“Radikal” qəzetinin, “Radikal 2” adlı əlavəsinin 20 dekabr 2003-cü il tarixli sayında, “Bişirmək hər şeyin başlanğıcıdır” başlıqlı yazı nəşr olundu. “Independent” qəzetindən tərcümə edilən yazıda, yemək bişirməyin guya təkamüldəki rolu ilə əlaqədar, tamami ilə təxəyyülünə əsaslanan iddialara yer verilirdi. Ən çox, Harvard Universitetinin antropoloqu Richard Wranghamın fikrinə yer verilən yazıda, əti bişirərək yeməyin, çiy yeməyə görə üstünlükləri (həzm etmə prosesi və çeynəmək enerjisi kimi faktorlara əsasən) bildirilirdi. İnsanın təkamül prosesində yemək bişirməyə başladığından sonra, iri dişlərə və böyük bağırsaqlara ehtiyac qalmadığı kimi bir iddia irəli sürülürdü.

Wranghamın, “Radikal 2”-də yer verilən bu fikirlərin heç bir elmi əsası olmadığı bilinməlidir. Wranghamın, təkamülü, ən başda doğru qəbul edərək, bişirməklə əlaqədar təkamül hekayəsi yaratmışdır. Bu hekayə, elə bir hekayədən ibarətdir ki, elmi dəlillərə deyil, sahibinin fikirlərinə, bir başqa sözlə desək, inanclarına əsaslanır. Wrangham, diş və bağırsaq quruluşları, şimpanzelərlə insanı müqayisə edərək, öz inancına görə, bu orqanların insanda kiçildiyini qəbul edir. Qısaca, xəyal gücünə əsaslanan bu iddia, obyektiv həqiqətlərə deyil, subyektiv inanca əsaslanan bir nağıldan ibarətdir.

Radikal rəhbərlərinə, bundan sonra nəşr edəcəkləri təkamül xəbərlərində, iddiaların spekulyativ və subyektiv cəhətdən, lazımlı şeyi vurğulayaraq, oxucularını obyektiv məlumatlandırmalarına dəvət edirik.

(İnsanın təkamülü ssenarilərinin etibarsızlığı haqqında məlumat üçün baxın: İnsanın xəyali soy ağacı)