Muminun surəsi, 96-102-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillahir rəhmanir rəhim, bir səhifə açaq. Müminun surəsi, 96-cı ayə. “Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Biz onların aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilirik.” Pisliyi ən gözəl olanla necə uzaqlaşdırar? Elmlə, biliklə, sevgiylə izah edərək, razı edərək. Biz nə edirik? Eynisini edirik. Ən gözəl olanla, küfrlə, bağırtıyla çağırtıyla deyil. “De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram!”” Şeytan münafiqləri qızışdırar, Dəccalı qızışdırar, alçaqları qızışdırar. ” Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!”  deyirik. Müsəlmanın şəxsən özünü də şeytan qızışdıra bilir mənfi istiqamətdə, hamısından Allaha sığınacağıq .

 

Altuğ Berker: İnşaAllah.

 

APARICI: İnşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: ” Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!”  Yəni iblis ordusu, iblisi və iblisat. Yəni müsəlmanlara Dəccalın işçilərinin yanaşması, necə olar? İnternetdən yanaşır, başqa kanaldan yaxınlaşar, qəzetlərdən yaxınlaşar, evinə yaxınlaşar, deyilmi? Televiziya kanallarında müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərər. Darvinizmi, materializmi izah edər, ateizmi izah edər. “Hamısından Sənə sığınıram” şəklində müsəlman dua edir.

 

” Nəhayət, onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyər: “Ey Rəbbim! Məni geri qaytar.” Ölüm gəldiyində küfr hər səfərində bunu söyləyirlər. Canını almağa Mələklər gəlincə anlayır. Məsələn döyərək canını alırlar. Ölümünə qışqırır, “Məni geri qaytar” deyə , “mən mövqeyimi düzəldəcəyəm” deyir. Yəni “belə əxlaqsızlıq etməyəcəyəm” deyir. Bax “Darvinizmə materializmə inanmayacam. Allahın bir olduğuna inandım. Məni geri qaytar, müsəlman olduğumu göstərmək istəyirəm” deyir.

 

” Bəlkə, tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm”. “Səmimiyyətimi göstərim” deyir, “dönüb yaxşı bir insan olduğumu göstərmək istəyirəm, mənə vaxt verin” deyir. Allah deyir ki, bax cavabı belə, tək bir dənə söyləyir Allah; “əsla” deyir Allah.

 

APARICI: Bəli.

 

ADNAN OKTAR: Reankarnasiyaya inananlar var ha bax, “qayıdarıq”, “belə olarıq, elə olarıq”, “geri gələrik.” Elə bir şey yoxdur. Bax Allah nə deyir? “Əsla.” Əsla nə demək? İmkansız.

 

Altuğ Berker: Bəli.

 

ADNAN OKTAR: ” Xeyr! Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Onların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzəx həyatı vardır.” Bax; “Onların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzəx həyatı vardır.” Bir ölçü ilə (boyutla) bağlanıb. Başqa ölçüyə (boyuta) alınmış çünki. Öldüyü an başqa boyuta alınır. Artıq o boyutdan bu boyuta keçə bilməz. O bərzəx keçə bilməz, mümkün deyil. O, o boyutun içində qalır artıq, diriləcəyi günə qədər.

 

Altuğ Berker: İnşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: ” Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq” Bax, “‘hansı millətdənsən? Türksən, Kürdsən, Çərkəzsən, Lazsan? Allah artıq bu olmayacaq deyir. “Və (üstünlük əlaməti olaraq soyluluğu və ya bir-birlərinə vəziyyətlərini) soruşmazlar da.” Yəni: “‘sənin məmləkətin haradır? Sən hansı ildənsən, hansı kənddən? Allah, “Bunu da soruşamazlar” deyir. Allah, “Bunu soruşmağa gücləri çatmayacaq” deyir.

 

” O gün məhz tərəziləri ağır gələnlər nicat tapacaqlar.” Yalnız buradakı ‘sur’ deyilincə insanlar həmişə ağılına bax, “bir kiçik boru vardır” kimi, o, Allahın Qatında xüsusi, gördüyümüz vaxt anlayacağımız reallıqlar. Məsələn heç ummadığımız bir şeylə qarşılaşa, heç təxmin etmədiyimiz. Amma Allah ona “sur” deyib. “Sura üfürüləcək.” Məsələn o hadisənin olması sura üfürülmə olmuş olur. Məsələn deyir ki; “Dartılarkən ağır gələrsə”. İndi ‘dartılmaq’ deyincə ağılına nə gəlir adamın? “Tərəziyəmi çıxacıyıq?” Deyər. O deyil. Günahları və savablarının hesablanmasına tərəzi deyilir, dartılması. Yoxsa qram, dirhəm filan, o tərz bir şey deyil.

images (5)