Oktyabr 2005-ci il tarixli “Bilim ve Gelecek” jurnalında, “Şüurlu dizayn elm deyil” başlıqlı bir məqalə nəşr olundu. Ümumi mənada şüurlu dizayn fikrini rədd edən məqalədə, qüsursuz dizaynlar olaraq iddia edilən bir çox canlı sisteminin, xətalı və qüsurlu olduğu iddia edilir və Yaradılış gerçəyinin elmi olaraq sübut edilə bilinməyəcəyi qarşıya qoyulurdu. Bu mövzuyla əlaqədar olaraq da, müxtəlif təkamülçü kütlələrin fikirlərinə yer verilirdi.

Əvvəlcə bu gerçəyi xüsusilə ifadə etmək lazımdır: “Ağıllı dizayn” nəzəriyyəsi, bütün canlıların, darvinizmin iddia etdiyi şəkildə təsadüflərlə deyil, “ağıllı dizayn” nəticəsində yarandığını qəbul edər. Ancaq təkamül nəzəriyyəsinə çürütmə etdikdən sonra mövzunu “kainatda ağıllı dizayn vardır” kimi gizli nöqtədə buraxar. Yaradılış isə kainatı və içindəkilərin bütününü Uca Allahın yaratdığı, Ondan başqa yaradıcı olmadığı gerçəyini bildirər. Məhz bu səbəblə ağıllı dizayn iddiası, Yaradılış gerçəyi ilə bir tutmaq qəti olaraq doğru davranış deyil.

 

Təbiətdə gerçək mənada mükəmməl dizayn vardır, amma buradakı dizaynın doğru başa düşülməsi lazımdır. Hər şeyi yaradan Allahdır. Allahın mükəmməl dizayn yaratması, Onun əvvəl plan qurduğu daha sonra yaratdığı mənasını verməz. Göylərin və yerin Rəbbi olan Allahın yaratmaq üçün “hazırlamağa” ehtiyacı yoxdur. Allahın hazırlaması da yaratması da eyni anda olar. Allah, bir şeyin olmasını dilədiyində, onun üçün yalnız “Ol!” əmri kifayətdir. Bu səbəbdən, “Bilim ve Gelecek” jurnalındakı yazıda iddia edildiyi kimi, şüurlu dizayn yaradılış gerçəyinin şəkil dəyişdirilmiş forması deyil.

Burada şüurlu dizayna istiqamətli iddialara cavab verməmizin səbəbi, tənqidlərin əsl hədəfinin Allahın yaratmasına istiqamətli olması və dəlilsiz nəzəriyyənin, təkamül nəzəriyyəsinin, yenə hiyləli üsullar istifadə edilərək, elmi və isbat edilmiş bir nəzəriyyəymiş kimi göstərilməsi səbəbiylədir.

 

Aykut Kencenin iddialarına cavablar

Təkamül nəzəriyyəsi, darvinistlərin iddialarının əksinə, heç bir elmi dəlil ilə dəstəklənilməyən nəzəriyyədir. Təkamül təbliğatının hamısı, yanıldıcı bərpalara, olmayan ara-keçid formalarına, hətta elm dünyası tərəfindən yaxşı bilinən saxtakarlıqlara əsaslanmaqdadır. Darvinistlər, bu göz boyama üsullarıyla, insanlara uzun illər “təkamül elmi həqiqətdir” təəssüratı verməyə çalışmışlar. Ancaq həyatın kompleksliyinin ölçülərini bütün təəccüblülüyüylə ortaya qoyan elmi dəlillərin artması, darvinist fərziyyələrin bunları açıqlaya bilməyib bir-bir elmin zibilliyində sona çatması və darvinizmin elmi çöküşü haqqında şüurlanan insanların çoxalması, təkamülün əsaslandığı böyük yalanı, açıq şəkildə ortaya çıxarmışdır. İnsanların çox böyük hissəsi bunun artıq fərqindədir. Həm də elm, bu gün bir çox elm adamının da qəbul etmiş olduğu kimi, Yaradılış gerçəyini isbat etməkdədir. Bu səbəbdən, bu gerçəyi məktəblərdə öyrənəcək olan şagirdlər, əsl elmi gerçəklərin gətirdiyi nəticələri öyrənmiş olacaqlar. Hiyləli üsullarla, saxta dəlillərlə dəstək olunmağa çalışılan təkamül nəzəriyyəsini deyil.

 

Dizaynların 99%-i qüsurludur iddiası

Uzun illər açıqca yaradılış gerçəyini rədd edən, xəyali təkamüllü mexanizmlər üzərinə ssenarilər uyduran darvinistlər, təkamül nəzəriyyəsinin “dəlilsizliyinin” açıqca ortaya çıxması qarşısında, bu iddialarını təkrar ortaya təyin etməz vəziyyətə gəlmişlər. Darvinistlərin yeni üsulları isə, canlılarda müxtəlif qüsurlar tapmağa çalışmaq və bunların “səhv hazırlanmış” olduqlarını isbat etməyə çalışmaqdır. Darvinistlər beləcə nəzəriyyələri üçün çox əhəmiyyətli dəlil əldə edəcəklərini düşünürlər. Canlıların necə yarandıqları, kompleks strukturların necə ortaya çıxdığı, ara-keçid formalarının səbəb olmadığı və yer üzündəki canlı müxtəlifliyinin necə ortaya çıxmış ola biləcəyi kimi sualların heç birinə cavab verə bilməmələrinə baxmayaraq.

Darvinistlərin “açıq tapmaq” məqsədiylə ortaya atdıqları “Yaradılış gerçəyi müdafiəçiləri hər canlının “qüsursuz” olduğunu iddia edirlər” iddiası, şübhəsiz ki doğru deyil. Canlılar, sahib olduqları hüceyrələrdən, kompleks strukturlarına hətta davranışlarına qədər heyranlıq oyandırıcı müxtəlif xüsusiyyətlərlə təchiz edilmişlər. Bu təchizatlarda insanın təqlidini də edə bilmədiyi, sistemini belə hələ həll edə bilmədiyi fövqəladə detallar vardır. Bunların işləməsi, canlının ölümü ilə sona çatacaq olmasına baxmayaraq, mükəmməldir. Amma bu gerçək, canlıların tam mənasıyla qüsursuz yaradıldıqları mənasını verməməkdədir. İnsan da daxil olmaq üzrə hər varlıq müxtəlif qüsurlarla yaradılmışdır. Ancaq darvinistlərin anlaya bilmədiyi gerçək budur: əskikliklər və qüsurlar, qərəzli və məqsəd üzərinə yaradılmışdır. Bunun səbəbi, dünya həyatının imtahan yeri olmasıdır. Dünya həyatı, bütün insanların mütləq görüşəcəkləri axirət həyatına keçid ilə sona çatacaq. İnsanın ölümsüz qılınacağı, sonsuza qədər yaşayacağı əsl həyat, axirət həyatıdır. Bu səbəbdən insan, axirət həyatına keçənə qədər, dünyada əskiklikləri, qüsurları və etdikləriylə imtahan verər. Allah məhz bu səbəblə, varlıqları sonlu, ölümlü və qüsurlu yaratmışdır.

Darvinistlərin anlaya bilmədiyi digər əhəmiyyətli gerçək isə budur: Allah, qüsursuz yaradan və yoxdan var edəndir. Bu səbəbdən Allah, bir canlını ən mükəmməl xüsusiyyətlərlə, ən qüsursuz mexanizmlərlə yaratmağa qadirdir. Necə ki, insanda və digər canlılardakı möhtəşəm kompleksliyə və təqlid edilə bilməz üstünlüyə sahib sistemlər, bunun bir dəlilidir. Bu səbəbdən, bir canlının trilyonlarca mükəmməl xüsusiyyətinin yanında bir və ya bir neçəsinin “səhv hazırlandığını” iddia etmək, Allahın üstün gücünün və uca qüdrətinin şüurunda olmamaqdan qaynaqlanmaqdadır. Şübhəsiz, Allah diləsə, bütün canlılar qüsursuz şəkildə yarada bilər. Bu, Allah üçün çox asandır.

 

Bu izahlar qarşısında, Kencenin, “qüsursuz hazırlanıblarsa niyə canlı növlərinin 99%-i yer üzündən yox olmuşdu” sualı cavablandırılmış olmaqdadır. Canlılar qüsursuz varlıqlar olmadıqları və ölümlə sonlanacaq bir həyat yaşadıqları üçün, yer üzündə, zamanla müxtəlif ekoloji şərtlərdən ötəri çoxala bilməyən və ya böyük fəlakət nəticəsində soyu tükənən canlıların olması təəccüblü deyil. Əsl təəccüblü olan, Kencenin, canlıların soylarının tükənməsinə təkamülü dəlil olaraq göstərməsidir. Canlılar keçirdikləri xəyali təkamülün bir nəticəsi olaraq yox olmamaqda və yer üzündə yeni ortaya çıxan canlılar da digər canlılardan təkamül keçirərək meydana gəlməməkdədirlər. Hər canlı, bir-birindən müstəqil sistemlərlə, bir-birindən müstəqil xüsusiyyətlərlə ortaya çıxmışdır. Aralarında hər hansı bir təkamülün varlığına dair heç bir dəlil yoxdur və geridə heç bir ara-keçid qalığı buraxmamışlar. Onsuz da Kencedə bu iddiası üçün heç bir elmi dəlil gətirə bilməmişdir.

 

Gözün təkamülləşdiyi iddiası

Təəccüblü şəkildə Kence, sadələşdirilə bilməz kompleksliyin ən əhəmiyyətli nümunələrindən biri olan “göz”ü, təkamülün dəlili olaraq göstərməyə çalışmışdır. 40 ayrı alt parçasının bir yerdə olmadan və birlikdə funksiya görmədən funksiyasını reallaşdıra bilməyəcəyi bu gün elmi olaraq açıqlanmış olan ən kompleks orqanlardan biri olan göz, təkamül nəzəriyyəsi üçün böyük çıxılmaz vəziyyətdir. Bu gerçəyə baxmayaraq Kence, yenə oxucuları yanılda bilmək, onlara təkamülün lehinə görünə biləcək bir vəsait verə bilmək üçün, gözün 40-50 fərqli şəkildə təkamülləşdiyini iddia etmişdir.

Bu çox maraqlıdır! Çünki Kence, darvinizmə ən böyük dilemmalarından birini meydana gətirən göz tipi müxtəlifliyini təkamül lehində istifadə etməyə çalışıb təhrif etməkdədir.

Göz, fərqli canlı qruplarında fərqli dizaynlar ortaya qoyan orqandır. Bunlar fosil təbəqələrində tam inkişaf etmiş olaraq ortaya çıxmışlar və təkamülçülər tərəfindən aralarında heç bir keçid ardıcıllığı (xəyali də olsa) tövsiyə olunmamaqdadır. Bu dilemma qarşısında təkamülçülər 40-50 qədər göz tipinin ortaq atadan deyil də ayrı-ayrı inkişaf müddətlərində təsadüflərlə ortaya çıxdığını qəbul etməkdədirlər. Hələ tək bir göz tipinin də xəyali təkamülünü açıqlaya bilməmiş olan təkamülçülərin bu dilemma qarşısında daha da irəli gedərək 40-50 fərqli təkamüllü inkişaf iddia etmələri, nə elmlə, nə də ağılla dəstəklənilən bir vəziyyətdir.

Necə ki, təkamülçü bioloq Frank Salisbury bu mövzunu düşünməkdən “başının ağrıdığını” yazmaqdadır:

 

Göz qədər kompleks bir orqan belə fərqli qruplarda ayrı-ayrı ortaya çıxmışdır. Məsələn sprutda, onurğalılarda və artropodlarda. Bunların ortaya çıxışlarını açıqlamaq kifayət qədər problem yaradarkən, müasir sintetik (neo-Darvinist) nəzəriyyəyə görə, ayrı-ayrı meydana gəldikləri düşüncəsi başımı ağrıtmaktadır. (Frank Salisbury, “Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution”, American Biology Teacher, sentyabr 1971, səh. 338)

 

Görüldüyü kimi hörmətli Kence, təkamülçülərin başını ağrıdan bir vəziyyəti sətir arasında təkamül dəlili kimi keçirməyi seçmişdir. Özü klassik darvinist taktikaları yerinə yetirmiş, bu iddiasını tək bir cümlə ilə ötürmüş və bunu dəstəkləyəcək heç bir dəlil gətirə bilməmişdir. (Gözün təkamülləşməsinin qeyri-mümkünlüyü üçün baxın: Həyatın gerçək mənşəyi, Harun Yəhya)

Əlbəttə, fərqli kompleksliklərə sahib fərqli canlı gözlərində, o canlının quruluşuna və həyatına uyğun yaradılış hakimdir. Canlı gözlərinin böyük hissəsində buynuzlu qişa vardır, ancaq hər canlı gözünün bir-birindən fərqli kompleksliklər ehtiva etməsi kimi, canlıların sahib olduqları bu ortaq quruluş da bu kompleksliyə uyğun şəkildə var edilmişdir.

 

Asli Tolunun iddialarına cavab

Asli Tolunun yazısında, ən böyük yanılmalardan biri, yaradılış gerçəyinin yerini ağıllı dizaynın almış olduğuna istiqamətli iddiasıdır. Ağıllı dizayn müdafiəçiləri, bütün varlıqların mütləq yaradıcısının uca Allah olduğu iddiasında deyildirlər. Ağıllı dizayn nəzəriyyəsinə görə hazırlayan varlığın şəxsiyyəti kəslərin seçimlərinə, yəni bağlı buraxılmaqdadır. Bu təyin etmə, Yaradılış gerçəyini ağıllı dizayn iddiasından ayıran ən əhəmiyyətli fərqdir. Tolun, ağıllı dizaynın elmi olaraq sübut edilə bilinmədiyi iddiasını yaradılış gerçəyinə də uyğunlaşdırmağa çalışmaqda və böyük bir yanılmaya düşməkdədir. Burada Asli Tolun adına əslində “sübut edilə bilməmə” deyil, “qəbul edə bilməmə” vəziyyəti vardır. Məsələn, hüceyrənin təməl quruluş daşı olan bir zülalın təsadüflərlə ortaya çıxma ehtimalı riyazi olaraq hesablanmışdır. Bu hesablamalar, hüceyrənin təsadüfü ortaya çıxışı ssenarisinin, hələ tək bir zülal mərhələsində də “0” ehtimala sahib olduğunu ortaya qoymaqdadır. Bioriyaziyyatın yanında başqa bir çox intizamdan gələn tapıntılar, təkamül nəzəriyyəsini çürütmüşdür. Bu səbəbdən yaradılış, elmi olaraq sübut edilmiş gerçəkdir.

Tolunun düşdüyü ikinci əhəmiyyətli yanılma isə, təkamülün elm insanları arasında tərəddüdsüz doğru olaraq qəbul edilmiş bir qayda olduğu iddiasıdır. Bu da tamamilə ön mühakimələrə söykənən, şişirdilmiş izahdır. Elmin təməli şübhəçiliyə əsaslanır və bir fərziyyənin doğru qəbul edilə bilməsi üçün elmi dəlillərlə sübut edilmiş olması lazımdır. Elm adamlarının buna görə canlıların yaradılmış olduqlarına da 50% ehtimal vermələri lazımdır. Ancaq təkamülçülər, nəzəriyyələrini doqma olaraq mənimsəməkdə, elmi şübhəçiliyi tərk edərək ikili standart tətbiq etməkdədirlər. Təkamülü tək ehtimal olaraq buraxmaqda, bu səbəbdən bu nəzəriyyəni, dəlillərə söykənən bir araşdırmağa gərək qalmadan, kor-koranə və ən başdan qəbul etmiş olmaqdadırlar. Sonra da bu hiyləni ört-bas edib sanki elm adamları iki ehtimalı da araşdırmış da dəlillərin təkamülü dəstəklədiyini tapmış kimi bir təəssürat verməkdədirlər. Bu, tamamilə yalandır.

 

Bu səbəbdən elmi tək bir dəlil ilə belə dəstəklənilməmiş olan təkamül nəzəriyyəsinin elm adamları tərəfindən “tərəddüdsüz” qəbul edildiyi iddiası, elm adamlarının gerçəklərdən sapmış, şərtləndirilmiş və ideoloji səbəbləri elmlə qarışdırmış olmaları mənasını verər. Və təkamül nəzəriyyəsi üçün bunu iddia etmək, nəzəriyyənin ideoloji səbəblərlə dəstək olunmağa çalışıldığı iddiasını gücləndirməkdədir.

Həm də hörmətli Tolun, təkamülü “açıqlaya bildiyi bir çox mövzu olduğunu iddia etməkdədir ki, bu heç bir məna ifadə etməməkdədir. Bunu belə açıqlaya bilərik: Bir izahın qaynağı, bir insanın zehni, yəni ağlıdır. Yaxşı hörmətli Tolun və digər təkamülçülər ağıl funksiyasını nəyə əsaslandırmaqdadılar? Onlar ağılın, beyində meydana gələn kimyəvi reaksiyaların bir məhsulu olduğunu qəbul etməkdədirlər. Bu səbəbdən təkamülçü izahların da, beyindəki kimyəvi reaksiyaların məhsulu qəbul edilməkdədir. Məhz “təkamülçü izahlar” anlayışı da tam bu nöqtədə müflisləşməkdədir.

Çünki hər hansı izahın etibarlı olduğunu söyləyə bilmək üçün onun məntiqli olduğunu göstərə bilmək lazımdır, kimyəvi reaksiyalara əsaslanan izahlar nəyə görə məntiqli, nəyə görə məntiqsiz ola bilər? Əlbəttə, bunu bilməyin bir yolu yoxdur. Bu səbəbdən bir təkamülçü üçün şərhlərinin etibarlı olduğunu iddia edə bilmənin tutarlı zəmini yoxdur.

Məhz hörmətli Tolunun elmi təriflər təqdim etdiyi təkamülçü şərhlər, bu cür çürük təməldə, ən başdan etibarsızdır. Bunlar bel ağrıları, sinuslar və çənə quruluşu haqqında etdiyi izahları da əhatə etməkdədir.

Hörmətli Tolun bunlarla əlaqədar belə yazmaqdadır:

 

“Bəzi qüsurlarımızdan qaynaqlanan şikayətlərimizə nümunə olaraq bunlar verilə bilər: Belimiz ağrıyar, sinuslarımız tıxanar, çənəmiz dişlərimizə dar gəlir”

 

Tolun daha sonra, təkamülün bunlarla əlaqədar olaraq izahı tam olaraq etdiyini iddia etməkdə və insanın atalarının dik durduğu müddətdə belin buna uyğunlaşa bilmədiyi, dişlərin ölçü olaraq eyni qaldığı halda çənənin kiçildiyi şəklində “izah” gətirməkdədir.

Nə var ki, bunlar tamamilə xəyal gücünə əsaslanan fərziyyələrdir. Hekayəsi isə elmi dəlillərə deyil, insanın təkamülü ssenarisinə görə hazırlanmaqdadır. Buna görə bunlar elmi dəyəri olmayan hekayə izahatlarıdır. Təkamülçülər istəsə, köpək dişlərinin itlə ortaq atadan qalmış olduğu kimi hekayələr də uydura bilər, izah edə bilərlər. Ancaq bu xəyallar “dəlil” meydana gətirməz. Yalnız hörmətli Tolunun dünyaya təkamülçü ön mühakimələrinin pəncərəsindən baxdığını sübut edər.

Həm də təkamülün “açıqlaya bildiyi bir çox mövzu” iddiası da, təkamülçülərin klassik fərziyyə üsullarından biridir. Təkamül müdafiəçiləri, bu iddialarına hər hansı dəlil gətirmək yerinə bu tip spekulyativ sözlərlə aldatma üsullarını davam etdirərlər. Halbuki təkamül nəzəriyyəsi, hələ tək bir hüceyrənin, bu hüceyrə içindəki zülalların və DNT-nin meydana gəlməsinə belə izah gətirə bilməmişdir.

Tolunun yazısında, bu üsul çox müxtəlif şəkillərdə istifadə edilmişdir. Tolunun iddiasına görə, bütün insanlarda belin ağrıması və insanların hamısının çənəsinin dişlərinə dar gəlməsi lazımdır. Amma nədənsə belə bir vəziyyət yoxdur. Bel ağrıları, ümumiyyətlə müxtəlif xarici təsirlər səbəbiylə meydana gəlir və bir sonrakı nəsilə ötürülməzlər. Çənənin dişlərə kiçik gəldiyi iddiası isə olduqca gülməlidir. Darvin və ya onun təqibçisi olan darvinistlər belə görünməyi gözləyə bilərlər, amma onların iddialarının əksinə insan ən gözəl surətdə yaradılmışdır. Bütün bədənində mükəmməl nisbət və estetika vardır. İnsan üzü son dərəcə estetikdir. Əvvəlki sətirlərdə ifadə etdiyimiz kimi əskikliklər, bu dünya həyatının bir gərəyi olaraq bütün canlılarda xüsusi olaraq var edilmişdir. Dörd ayağı üzərində yeriyən canlılar da fərqli xəstəliklərə sahib olarlar. Ancaq insan və bəzi heyvan və bitkilər, digər canlılara nəzərən zəif yaradılmışlar. Bir itin çöldəki çətin şərtlərə dözmə gücü, insanda yoxdur. Bir it insandan bu istiqamətiylə üstündür amma insanda da ağıl üstünlüyü vardır. Bu, Allahın dilədiyi zaman dilədiyi canlıda hər cür üstünlüyü yoxdan var edəcəyinin ən əhəmiyyətli dəlillərindəndir. Əsassız iddiaları götürüb hamısını bir nağıl şəklində hazırlanmış təkamülə dəlil olaraq göstərmək, əslində təkamülçülərin nə qədər çarəsiz qaldıqlarının, qəti olaraq çıxılmaz vəziyyət girdiklərinin dəlilidir. Tək bir zülalın təsadüfən necə meydana gəldiyi açıqlana bilməmişdir. Ara fosil deyə bir şey yoxdur. Bu səbəbdən təkamül yalanı artıq sona çatmışdır. Bu tip səylər, darvinistlərin boşa çırpınışlarından başqa bir şey deyil.

 

Nəticə: Elmi gerçəklər yaradılış gerçəyini göstərməkdədir

Öz nəzəriyyələrinin doğruluğunu müxtəlif hiyləli üsullarla isbat etməyə çalışan, amma nəzəriyyənin etibarsızlığı və dolayısilə dəlilsizliyi səbəbiylə davamlı olaraq xəyal qırıqlığı yaşayan darvinistlərin, vəziyyəti qurtara bilmək üçün son vaxtlarda ortaya atdıqları iki iddia vardır: Canlılarda səhv dizaynlar olduğu və Yaradılış gerçəyinin elmi olaraq isbat edilə bilməyəcəyi iddiaları. Yuxarıda detallarıyla etibarsızlığı açıqlanan xətalı dizayn iddiası, darvinistlərin açıqca “nəzəriyyəni ayaqda tuta bilmək üçün başqa yol tapa bilməmələri, bu səbəblə “var olan yaradılışda” qüsurlar tapmağa çalışmaları” başqa bir şey deyil. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi tam mənasıyla çökməyə düçar olmuşdur. Nəzəriyyənin ayaqda qala bilməsi üçün tək bir dəlil belə təqdim edilə bilməməkdədir. Üsullarının elmlə heç uyğun gəlmədiyi, hətta saxtakarlığa əsaslandığı bütün dünyada açıqca bilinməkdədir. Bir ideologiya olan darvinizm dini, dəstəkçilərini də itirməkdə və yox olub getməkdədir. Onsuz da “Bilim ve Gelecek” jurnalının yazıçıları da, bu gerçəyin açıqca fərqində olaraq, bu mövzudakı narahatlıqlarını müxtəlif şəkillərdə dilə gətirməyi laqeyd yanaşmamışlar.

Darvinistlərin ardına sığındıqları “elm”dirsə, darvinistlərin iddialarının əksinə, hər keçən gün bir daha Yaradılış gerçəyini elan etməkdədir. Elmi dəlillərin, fosil qeydlərinin və canlılardakı kompleks strukturların bütünü, yer üzündə mərhələsiz, ani və heyranlıq oyandırıcı yaradılışın hakim olduğunu göstərməkdədir. Yaradılış gerçəyini bu müşahidələr və tapıntılar sonunda açıqca görən bir insan da, elmi məlumatların gətirdiyi nəticələrlə “düşünərək” bu nəticəyə çatmışdır. Yaman Örsin iddialarının əksinə, Yaradılış gerçəyinə inanan insanlar, “düşünən” və düşündükləri və müşahidə etdikləri ilə Allaha daha da çox yönələn insanlardır. Allah, ayəsində bu gerçəyi xəbər vermişdir:

 

O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru! (Ali İmran surəsi, 191)

 

Onsuz da darvinistlərin ən böyük narahatlıqları da bu gerçəyin get-gedə daha yaxşı başa düşülməsidir. Yaradılış gerçəyinin, elmi gerçəklərlə təkamülü rədd etdiyini açıqca görməkdədirlər. Yaradılış müdafiəçilərini elmi olmamaqla günahlandırmalarının, yaradılmış mükəmməllikləri yox kimi göstərib mükəmməllik içində qüsur axtarışlarının tək səbəbi budur. Artıq saxta dəlillər təqdim etməkdən imtina etmişlər, çünki təqdim etdikləri hər saxta dəlilin etibarsızlığı qəti olaraq ortaya çıxmışdır, təkamül nəzəriyyəsinin tarixinin saxtakarlıq nümunələri ilə dolu olduğu bilinməkdədir. Ancaq darvinistlərin bu yeni səyləri də bir nəticə verməyəcək. Çünki təkamül nəzəriyyəsi saxta nəzəriyyədir və etibarsızlığı elan edilmişdir. Yeni elmi dəlillər və yeni qalıq tapıntıları, bu etibarsızlığı elan etməyə davam edəcəkdir.