Əhzab surəsi, 27-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah. Açdım, hara gəldi? Əhzab surəsi. Cənabı Allah, “Və sizi” deyir 27-ci ayədə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah sizi onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir.” Nə izah edilir burada?

OKTAR BABUNA: Dünya hakimiyyəti müəllimim, maşaAllah.

ADNAN OKTAR: Mehdiyyət. Bəs Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar ayə yox idi? Əbcədi də 2079-cu il. Ən ehtişamlı son illərdir, inşaAllah.

OKTAR BABUNA: MaşaAllah müəllimim.

images (5)