“Hürriyet Bilim” jurnalının 10 iyul 2004-cü il tarixli sayında “Həyatın kosmosdan gəldiyinə bir dəlil” başlıqlı yazı nəşr olundu. Yazıda, Alman tədqiqatçı Uwe Meierhenrichin bir meteorit üzərində amin turşusu kəşfi xəbər verilir, bu tapıntı, həyatın kosmosdan gəldiyinə dəlil olaraq şərh olunurdu. “Hürriyet Bilim”-də buna aid ifadələrə yer verilirdi:

 

Bu birləşmələrin dünyadakı həyatın formalaşmasında böyük rol oynadığını görmələri, elmi dünya tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir Bu və oxşar amin turşuları və irsi məlumatlarının daşıyıcısı olan DNT kimi zülallar bu molekulların yer üzünə düşdüyü ilk biokimyəvi reaksiyalara gətirib çıxardığına görə, həyatın başlanğıcına bağlı olan kimyəvi təkamülün inkişaf etdirildiyi bildirilmişdir.”

 

Birincisi, amin turşularının guya həyatın təsadüfən əmələ gəlməsində təməl vəzifəsini daşıdığını (əsas rol oynadığını) görmələri, elm dünyası tərəfindən qəbul edilməsi elmi dəlillərə deyil, materialist ön mühakiməyə əsaslanır. Bu vəziyyət, həyatın mənşəyini materialist kimi izah etmək üçün etdiyi səyləri ilə tanınan Harold Ureyin bu sözlərində aydın görünə bilər:

 

“Biz hamımız, həyatın mənşəyini araşdıranlar, bu mövzunu nə qədər çox araşdırsaq da, həyatın hər hansı bir yerdə təkamülləşə bilməyəcək qədər kompleks olduğu nəticəsinə gəlirik. Ancaq hamımız bir inanc olaraq, həyatın, bu planetin üzərində ölü maddədən təkamülləşdiyinə inanırıq. Lakin, o qədər böyük komplekslik var ki, necə təkamülləşdiyini xəyal etmək belə bizim üçün çətindir.” (W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville, Tomas Nelson Co., 1991, səh. 325)

 

Bir sözlə, Meierhenrichin “Hürriyet Bilim”də nəşr olunan iddiası, Ureyin etiraf etdiyi kimi bir inancdan ibarətdir. Bu haqda “Hürriyet Bilim”dəki: “Bu birləşmələrin dünyadakı həyatın formalaşmasında böyük bir rol oynadığını görmələri, elm dünyası tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir.” cümləsinin yerinə “Bu birləşmələrin dünyadakı həyatın formalaşmasında böyük rol oynadığı fikri, materializmi kor-koranə mənimsəmiş tədqiqatçılar tərəfindən çarəsizcəsinə qəbul edilir” cümləsinin daha uyğun olacağı aydındır. Yazının “Həyatın kosmosdan gəldiyinə bir dəlil” şəklindəki başlığı da bu kor-koranə inanc sistemini dəstəkləmək üçün elmi görünüşdə xalqa təlqin edilən yalandır.

 

“Hürriyet Bilim” səlahiyyətlilərini materializmə kor-koranə dəstək olmaqdan imtina etməyə və həyatın həqiqi mənşəyinin şüurlu dizayn olduğunu qəbul etməyə dəvət edirik.

Əlaqədar yazılar: Eyni iddianı xəbər verən “Radikal”a verdiyimiz cavabı buradan oxuya bilərsiniz.

Həyatın mənşəyinə aid təsadüfən əmələ gəlməsini rədd edən elmi tapıntıları isə buradan oxuya bilərsiniz.