Kəhf surəsi, 65-71-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Cənabı Allah, şeytandan Allaha sığınaram. “Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz (ledun elmi) qullarımızdan birinə rast gəldilər. Musa ona dedi: “Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərtilə sənə tabe ola bilərəmmi?”” İndi qardaşımız mənə nə deyir? Müəlliməm, sizin doğru olaraq öyrəndiyiniz məlumatlardan öyrənmək üçün sizə tabe ola bilərəmmi? Mənə məlumat verə bilərsinizmi? Yəni mənə səmimi olaraq bu mövzuları izah edə bilərsinizmi?” -deyir. “O (Xızır) dedi: “Doğrusu, sən mənim yanımda olamağa səbir edə bilməzsən””. İndi məndə ona deyirəm ki, sən mənimlə birlikdə olmağa səbir edə bilməzsən. “O (Xızır) dedi: “Doğrusu, sən mənim yanımda səbir edə bilməzsən. Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbir edə bilərsən?”” Məndə ona -qardaşıma- deyirəm ki, “səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbir edə bilərsən?” “Musa dedi: “İnşallah, səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam”. O (Xızır) dedi: “Əgər mənə tabe olacaqsansa, özüm sənə bir xəbər bildirməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma”. Məndə Ərxana bunu deyirəm. “Mən sənə nəsihət verib danışarkən, bu mövzuları açıqlayana qədər məndən heç nə soruşma”, yəni Quranda da;özüm sənə bir xəbər bildirməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma” –deyir. Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət gəlib gəmiyə mindikləri zaman O (Xızır) onu deşdi”. Nə ilə deşir? Çəkiclə. Massonlarda da çəkic bildiyiniz kimi bir simvoldur. Çəkiclə, qayayla yonurlar çəkic çox əhəmiyyətlidir Massonluğun simvoludur inşaAllah. Musa dedi: “Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, sən çaşdırıcı bir iş gördün”. İndi mənə qardaşım nə deyir? “Müəlliməm sən çaşdırıcı bir söz söylədin”. Deyilmi? Mən də deyirəm ki, Ledündür, Batinidir, zahir gözüylə baxma deyirəm. Sənə deyirik, İbrahim qissəsini nümunə verirəm. Bədiüzzaman da Ledün elmi ilə hərəkət edən bir insandır, batin elmi ilə hərəkət edən insan idi.

images (5)