“Hürriyet” qəzetinin 2 sentyabr 2003-cü il tarixli sayında, Ürgüpə bağlı Taşkınpaşa kəndində olan bir fosil xəbər verildi. “Atın atası 10 milyon il əvvəl Anadoluda idi” başlıqlı qısa xəbərdə, fosilin, “Gec Miyosen” dövründə yaşadığı təyin olunan və Hipparion (atın atası) kimi adlandırılan canlıya aid olduğu yazırdı. “Hürriyet” qəzeti Hipparionun, atın atası olduğunu iddia edirdi.

Atın təkamülü, təkamülçülərin uzun müddət baş tacı etdikləri bir sıra fosilə əsaslanır. Ancaq illərlə təkamül dəlili kimi göstərilən at ardıcıllığında sıralanan canlılar arasında, nizamlı inkişaf olmadığı, təkamülçü paleontoloqlar tərəfindən də qəbul edilir, belə bir növün təbiətdə heç yaşamadığı ifadə edilir. At ardıcıllığı haqqındakı iddiaların etibarsızlığı, on illər əvvəl qəbul edilmişdir. Atın təkamüllə ortaya çıxdığını göstərən hər hansı dəlil yoxdur. “Hürriyet” qəzetinin Hipparionla əlaqədar iddiaları isə canlılığın mənşəyinə ön mühakiməli yanaşmağından qaynaqlanır. “Hürriyet” qəzetinə atın təkamülünün, darvinizmin özü kimi, bir əfsanədən ibarət olduğunu xatırladır və nəşrlərində daha obyektiv bir xətt izləməsini tövsiyə edirik.

 

Atın təkamülünün elmi etibarsızlığının dəlillərini daha ətraflı öyrənmək istəyirsinizsə, “atın təkamülü əfsanəsi” başlıqlı yazımızı oxuya bilərsiniz.