“Akşam” qəzetinin 2 sentyabr 2003-cü il tarixli sayında, “atların 10 milyon illik ataları” başlığı ilə xəbər nəşr olundu. Yazıda Anadoluda olan Hipparion (atın atası) fosili deyilirdi. “Akşam” qəzeti, 10 milyon illik bu qalığın atların atasına aid olduğunu iddia edirdi. Ancaq bu xəbər həqiqətləri əks etdirmir.

Əvvəlcə, atların təkamüllə ortaya çıxdığına dair heç bir elmi tapıntı yoxdur. Uzun illər boyunca, dünyanın müxtəlif bölgələrindən yığılan və kiçikdən-böyüyə kimi düzülərək düzəldilmiş bir sıra fosil atın bəhs olunan təkamülünə dəlil kimi göstərilmişdir. Ancaq sonda həqiqət üzə çıxmışdır və bu növün etibarsızlığı, təkamülçü paleontoloqlar tərəfindən də qəbul edilir. Bir sözlə, atın təkamüllə ortaya çıxdığı iddialarının arxasında, elmi dəlillər deyil, yalnız və yalnız fəlsəfi ön mühakimələr var.

“Akşam” qəzetinə, təkamül nəzəriyyəsinin kor-koranə müdafiə etdiklərinin, bir doqma olduğunu qəbul etməsini və daha obyektiv bir nəşr siyasəti aparmağı tövsiyə edirik. (Baxın: Atın təkamülü əfsanəsi)