www.haberturk.com ünvanındakı internet səhifəsində “Dünyanın ən yaşlı, qatı maddəsi Avstraliyada tapıldı!!! Tapılan kristal, tam 4.4 milyard yaşındadır!!! Kristalın əhəmiyyəti, din kitablarının çoxuna əsaslanan, dünyada həyatın başladığına aid nəzəriyyələri alt-üst etməsidir!!!” başlıqlı yazı nəşr olundu.

Xəbərin məzmununda, elm adamlarının Avstraliyada 4.4 milyard yaşında bir kristal tapdıqları və bu kristaldan başlayaraq (yola çıxaraq), dünyanın yaşının bilinəndən daha yaşlı olduğunun müəyyən olunduğu ifadə edilir.

Xəbərin hamısı oxunanda, başlıqda bildirilən “…Kristalın əhəmiyyəti, din kitablarının çoxuna əsaslanan, dünyada həyatın başladığı ilə əlaqədar nəzəriyyələri alt-üst etməsidir” ifadəsi haqqında heç bir məlumata rast gəlinmir. Xəbərin başlığını oxuyanlar dinin, yaradılış haqqında bildirdiyi bəzi həqiqətlərin bu yeni elmi tapıntı ilə uyğunlaşmadığına dair bir məlumat tapacaqlarını zənn edərkən, yazıda bu mövzudan heç danışılmamışdır. Həm də, tapılan kristalın bu mövzu ilə uzaqdan-yaxından heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəhs olunan xəbərin başlığı isə, sanki dinin elmi həqiqətlərlə ziddiyyət təşkil etdiyi imicini vermək üçün istifadə edilmişdir. Başlığı oxuyan, ancaq xəbəri diqqətli oxumayanlara bu səhv mesajı vermək istəmişlər.

Dünyanın yaşlı və ya gənc olmağı, təkamül nəzəriyyəsini, yəni canlılığın cansız maddələrdən, təsadüfən əmələ gələn hadisələr nəticəsində, özbaşına yarandığını və inkişaf etdiyini müdafiə edənlərin məsələsidir. Çünki belə bir təsadüfün reallaşa bilməsi üçün çox zamana ehtiyacları olduğunu fikirləşirlər və bir sözlə, hər fürsətdə dünyanın yaşını olduqca böyük göstərməyə çalışırlar.

Buna qarşılıq dinin bu mövzuda gətirdiyi xüsusi izah yoxdur. Çünki Quranda dünyanın yaşı haqqında heç bir məlumat verilməmişdir və yeni olan kristalın yaşı Quranda bildirilən həqiqətlərlə hər hansı ziddiyyət təşkil etmir.

Əgər nəzərdə tutulan Quran xaricindəki dini kitablardırsa, bu ziddiyyət ola bilər. Çünki Quran xaricindəki ilahi kitablar (İncil və Tövrat) bu gün orijinal hallarında deyildirlər. Hər ikisinə də insan əliylə bir çox xurafat və əsassız məlumatlar əlavə olunmuş və Allahın saf vəhyindən çıxarılmışdır. Buna görə həm öz içlərində, həm də, bir çox elmi həqiqətlə bir çox cəhətdən ziddiyyət təşkil edir. Məsələn təhrif olunmuş İncili və Tövratı ehtiva edən Müqəddəs Kitabda, dünyanın yaşı çox gənc olduğu bildirilir və bu səbəblə bəzi Xristianlar, dünyanın yaşı ilə əlaqədar müzakirələrə böyük əhəmiyyət verirlər. Məhz buna görə, bəzi cəmiyyətlər, Müqəddəs Kitabdakı bəzi ziddiyyətləri istifadə edərək, din ilə elmi həqiqətlərin həmişə ziddiyyət təşkil etdiyi təəssüratını verməyə çalışırlar. Halbuki onlar da, çox yaxşı bilirlər ki, din, əsas olaraq Quranda bildirilir və Quran hər cür ziddiyyət və ya səhvdən uzaqdır.