“National Geographic TV” kanalında 20 avqust 2003-cü il tarixində nəşr olunan və “Atların imperatorluğu” adlı sənədli filmdə, atların mənşələri ilə əlaqədar təkamül iddiaları ekranda əks olundu. Ancaq, atın təkamülü iddiaları, etibarsızlığı illərlə əvvəl ortaya çıxmış xəyali bəzi fosillərə əsaslanır. “National Geographic TV”-nin yalnız təbliğat məqsədi ilə müraciət etdiyi bu iddiaların, elmi etibarsızlığı haqqında baxın: http://www.darwinizminsonu.com/doga_tarihi_2_11.html