Bu proqramda bəziləri suda, bəziləri quruda yaşayan səməndər növləri izah edildi. “Animal Planet”, quruda yaşayan səməndərlərin milyonlarla il əvvəl sudan quruya çıxmağı seçdiklərini irəli sürdü. Quruda yaşayan qırmızı kürəkli səməndərlərin embrionlarının “sulu” mərhələ göstərmədiyi, bunun da təkamül tarixində əhəmiyyətli bir nöqtəni (sözdə sudan quruya keçidi) göstərdiyi iddia edildi.

“Animal Planet”in bu iddiaları həyatın suda başlayıb quruya keçərək növlərə ayırıldığı yanılmasıyla əlaqədardır. Amfibiyalar həyata suda başlar və dəri və qəlsəmələriylə tənəffüs edərlər. Metamorfozları irəliləyincə quşların və məməlilərin ağciyərlərinə nisbətlə daha sadə kisəciklər görünüşündəki ağciyərlər ortaya çıxar. Bundan sonra amfibiya növü, amfibiyanın içində olduğu metamorfoz mərhələsi, istilik və mövsüm kimi faktorlara görə suda və ya quruda tənəffüsün nisbətləri dəyişiklik göstərər. Görüldüyü kimi bir amfibiya olan səməndər daha doğulduğu anda quruda və suda tənəffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Bu vəziyyətdə, səməndərlərin sudakı tənəffüslərini üstün, quruda tənəffüslərini isə sonrakı mərhələ olaraq göstərmək “Animal Planet”in təkamülçü ön mühakimələrindən qaynaqlanmaqdadır.

Embrionların fərqli mərhələlərdən keçməsi əslində şüurlu dizayna da əsaslanıla biləcəyi halda, “Animal Planet” bu ehtimalı ən başda rədd etməkdədir. Əslində, fərqli embrional inkişaflar, quru və su səməndərlərinin eyni yaradıcı tərəfindən ancaq fərqli mühitlərdə yaşayacaq şəkildə hazırlanmış olduqlarını göstərər. Məsələn, biri su keçirən digəri keçirməyən ancaq eyni modeldəki saatlar görməmiz bunların təbii müddətlər nəticəsində ortaya çıxdığını qəbul etməyimizi şərt qoşmaz. Bu nümunəyə görə “Animal Planet” saatlardakı dizaynı araşdırıb meydana gəlmələrini təbii müddətlərə əsaslandırmaqdadır. Halbuki, edilməsi lazım olan saatlardakı dizaynın yaradıcısı olduğunu qəbul etməkdir.

 

Digər tərəfdən səməndərlərin yüz milyonlarla ildir heç bir dəyişiklik keçirmədiklərini göstərən fosillərin tapılması bu canlılar haqqında ortaya qoyulan “təkamül” iddialarının bir xəyaldan ibarət olduğunu göstərməkdədir. 2003-cü ilin aprel ayında “Nature” jurnalında nəşr olunan məqalədə, 160 milyon illik səməndər fosillərinin, çox kiçik variasiyalar xaricində, günümüzdəki səməndərlərlə eyni olduğu deyilmişdir. (Bu tapıntı haqqındakı yazımızı buradan oxuya bilərsiniz)

Bütün bunlar “Animal Planet”in səməndərlər haqqındakı iddialarının yalnız təkamülçü ön mühakimələrindən qaynaqlandığını, bunların elmi tapıntılara baxmayaraq davam etdirilən yanılmalar olduğunu göstərməkdədir.