“Milliyet” qəzetinin yazıçısı Çetin Altanın, 10 mart 2004-cü il tarixində “Qadın haqları və gəlin-qayınana əlaqələri” başlıqlı yazısı nəşr olundu. Qadın haqları mövzusuna müxtəlif formalardan yaxınlaşan Altan, qadınların doğum kanalının sözdə iki ayaqlıya keçid müddətində daraldığı; bunun nəticəsində insanın doğumunun daha erkən reallaşmağa başladığı iddiasını da araşdırmasına daxil edirdi. Bu iddiaya görə insanın doğulan kimi yeriyə bilməmə səbəbi bu ola bilərdi. Hörmətli Altan, elmi baxımdan bir etibarlılığı olmayan bu iddiasını aşağıdakı sözlərlə təlqin edirdi:

 

“19-cu əsrin sonunda Amerikalı “antropoloqlar”, bütün məməli heyvanların doğulan kimi yeriməsinə görə; niyə insan övladının doğulan kimi yeriyə bilmədiyi problemi üstündə dayanmışdılar. Və bir fərziyyə olaraq bunu, insanın ayağa qalxmış olmasına bağlamışdılar.”

 

Hörmətli Altan, antropoloqların doğumla əlaqədar təkamülçü iddialarının fərziyyə olduğunu vurğularkən antropoloqların bunu “insanın ayağa qalxmış olmasına bağladıqlarını” yazmaqdadır. Gerçəkdə elmi tapıntılar “insanın (dörd ayaqlı meymunabənzər canlıykən) ayağa qalxmış olduğunu” göstərməməkdə, bu mövzudakı iddialar da bir fərziyyə olaraq dayanmaqdadır. Təkamül nəzəriyyəsində insanın meymunabənzər atası olaraq irəli sürülən Australopithecus geninə aid canlıların qalıq qeydi son dərəcə qeyri-kafi, xəyal gücüylə yoğurulmağa son dərəcə açıq bir vəsait ortaya qoymaqdadır. Daha da əhəmiyyətlisi, bu canlılarla əlaqədar olaraq mütəxəssis anatomiyaçılar tərəfindən reallaşdırılmış 5 əhəmiyyətli çalışma, Australopithecusin iki ayaqlılığa keçiddə bir mərhələ meydana gətirdiyi iddiasını etibarsız etmişdir. (Baxın: Australopithecusun İnsan təkamülü iddialarında istifadə edilməsi nə üçün mənasızdır?)

Hörmətli Altanın yazısında antropoloqlardan təlqin etdiyi iki ayaqlılığa keçid iddiası bu tapıntılar işığında qiymətləndirilməlidir.