6 yanvar 2006 -cı il tarixdə BBC-nin internet saytında “New cat family tree revealed -Pişiklərin yeni şəcərəsi açıqlandı” başlıqlı xəbər nəşr olundu. Haqqında danışılan xəbərdə, ABŞ-ın Maryland əyalətindəki Frederickdə qurulan Milli Xərçəng İnstitutundan Warren Johnson başçılığındakı qrup tərəfindən reallaşdırılan və pişiklərin mənşəyiylə əlaqədar olan genetik analiz çalışması xəbər verildi. Haqqında danışılan elm adamları, əldə etdikləri məlumatları kor-koranə təkamülçü fərziyyələrlə şərh etmişlər və ortaya indiki vaxtda yaşayan pişiklərin sözdə təkamüllü mənşəyiylə əlaqədar bir nağıl ortaya çıxarmışdılar.

 

Haqqında danışılan təkamül nağılına görə günümüzdəki pişiklərinin 11 milyon il əvvəl Asiyada yaşamış bir atadan təkamülləşdiyi; aslan, oselot (oselot: Orta və Cənubi Amerikada yaşayan, qaplana bənzər bir növ pişik) və ev pişiklərinin də aralarında olduğu səkkiz soyun bu xəyali müddətdə ortaya çıxdığı iddia edilirdi.

Ancaq gerçəkdə bu çalışma, təkamül nəzəriyyəsinə heç bir obyektiv dəstək vermir.

Birincisi, belə bir təkamül nağılını dəstəkləyici heç bir fosil qeydi yoxdur. Necə ki, BBC xəbərinin sətir aralarında bunun bir göstəricisi var. BBC xəbərində bu mövzuda aşağıdakılar yazılmaqdadır:

 

Çox yaxşı bilinməkdədir ki, pişik ailəsinin keçmişində elə keçmiş az saydakı pişik fosilinin bir-birlərindən fərqləndirilməsi çox çətindir.

 

Pişikkimilər familiyası fosil qeydlərində (digər bütün canlı qruplarında görüldüyü kimi) birdən və qüsursuz bədən strukturlarıyla ortaya çıxar. Pişikkimilərin başqa bir məməli qrupdan pilləli olaraq təkamülləşdiyi iddiası isə bir xəyaldan ibarətdir. Çünki bunu dəstəkləyici heç bir keçid forması yoxdur.

 

İkincisi, haqqında danışılan genetik çalışma həqiqətdə pişikkimilərin mənşəyiylə əlaqədar bu iddiaya heç bir elmi dəlil təqdim etməməkdədir. Bu çalışmada, təkamül nəzəriyyəsini ən başdan bir doqma olaraq mənimsəmiş araşdırmaçılar əldə etdikləri genetik məlumatları, öz zehinlərində hazırladıqları bir təkamül nağılına görə şərh etməkdədirlər. Bunun elmi dəyəri isə xəyali bir hekayəninkindən fərqsizdir.

Qısacası, BBC xəbərində pişiklərin mənşəyiylə əlaqədar ortaya qoyulan iddialar yalnız təkamülçü ön mühakimələrə əsaslanmaqdadır. Canlılar üçün şəcərələri çəkərək hansı növün hansılarından sözdə təkamülləşdiyi sanki bilinirmiş kimi bir təəssürat oyandırmaq isə tamamilə yanıldıcıdır. BBC-yə təkamülçü fərziyyələri elmi gerçək havasında köçürməyə son verməsini, yanıldıcı təkamül təbliğatından artıq imtina etməsini tövsiyə edirik.

Əlaqədar yazı: Genetik müqayisə etmə işləri niyə təkamül nəzəriyyəsi üçün dəlil təmin etməz