Əhzab surəsi, 25-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bəli. “Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.  25-ci ayə. Əbcədi də 2000- ci il tarixini verir.

 

OKTAR BABUNA: MaşaAllah müəllimim.

 

ADNAN OKTAR: Allah, “Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyrə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi. “deyir. “Mən sizə kifayətəm” deyir. “Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir.   Hizbul-galibun, Allah hizbi qalib olandır.

 

OKTAR BABUNA: İnşaAllah müəllimim, maşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Əbcədi 2000-ci il tarixini verir.

images (5)