Proqramda qartalların həyatlarından fraqmentlər verildi. Sənədli filmin ən sonunda isə, quşların mənşəyi haqqındakı təkamülçü iddialar izah edildi. Buna görə “quşlar dinozavrlardan təkamülləşmişdilər”. Ağacların yüksək budaqlarından ovlarının üstünə atlayan dinozavrlar zamanla qanadlanıb uçar hala gəlmişdi. 110 milyon il əvvəl yaşamış Arxeopteriks isə sözdə uçan ilk dinozavr növü idi.

 

Bu iddialar elm qarşısında etibarsızlıqları dəfələrlə aydın olmuş nağıllardır. Əvvəlcə tapılan Arxeopteriks fosilləri, bu növün proqramda ifadə edildiyi kimi 110 deyil, 150 milyon il əvvəl yaşamış olduğunu göstərməkdədir. Həm də elmi qiymətləndirmələr sübut etmişdir ki, Arxeopteriks sahib olduğu sinə sümüyü (“Nature”, cild 382, 1 avqust 1996, səh. 401) və asimmetrik tük quruluşuyla (Carl O. Dunbar, Historical Geology, New York: John Wiley and Sons, 1961, səh. 310) tam olaraq uçucu quşdur. Proqramda iddia edildiyinin əksinə, dişlərinin olması isə onu dinozavr olduğunu göstərməz (Richard L. Deem “Demise of the “Birds ara Dinosaurs” Theory”, <http://www.yfiles.com/dinobird2.html> ).

 

Qısacası, Arxeopteriks bəzi özəl xüsusiyyətlərinə görə, yarı sürünən yarı quş “ara forma” ola bilməz. İndiki vaxtda dünyanın ən məşhur ornitoloqlarından (quş alimlərindən) biri olan Alan Feduccia da bu fikri müdafiə etməkdə, Arxeopteriksin quşların primitiv atası olduğu fikrinə qarşı çıxmaqdadır. (Alan Feduccia, “Birds ara Dinosaurs: Simple Answer to a Complex Problem”, The Auk, October 2002, vol. 119 (4), səh. 1187-1201)

(Daha geniş məlumat üçün baxın: Harun Yəhya, Həyatın gerçək mənşəyi