“New Scientist” jurnalının 27 sentyabr 2003-cü il tarixli sayında “Relic Hints at Primal Force – Yadigar, köhnə qüvvətə işarə edir” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazı, həyatın təbiət hadisələri və təsadüflərlə başladığı xəyalına yeni bir fərziyyə əlavə edirdi.

“New Scientist”dəki xəbərdə, dövrümüzdəki bakteriyalarda mövcud olan və “pyrophosphate” adlı molekuldan enerji yaradan bir fermentin varlığı izah edilir, bu fermentin həyatın guya təsadüfi başlanğıcında lazımlı enerji ehtiyacını qarşılaşa biləcəyi iddia edilirdi. Ancaq bu iddianın, həyatın təsadüfən başladığı fikrini dəstəklədiyi ortadadır. Diqqət yetirilsə, bu ssenaridə bir fermentin varlığından danışılır. Nə var ki, “New Scientist”in, bu fermentin təsadüfən necə ortaya çıxa biləcəyinə aid heç toxunmadığı görünür. Bunun səbəbi aydındır: Belə bir ehtimal yoxdur. Təkamülçü geoloq, Vilyam Stokes, bir zülalın (və ya fermentin) təsadüfi əmələ gəlməsinin qeyri-mümkünlüyünü belə etiraf edir:

 

“Əgər milyardlarla il ərzində, milyardlarla planetin səthi, lazımlı amin turşularını ehtiva edən, sulu bir qarışıq təbəqə ilə dolu olsaydı da, yenə (zülal) əmələ gələ bilməzdi.” 1

 

Göründüyü kimi “New Scientist” tamami ilə xəyal gücünə əsaslanan ssenarilərinə bəzi qeyri-mümkün olanları bilərəkdən gizləyərək başlayır. Həm də, bəhs olunan fermentin mənşəyi, həyatın təsadüfən başladığı ehkamına kor-koranə bağlı olan “New Scientist”in, lazım olan tək problem deyil. Həyatın mənşəyi ilə əlaqədar materialist fikirləri əhatə edən başqa, bir çox problemlər vardır. “New Scientist”ə həyatın mənşəyi ilə əlaqədar xurafatları müdafiə etməkdən imtina etməyini və bu mövzunun ancaq şüurlu dizaynla açıqlana biləcəyini, canlıları, Allahın yaratdığı həqiqətini qəbul etməyini tövsiyə edirik.

Həyatın təsadüfi başlanğıcı ssenarilərinin çıxılmaz vəziyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.darwinizminsonu.com/m_biyoloji.html

 

 

1) W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville, Tomas Nelson Co., 1991, səh. 305