28 fevral 2001-ci ildəki “Sabah” qəzetində “Adəm Həvvanı 84 min il gözlətdi” başlıqlı xəbər nəşr olundu. Bu xəbərdə qadının kişidən daha əvvəl var olduğu bunun isə Müqəddəs kitablardakı “Qadın kişinin qabırğasından yaradıldı” şərhinə tərs düşdüyü iddia edildi. Elmlə heç bir əlaqəsi olmayan, yalnız din əleyhinə təbliğat etmək məqsədiylə hazırlandığı təəssüratı verən bu xəbərdə əhəmiyyətli bəzi ziddiyyətlər, axmaqlıqlar və elmi səhvlər vardır:

 

  • Hamı bilir ki, tək hüceyrəli canlılar xaric, canlı növlərinin çoxala bilmələri üçün qadın və kişinin bir yerdə olması lazımdır. Yəni bir növün əvvəl qadın ortaya çıxıb sonra da kişini “gözləyə bilməz.” “Sabah” qəzetinin xəbərində isə, ilk qadının 84 min il boyunca kişini “gözlədiyi” irəli sürülməkdədir! İbtidai məktəb səviyyəsindəki bir insan belə bu iddianın axmaqlığını anlaya bilər. Başa düşülməsi çətin olan, bu axmaq düşüncənin “Sabah” qəzeti tərəfindən necə müdafiə olunduğudur.

 

  • Bu xəbərin qaynağı olan məlumat, X xromosomunun Y xromosomu ilə birləşməsi haqqındadır. Ancaq bu məlumat, kişinin qadından təkamülləşdiyinə dair heç bir məlumat təqdim etməz. Çünki qadın və kişi eyni növdəndirlər. Bu səbəbdən təkamülçülərin iddialarına görə də bir-birlərindən təkamülləşdikləri deyilə bilməz.

 

  • Darvinistlərin əhəmiyyətli təbliğat üsulu, elmi tapıntıların dinlə zidd düşdüyünü iddia etmələri və buna dəlil olaraq da həmişə İncil və ya Tövratda keçən ifadələrdən istifadə etmələridir. Necə ki, bu xəbərdə keçən “qadının kişinin qabırğasından yaradıldığı” ifadəsi də Kitabi müqəddəsdədir. Kitabi müqəddəsin ifadələrinin elmi gerçəklərlə qarşıdurması çox təbiidir, çünki Kitabi müqəddəsdə yer alan kitablar ilahi vəhy olma xüsusiyyətini itirmiş, insanlar tərəfindən tarix boyunca təhrif edilmiş olan kitablardır. Dinin gerçəyi isə, Allahın son kitab olaraq vəhy etdiyi və tək bir hərfi də dəyişməmiş olan Qurandadır. Quranda heç bir ziddiyyət olmadığı kimi, elmi tapıntılarla da tamamilə paralel olan məlumatlar var. Çünki Quranı yaradan Allah, elmə mövzu olan kainatı da yaradandır. Bu səbəbdən Quran ilə elm arasında bir ziddiyyət olması qəti olaraq qeyri-mümkündür.

 

 

“Sabah” qəzeti təkamül və din əleyhinə təbliğatlarının elmi cavablarını hər dəfə alırlar. Nəticədə “Sabah”in təkamül təbliğatlarının səviyyəsi o qədər düşmüşdür ki, bunlara elmi cavab verməkdənsə, bu xəbərlərin yazarlarını cəhalətdən qurtaracaq təməl mədəniyyət dərsləri vermək lazımdır.