“Cumhuriyet Bilim Teknik” (CBT) jurnalının 25 iyun 2005-ci il tarixli sayında, “Çiçəklərin təkamülü nə üçün müvəffəqiyyətli oldu?” başlıqlı yazı nəşr olundu. Haqqında danışılan araşdırma, Rutgers Universitetdən elm adamlarının 800 iştirakçı üzərində reallaşdırdığı çalışma idi. Tədqiqatçılar, özlərinə çiçək verilən iştirakçıların reaksiyalarını ölçmüşdülər, digər bəzi hədiyyələrə nisbətən (şam və səbət kimi) çiçəklərin daha müsbət təəssürat bağışlayacağını müşahidə etmişdilər.

“Cumhuriyet Bilim Teknik” jurnalında bəhs olunan çalışmanın şərh olunduğu sətirlərdə bu ifadəyə yer verilirdi:

 

“İnsanlar çiçəkləri o qədər çox sevirlər ki, günümüzdən 5000 il əvvəl mədəniyyətə götürməyə başlamışlar. Bu cür çiçəklərin gözəlliyi və insanlar üzərindəki romantik təsiri, çeşidlənməsi üçün əhəmiyyətli üstünlüyə çevrilmişdi.”

 

CBT-nin bu xəbərində irəli sürülən çiçəklərin təkamülü iddiası, heç bir elmi əsasa sahib deyil və insanların seçdikləri çiçək növündə çiçəklərin çeşidlənməsi faktoru, güllərin təkamüllə inkişaf etdiyini göstərmir.

 

1) Çiçəkli bitkilər, fosil qeydlərində anidən, bugünkü halları ilə əmələ gələrlər və təkamülçülər bu bitkilərin mənşəyi haqqında tamami ilə yanılırlar. Çiçəkli bitkilər üzrə mütəxəssis Daniel Axelrod, çiçəkli bitkilərin mənşəyi haqqında bunları bildirmişdir:

 

Angiospermalara, yəni çiçəkli bitkilərə gətirib çıxaran primitiv qrup, fosil qeydlərində hələ təsbit edilməmişdir və yaşayan heç bir angiosperma, belə bir əlaqəyə işarə etmir. (Daniel Axelrod, The Evolution of Flowering Plants, en The Evolution Life, səh. 264-274 (1959))

 

2) Çeşidləmək (növlərə ayırmaq), təkamül demək deyildir. İnsanların, bəzi çiçək növlərini digər bəzi çiçək növlərindən seçmələri (üstün hesab etmələri) və bunun çiçək növləri arasında bir çeşidləmə faktoru əmələ gətirməsi, çiçəklərin başqa bitkilərdən təkamülləşdiyini göstərməz. Burada, çiçəklər onsuz da mövcuddur. Məsələn, kənd xalqı, kəndin yaxınlığında, çəmənlikdə bitən müəyyən bir növ çiçəyi ardıcıl yığsa, o çəməndə bitən müxtəlif növdən çiçək tozlanmasının bir-birinə nisbətən müəyyən müddət ərzində dəyişə bilər. Ancaq bu, çəmən çiçək növlərinin başqa növlərə təkamülləşməsinə (çevrilməsinə) gətirib çıxartmaz. Bir növün başqa növə çevrilə biləcəyi iddiası, bitkinin DNT-sinə yeni genetik məlumat əlavə olunmasını tələb edir ki, insanların çiçək yığmasının bununla bir əlaqəsinin olmadığı aydındır.

Göründüyü kimi, CBT-nin, çiçəklərin təkamülü iddiasına, bu araşdırmadan dəlil gətirmə səyi heç bir elmi əsası olmayan, həm də, elmi dəlillərə tamamilə zidd olan yalandır. CBT rəhbərlərini, elmdən uzaq nağıllarla, təkamül təbliğatı aparmalarına son qoymağı dəvət edirik.