Yunus surəsi, 108-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: “De ki:” Ey insanlar, şübhəsiz Rəbbinizdən sizə haqq gəlmişdir. Kim hidayət tapsa, o ancaq öz nəfsi üçün hidayət tapmışdır.” Hidayət tapma nədir? Mehdiyyətdir. “Kim azarsa, o da”. Azdırıcı, azma nədir? Dəccaliyyətdir. “O da onun öz əleyhinə olar. Mən sizə vəkil deyiləm. “

images (5)