“Hürriyet Bilim” jurnalının 30 oktyabr 2004-cü il tarixli sayında, “Dəmir meteoritlər həyatın böyük sirrinə işıq tutur” başlıqlı xəbər nəşr olundu. Məqalədə həyatın təsadüfən yaranması nağılı əsasında axırıncı məcburi izah xəbər verilirdi.

Arizona Universitetindən Dante Lauretta, bir sıra laboratoriya təcrübələrinə əsaslanan, DNT ilə, hüceyrələrin təməl enerji daşıyıcı molekulu adonisin trifosfatın əhəmiyyətli birləşməsi olan fosforun, dəmir meteoritlərində olan “shreibersite” adlı mineraldan gəlmiş ola biləcəyi fərziyyəsini bildirdi.

Ancaq bu iddia, həyatın təsadüfən yarandığı nağılına heç bir elmi dəlil gətirmir. Əgər bu tapıntının “işıq tutduğu” bir şey vardırsa, bu, həyatın sirri deyil, “Hüriyyet Bilim”in materializmə kor-koranə verdiyi dəstəkdir.

Bəhs edilən fosfor elementi dünyaya, iddia edildiyi kimi, meteorit çarpması ilə gəlmiş olsa da, bu vəziyyət, hüceyrənin təkamüllə yarandığı nağılına dəlil deyildir.

Bunun səbəbi, fosfor elementinin kompleksliyi ilə, hüceyrənin kompleksliyi arasında, astronomik ölçülərdə fərqlilik olması və fosforun təkbaşına varlığının, bəhsi keçən hüceyrənin təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəlil gətirməməsidir. Bir misalla açıqlasaq, bir kompüter ilə bu kompüter üzərindəki bir vint arasında komplekslik səviyyəsi cəhətdən uçurum dərəcəsində fərqlər vardır. Necə ki, bir vintin təkbaşına varlığı bir kompüterin təsadüflərlə əmələ gələ biləcəyi iddiasını dəstəkləmirsə, fosfor elementinin varlığı da hüceyrənin təkamül iddiasını dəstəkləmir. “Hüriyyet Bilim” bunun kimi məntiqdən uzaq nağıllara, “işıq tutur” kimi göz boyayan ifadələrlə dəstək vermək yerinə, hüceyrənin kompleksliyinin ancaq şüurlu dizayn, yəni yaradılışla açıqlana bilər həqiqətini qəbul etməsini tövsiyə edirik.

Qeyd: Təkamülçülərin bu məntiqdən uzaq iddiası haqqında əvvəlki yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.