Darvinistlər, bütün səylərinə qarşı həyatın təsadüfən başladığı iddialarını düzgün nəzəriyyə halına gətirə bilməmişlər. Həyatın kompleks dizaynı və həssas kimyəvi təməlləri bu məqsədlə yaradılmağa çalışılan ssenarilərin həyata keçməsini qeyri-mümkün maneələr meydana gətirmişdir. Darvinistlər, həyatın təsadüfən yaranması iddialarını deyil, elmi tapıntılarla dəstəkləmək, bu iddialarını əsaslandıra biləcəkləri bir ssenarini xəyal belə edə bilmirlər. Elmi tapıntılar, həyatın mənşəyinin yaradılış olduğunu göstərdiyinə baxmayaraq, bunu qəbul etmir və müqavimət göstərirlər.

Hal-hazırda, bu müqaviməti göstərənlərin, artıq yer üzündə yaratdıqları ssenarilərindən uzaqlaşdığı, bunun yerinə həyatın kosmosdan gəldiyi nağılına sarıldığı görünür. Ancaq həyatın kosmosdan gəldiyi fikri də, heç bir elmi əsası olmayan, yalnız materialist fəlsəfəsi səbəbi ilə dəstəklənilən fərziyyədən ibarətdir.

Bu fərziyyəyə verilən son bir dəstəyin nümunəsi keçdiyimiz günlərdə, müxtəlif nəşr qurumların səhifələrində yer tapdı. Aşağıda başlıq və tarixləri verilən xəbərlərdə, meteoritlərində amin turşularıya rast gəlindiyi eşitdirilir, bunların həyatın kosmosdan gəldiyi fikrinə dəstək olmaq bildirildi. Ancaq, çox əhəmiyyətli bir həqiqət bu xəbərlərdə bildirilmədi. Bu amin turşularının varlığı, şüurlu bir dizayn olmadıqca heç bir məna ifadə etmir. Bu haqda ətraflı bir yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.

 

 

“Meteoritlərdə həyat izi tapıldı”, DBTercüman, 7 noyabr 2003

“Dünyaya həyat kosmosdan gəlmişdir”, Akşam, 7 noyabr 2003

“Həyat kosmosdan gəlmişdir!”, Güneş, 7 noyabr 2003