“The International Herald Tribune” (IHT) qəzetinin 7 oktyabr 2004-cü il tarixli sayında, “Evolution, as told by the louse (bitin təkamül haqqında izah etdikləri)” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazıda Florida təbiət tarixi muzeyindən David Reedin bədən və saç bitlərinin DNT düzülmələri üzərində etdiyi bir çalışma mövzu edilirdi. Reed, bədən biti və saç bitlərinin DNT fərqlərini araşdırmışdı. Və əldə etdiyi nəticələrə görə bu iki tip bitin sözdə 1.18 milyon il əvvəl ortaq bir atadan ayrıldıqlarını iddia edirdi.

 

Təkamülçü ön fikirlərlə hərəkət edən Reed, öz zehnində yaşatdığı bir ssenarini diktə edir və insanla şimpanzenin xəyali ortaq atasında (bütün bədən tüklərlə örtülü olduğu üçün) yalnız tək tipdə bit olduğu fərz edirdi. Yenə tamamilə ön fikirlərinə görə, insanın sözdə təkamülü boyunca tüklərini itirməsi nəticəsində iki tip bitin təkamülləşdiyini fərz edirdi.

Açıqca görüldüyü kimi, bu düşüncə şəkli, yalnız təkamülün bir doqma olaraq qəbul edilməsinə əsaslanır. Bu qəbul üzərinə edilən fərziyyələr, başqa fərziyyələrin doğru qəbul edilmiş olması üzərinə qurulmaqdadır. Açıqdır ki, belə bir yanaşma, yalnız tək tərəfli bir dünyagörüşü ortaya qoyan, elmdən kənar bir yanaşma şəklidir. Bu istiqamətdə ediləcək şərhlər təkamül nəzəriyyəsi üçün heç bir şəkildə elmi dəlil meydana gətirməz. Qarşımızda olan şey, təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən konkret tapıntılar deyil, təkamül nəzəriyyəsinə görə tək tərəfli olaraq şərh olunmuş və gerçəkdə heç bir təkamül dəlili meydana gətirməyən məlumatlardır.

 

Daha əvvəl bitlər üzərində edilən bənzər çalışma gündəmə gəlmişdi. Və biz o dövrdə bu iddiaları detallı olaraq cavablandırmışdıq. Əgər bu son çalışmada bitlərin DNT düzülmələri üzərində edilən təkamülçü fərziyyələrin tək tərəfli istiqamətini araşdırmaq istəsəniz, buradakı yazımızı oxuya bilərsiniz.