğunu iddia edirlər.

 

Halbuki insan bədənindəki dizaynın qaynağının yaradılış olduğu aydındır. Çünki, hər dizayn, bir hazırlayanın varlığını xəbər verir. Məsələn, Parisdəki Eyfel qülləsinin polad konstruksiyaları, təzyiqin müəyyən nöqtələrdə toplanmasına mane olacaq şəkildə birləşdirilmişdir, metrlərlə yüksəklikdə və tonlarla ağırlıqdakı qüllə, bu sayədə ayaqda dayana bilir. Aydındır ki, bu qüllə, təsadüfən ortaya çıxmamışdır, bir mühəndis tərəfindən hazırlanmışdır.

İnsan bədənindəki dizaynı görmək eyni dərəcədə asandır. Məsələn, bud sümüyünün ağırlığı, iç qismindəki boşluqla azaldılmışdır. Ancaq sümüyün içi tamamilə boş deyil. İç divarları birləşdirən tirlər sayəsində sümüyün dayanıqlılığı artırılmış və bir ton ağırlığı qaldıracaq qədər qüvvətli olması təmin edilmişdir. Necə ki, dizayn nümunəsi kimi verdiyimiz Eyfel qülləsini hazırlayan mühəndis də, bu proyektində bud sümüyünü nümunə götürmüşdür.

Təkamülçülərin, belə bir dizaynın təsadüflərlə ortaya çıxdığını iddia etmələri, Eyfel qülləsinin bir mühəndis tərəfindən deyil, təsadüfi olaraq yığılmış dəmir yığınlarıyla, müəyyən vaxtda meydana gəldiyini iddia etmək qədər axmaq iddiadır.

Görəsən təkamülçülər kor-koranə bir inanc bəsləyir deyərkən, bu dizaynların şüurunda olmadıqlarını nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, xeyr. Təkamülçü elm adamları, əslində insan bədəninin möcüzəvi xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat sahibidirlər və bunu bəzən açıq-aydın ifadə edirlər. Bəzən, dizaynı, elə təəccüblü ifadələrlə etiraf edirlər ki, bu cür sözləri, yaradılış həqiqətini gördüklərini, amma kor-koranə inkar etdiklərini sübut edir. Məsələn, təkamülçü elm adamları Radolf M. Nesse və Corc C. Vilyamsın aşağıdakı sözləri, təkamülçülərin kor-koranə inancının ciddi ölçülərini gözlər önünə sərir:

 

İnsan bədənindəki ən sadə quruluşlar, insan yaradılışı, heç bir şeyin çata bilmədiyi incə (möhtəşəm) quruluşlar göstərir. Məsələn, sümüklərə nəzər salaq. Balon şəklindəki formaları, bir tərəfdən ağırlığı minimuma endirərkən, digər tərəfdən gücü və elastikliyi maksimuma çıxardır. Hər bir kilo sümük, ağırlıq cəhətdən, tayı olan polad borulardan daha güclüdür. Müəyyən sümüklər, funksiyalarını yerinə yetirmələri üçün, möcüzəvi formada şəkilləndirilmişlər- [təzyiqə məruz qaldığı üçün] yaralanması mümkün olan uclarda qalındırlar və səthlərində, əzələlərin [yapışma səthini artıran və beləliklə] gücünü artıracaq şəkildə çıxıntılarla bəzənmişlər. Eyni zamanda, həssas sinir və damarlara etibarlı kanallar əmələ gətirəcək şəkildə oyulmuşlar. Hər bir sümüyün qalınlığı, harada güc lazımdırsa orada artar. Harada əyilsələr, daha çox sümük [maddəsi] yığılmışdır. Sümüklərin içindəki boşluq belə faydalıdır. Yeni qan hüceyrələri üçün etibarlı bir cücərtmə əmələ gətirir.

Fizioloji isə, daha da təsiredicidir. Süni böyrək cihazını fikirləşin, bir soyuducu qədər böyük olan bu cihaz, təbii qarşılığının [böyrəyin] yalnız bir neçə funksiyasını yerinə yetirə bilər. Ya da, insan yaradılışındakı ürək qapaqcıqlarını fikirləşin. Yalnız bir neçə il dözə bilərlər və hər bağlanmalarında bəzi qırmızı qan hüceyrəsi hüceyrələrini öldürərlər, buna qarşı həqiqi ürək qapaqcıqları, həyatı boyu 2.5 milyard dəfədən də çox və zərif şəkildə açılıb bağlanar.

Ya da beyinlərimizi düşünün ki, beynimiz həyatımızla əlaqədar ən kiçik bir incəliyi belə kodlaşdırıb, aradan on illər keçdikdən sonra, saniyənin kiçik bir hissəsi qədər bir müddətdə xatırlaya bilər. Heç bir kompüter bunun yanına da yaxınlaşa bilməz. Bədənin təşkiledici sistemləri də, eyni şəkildə təqdirə layiqdir. Məsələn, iştahadan doymağa qədər həyatın hər istiqamətini koordinasiya edən hormonları düşünün. Hər bir səviyyədə geri çevrilmə dövrləri [feedback loops] tərəfindən nəzarət edilərlər və insanın yaradılışı hər hansı kimya fabrikindən daha kompleksdirlər…

Sümük, fizioloji və sinir sistemi ilə bədənimiz, heyranlıq və məmnuniyyət duyğularımızı ortaya çıxaran minlərlə mükəmməl quruluşa malikdir.6

 

Əgər bir təyyarə mühəndisi, bir reaktiv təyyarəsinin xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verdikdən sonra, bütün bu dizaynların təsadüflərlə ortaya çıxdığını iddia etsə, bu quruluşun əsl qaynağı olan elm və texnologiyanı inkar edər. İnsan bədənindəki dizaynlar, ən yüksək texnologiya məhsulu olan təyyarədəkindən dəfələrlə kompleksdir (mürəkkəbdir). Buna görə, insan bədənindəki “əla, möcüzəvi, heyranlıq oyandıran minlərlə mükəmməl dizayn”ı gördükləri halda, yaradılış həqiqətini inkar edən təkamülçülər, təyyarə nümunəsindəki mühəndisdən dəfələrlə çox ağıldan uzaq olan inkar içindədirlər.

 

Nəticə

Medianın bu iddialarında əsas göstərdiyi elm adamları, yaradılışı inkar etmələrində yalnız ideoloji olaraq hərəkət edirlər. Sidney Universitetindən antropoloq Dr. Maykıl Volker, bu iddiaları dəstəkləyən medianın, xalqdan gizlədiyi bu əhəmiyyətli həqiqəti:

 

”Bir çox elm adamı və texnologiya mütəxəssisinin Darvin nəzəriyyəsinə dilləri ilə xidmət etmələrinin yeganə səbəbinin, bu nəzəriyyənin bir Yaradıcı olduğunu rədd etdiyini qəbul etmək məcburiyyətindəyik.” -deyərək qəbul etmişdir.7

 

“Akşam”, “Sabah” və “Radikal” qəzetlərini, Darvinin köhnə nəzəriyyəsinə “xidmət etməkdən” imtina etməyə, bu elmdən uzaq inancın təbliğatından imtina etməyə, insan bədənindəki və canlılardakı qüsursuz quruluşu Allahın yaratdığı həqiqətini qəbul etməyə dəvət edirik.

 

 

1) Dennis M. Bramble and Daniel E. Lieberman, “Endurance running and the evolution of Homo,” Nature 432, 345 – 352 (18 noyabr 2004)

2) “İnsan meymundan qaçaraq ayrıldı” Sabah, 19 noyabr 2004; “Bu günlərə qaçaraq gəldik” Radikal, 19 Noyabr 2004; “Qaçmaq üçün yaradıldıq” Akşam, 19 noyabr 2004 (Bu qəzetlərin yanında, İngilis internet xəbər portalı BBC-in Türkcə nəşri, 18 noyabr 2004 tarixli və “İnsanı insan edən qaçmaq” başlıqlı xəbəriylə yaydı)

3) Futuyma, Douglas J. (1983), Science on Trial (New York: Pantheon, 1983, səh. 137-138)

4) Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, səh. 103

5) Schutzenberger M-P., en “The Miracles of Darwinism: Marcel-Paul Schutzenberger ilə Reportaj” Origins & Design , cild 17,sayı 2, Bahar 1996, səh. 10-15

6) Nesse R. M. & Williams G.Cin “Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine,” [1995], Vintage: New York NY, 1996, Reprint, səh. 3-5

7) Dr. Michael Walker, Quadrant, oktyabr 1982, səh. 44