“Yarın” qəzetinin 20 avqust 2003-cü il tarixli sayında, “10 milyon illik mamont fosili” başlıqlı xəbər nəşr olundu. Xəbərdə Ürgüpdə olan bəzi fosillərdən danışılırdı. Buna görə, Ürgüpə bağlı Taşkın Paşa kəndi ətrafında tapılan fosillərin, aparılan ön araşdırma nəticəsi, bir mamonta aid olduğu müəyyən olunmuşdu. Nevşehir Muzey müdiri Arxeoloq Halis Yenipınar, bu tapıntılara əsaslanaraq, 8-10 milyon il əvvəlki “Üst Miosen” dövründə Anadoluda mamutların yaşadıqlarını deyirdi.

Bunlar, Anadolunun təbii həyat tarixində hansı canlılara sahib olduğunu bilmək baxımından maraqlı kəşflər idi. Ancaq daha maraqlı bir vəziyyət, “Yarın” qəzetinin bu tapıntılarla əlaqədar bir iddiasında ortaya çıxırdı. “Yarın” qəzeti, mamontları təmsil edən bir şəkillə, bu canlılardan “Fillərin ataları” olaraq danışırdı. Heç bir elmi dəlilə əsaslanmayan bu xəbərə yer verməklə, “Yarın” qəzetinin darvinizm təbliğatına başladığı üzə çıxırdı.

“Yarın” qəzetinin, bu iddialarının elmi cəhətdən heç bir dəyəri yoxdur. Edilən şey yalnız, fil ilə mamontun bənzər olmasından qaynaqlanaraq, mamont fosilinin yaşca da, böyük (qədim) olmağını istifadə edərək, filin, mamontlardan təkamülləşdiyi kimi bir nəticəyə gəlirdi. Halbuki bu nəticə tələsik və qeyri-peşəkardır.

Təbiətdə, bir-birinə oxşar canlıların olmağı təkamülün dəlili deyil. Təkamül nəzəriyyəsi, yavaş və pilləli dəyişmə iddiasında olduğuna görə, növlər arasında saysız keçid forması tapılmalıdır. Halbuki yüz iyirmi ildən çox paleontoloji qazıntılar, təkamülçülərin intizarını boşa çıxartmışdır.

Oklahoma Universiteti, Geologiya və Geofizik hissəsindən Devid B. Kits, bu vəziyyəti belə qəbul edir:

 

“Təkamül, növlər arasında ara-keçid formaları tələb edir, ancaq paleontologiya, bunları təmin etməmişdir (verməmişdir).” 1

 

Fosil qeydlərində keçid formalarından əsər-əlamət yoxdur. Bundan əlavə, canlılar, fosil qeydlərində birdən və qüsursuz bədən quruluşları ilə ortaya çıxarlar. Oksford Universiteti zoologiya kolleksiyalar rəhbəri Tom Kemp, “Fosillər və təkamül” adlı 1999-cu ildə çap olan kitabında bu vəziyyəti belə qəbul edir:

 

“Yeni canlı kateqoriyaları, demək olar ki, bütün hallarda fosil təbəqələrində, təyinedici xarakteristikaları onsuz da, mövcud olaraq və tanınan ata (nəsil) qrupları olmadan ortaya çıxır.” 2

 

Bütün xüsusiyyətləri mövcud olan, yəni qüsursuz şəkildə, anidən ortaya çıxışı yalnız yaradılışla izah edilə biləcək bir faktdır. “Yarın” qəzetinin “mamontlar filin atalarıdır” iddiası isə həqiqətdən uzaqdır. “Yarın” qəzetinə təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını qəbul etməyini və həvəskar cəhdlərlə, kor-koranə davam etdirdiyi təkamül təbliğatından imtina etməyini tövsiyə edirik.

 

 

1) David B. Kitts (School of Geology and Geophysics, University of Oklahoma), “Paleontology and Evolutionary Theory,” Evolution, cild. 28, sentyabr 1974, səh. 467

2) Fossils and Evolution, Dr TS Kemp – Curator of Zoological Collections, Oxford University, Oxford Press, səh 246, 1999