Muminun surəsi, 83-cü ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bax, “Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil.”Ac materialistlərin, marksistlərin kitablarının eynisidir. Eynisini söyləyirlər. Nə deyirlər? “Qiyamət təhdidi keçmiş dövrlərdə, ən qədim tarixi dövrlərdə də həmişə mifoloji bir hadisə olaraq işlənmişdir. Bu mifologiyadan gələn bir uydurmadır. Belə bir şey yoxdur.” Deyir adam.

 

Altuğ Berker: “İsrailiyyat” deyir Mehdiyyətə.

 

ADNAN OKTAR: Məsih? “O da İsrailiyyat.” Yəni çox ağılsızlar. İsrailiyyat, onsuz da İsrailiyyat olması Mehdiyyətin doğruluğunu göstərər. Çünki Quran onsuz da İsrailiyata göndərir. Nəyə? Tövrata və Zəbura göndərir. Quran göndərir. Allah göndərir. Artıq onsuz da Mehdiyyətdən bəhs edilir.

images (5)