Vaqiə surəsi, 28-37 ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Ya Allah Bismillah. Şeytandan Allaha sığınaram. Vaqiə surəsi, Cənabı Allah 28-ci ayədə onlar bar vermiş albalı ağacları arasında” -deyir. “Meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında”. Bax cənnətdə. Bar vermiş albalı ağacları” budaqları sallanmış, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və hündür yerlərdə döşəklər üstündə olacaqlar. Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaratdıq”. Təkamüllə deyil, “yeni bir yaradılışla yaratdıq” -deyir Allah. Onları həmişə bakirə qızlar etdik”. Həmişə bakirə qız. Bax Allah onu vurğulayır, “həmişə bakirə qızlar etdik”.

Yəni Allah qadın sevgisini, elə şiddətli ruhumuza qoymuş ki, Cənnətdə də ən böyük nemət olaraq Allah bizə müjdələyir. Qadın sevgisi, qadın ən böyük nemətdir. Allahın təcəllisinin xaricində yəni insan olaraq təcəllisinin xaricində ən böyük nemətdir. Bax “həmişə bakirə qızlar etdik”. Namusun gözəlliyinə Allah diqqət çəkir. Namus insanın ruhunda coşğunu artıran, qadına qarşı sevgini artıran ən şiddətli ünsürlərdən biridir. Yəni qadına qarşı eşqi, məhəbbəti, istəyi artıran çox mühüm bir xüsusiyyətdir. Ərlərini tutqu ilə sevən, həmyaşıdlar”. Bax, ərlərini tutqu ilə sevən” bir dəfə sevgi. Qadında sevgi olmazsa onsuz da bir mənası qalmır. Dəlicə bir sevgi. Allah eşqiylə havalanmış amma “ehtirasla” bax, “tutqu ilə” -deyir, ərlərini tutqu ilə sevən, həmyaşıdlar”.

Hamısı gənc və dinclər, bərabərlər. Bax Allah bu neməti xırdalayaraq verir. Baxın deyir ki; Hündür yerlərdə döşəklər üstündə”. Ərləri ilə döşəkdə birlikdədirlər. Adam bu ayələrdən utanc duyur. Əxlaqsız hərif, alçaq hərif Allahın ayələrindən utanc duyur. Yəni axmaqca cinsəllik dünyagörüşü olduğu üçün bunu qürur incidici olaraq görür. Yəni din əleyhində zənn edir. Ən böyük nemətdir bu. Cənnətdə nə gözəl insanlar halalı ilə birlikdə olması, yüksək yataqlarda, yüksək geniş döşəklərdə, möhtəşəm bir mənzərə, meyvə ağacları var və ehtirasla bağlı. Gözlərindən ehtiras axır və namuslu xanımlar. Allah ayədə “yalnız ərinə baxar” -deyir. Yalnız ərindən təsirlənir. Kimsədən təsirlənmir. Baxın bu çox gözəl bir nemətdir.

Cənnət dolu, Cənnət insanları var, Cənnət cavanları var. Qadın kimə baxır? Yalnız ərinə baxır, yalnız ondan həzz duyur, yalnız ondan təsirlənir cinsi olaraq, başqa kimsədən təsirlənmir. O birilərini də insan olaraq sevir. Amma bütün fikri onun üstündədir. Allah buna təminat vermiş. Yəni qadın istəsin və ya istəməsin yalnız ərindən təsirlənir. Əri də yalnız öz halalından təsirlənir, arvadından təsirlənir. Başqa xanımdan təsirlənmir. Cənnətin bir xüsusiyyətidir bu və nemətdir. Allah “həmişə bakirə qızlar etdik” -deyir. Yəni bakirənin gözəlliyini Allah diqqət çəkmiş olur. Yəni insanın ruhunda bakirəyə qarşı meylə diqqət çəkmiş olur və onu Allah bir nemət olaraq təqdim edir, cinsi təmizliyi, cinsi aydınlığı. Deyilmi? “Və ehtiras” bax eşqin ən irəli mərhələsidir. Allah “ehtirasla sevərlər” deyir, “və həmyaşıd” dinc və gözəl inşaAllah.

images (5)