BBC-nin internet saytında “Whale riders reveal evolution (Balina parazitləri təkamülü işıqlandırar)” başlıqlı xəbər nəşr olundu. Xəbərdə, Utah Universitetindən elm adamları tərəfindən reallaşdırılan bir genetik analiz işindən bəhs olunurdu. Elm adamları, hər biri, doğru balina (right whale) adlı üç balina növü üzərində yaşayan üç növ parazit qabıqlının DNT düzülmələrini müqayisə etmişdi və fərqlər üzərindəki hesablamalarından qaynaqlanaraq, balinaların xəyali təkamüllü tarixini hazırlamışdılar. Buna görə, üç növ balinanın, beş milyon il qədər əvvəl ortaq atadan təkamülləşdiklərini bildirirdilər.

Ancaq bu iş, ən başdan bəri var olan təkamülçü ön mühakimələrin əldə edilən məlumatlara uyğunlaşdırılmasıyla edilmişdir. Parazit qabıqlıların və balinaların, bu səbəbdən DNT-lərdəki fərqlərin mənşəyinin təkamül olduğu fərziyyəsini ən başdan doğru qəbul edilməkdədir. Bu işlər təməldə bir məntiq pozuqluğuna söykənəndir və təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək təmin etməməkdədirlər.

Təkamülçülərin genetik müqayisə etmələri nəzəriyyələrinə, dəlil göstərmə səylərinə ümumi cavabımızı buradan oxuya bilərsiniz.

Ayrıca parazitlərin DNT düzülmələrindən qaynaqlanaraq ev sahibi orqanizmin xəyali təkamüllü keçmişini hazırlamağa çalışan, darvinistlərin doqmatik düşüncə quruluşuna daha yaxından şahid ola bilərsiniz.

BBC-ə, tamamilə doqmatik iddialar üzərinə qurulan təkamül nağıllarını, elmi həqiqətlər olaraq, yayma səyindən imtina etməyini, elmdən uzaq nəzəriyyə olan darvinizmə təbliğat dəstəyindən əl çəkməsini tövsiyə edirik.