12 may 2002-ci il tarixli “Evrensel” qəzetində, “Balina təkamülünün açarı qulaqdadır” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazıda, balinanın xəyali təkamülü haqqında bəhs olunurdu. Elmi cəhətdən heç bir etibarlılığı olmayan balinaların təkamülü iddiasına, əvvəllər də, bu saytda ətraflı olaraq yer verilmiş və bu iddia elmi dəlillərlə təkzib edilmişdir. Mövzu haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər, bəhs olunan yazını buradan oxuya bilər.