Adnan-OktarHz. Əli (r.a.)-ın soyu, anası Hz. Fatimə (r.a.) tərəfindən Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

Hz. Əli (r.a.)-ın anası Hz.Fatimə (r.a.), Başhaham Hofnainin qızı ilə Esad bin Haşimin evliliklərindən doğulmuşdur.

Silsiləyə Hz. Əli (r.a.)-dan geriyə doğru baxılsa, evliliklərin Hz. Əli (r.a.)-a yaxın dövrdə başhahamlarla davam etdiyi görünür. Bu silsilə sonunda Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

* Yəhudi inancına görə, din dəyişdirilmiş də olsa, ana tərəfindən qadınların soyundan hər hansı birinin Yəhudi olması adamı Yəhudi edir.

1.   HƏZRƏTİ DAVUD (Ə.S.)-ın oğulları ( 1003-970 (2. Samuel 5:5))

2.   Natan (Süleymanın qardaşı, Batşebanın oğlu) (oğlu)

3.   Mettethan, oğlu

4.   Menon, oğlu

5.   Melea, oğlu

6.   Eliyakim, oğlu

7.   Yonam, oğlu

8.   Yosef, oğlu

9.   Yuda, oğlu

10. Simon, oğlu

11. Levi, oğlu

12. Yoram, oğlu

13. Mettethan, oğlu

14. Eliyəzər, oğlu

15. Yoşua, oğlu

16. Ər, oğlu

17. Elmodam, oğlu

18. Kosam, oğlu

19. Addi, oğlu

20. Melçi, oğlu

21. Neriya, xanədanlığın ana qolunu təmsil edən [Kral Yosiahın ən böyük oğlu olan son vəliəhd şahzadə Yohananın qızı] “Tamarın 1-ci əri”, oğlu

22. Şealtiel, oğlu. 2-ci Diaspora lideri Başhaham, MÖ 545 (1-ci Diaspora Lideri Yezoniahın övladlıq oğlu)

23. Zerubabel, oğlu. 3-cü Diaspora lideri Başhaham, azadlaşdırılmış Yəhudiləri Qüdsə geri qaytardı

24. Hananiyah, oğlu. 5-ci Diaspora lideri Başhaham, Meşullamın kiçik qardaşı, 4-cü Diaspora Lideri

25. Yeşaya, oğlu. 8-ci Diaspora lideri  Başhaham, Pelatiyanın qardaşı

26. Refayia, oğlu. 10-cu Diaspora lideri Başhaham

27. Arnan, oğlu

28. Obediya, oğlu . 11-ci Diaspora lideri Başhaham

29. Şeceniya, oğlu. 12-ci Diaspora lideri Başhaham

30. Şemayia, oğlu. 13-cü Diaspora lideri Başhaham

31. Neyeriya, oğlu. 18-ci Diaspora lideri Başhaham, Şemidanın qardaşı, II Hattuş, İqal, Barayiah və Şafat

32. Elioeney, oğlu. 20-ci Diaspora lideri Başhaham, 21-ci Diaspora lideri Başhaham II Hizikanın qardaşı, ən böyük oğlu, Diaspora liderlərinin sonu

33. Akkub, oğlu (gənc olan qol)

34. Davud, oğlu

35. Şlomo, oğlu

36. Şemaiya, oğlu

37. Davud, oğlu

38. Şeçaniya, oğlu

39. Hiziah, oğlu

40. Şalom, oğlu

41. Natan “de-Zuzita”, oğlu

42. Hünya, oğlu

44. Şlomo, oğlu

45. Yaqub, oğlu

46. Ahijah, oğlu. 1-ci Diaspora lideri Başhaham, 135-145

47. II Nahum, oğlu. 2-ci Diaspora lideri Başhaham, 145-170

48. I Mar Ukba, oğlu. 7-ci Diaspora lideri Başhaham, 215-240

49. II Huna, oğlu. 8-ci Diaspora lideri Başhaham, 240-259

50. I Natan, oğlu. 11-ci Diaspora lideri Başhaham, 260-270

51. I Nehemiya, oğlu. 14-cü Diaspora lideri Başhaham, 270-313

52. II Mar-Ukba (III), oğlu. 17-ci Diaspora lideri Başhaham, 320-337

53. Abba, oğlu. 20-ci Diaspora lideri Başhaham, 350-370

54. I Kahana, oğlu. 23-cü Diaspora lideri Başhaham, 400-415

55. Natan, oğlu 413

56. I Mar Zutra, oğlu. 25-ci Diaspora lideri Başhaham, 442-456

57. II Kahana, oğlu. 26-cı Diaspora lideri Başhaham, 456-465

58. VI. Huna, oğlu. 29-cu Diaspora lideri Başhaham, 484-508

59. I. Mar-Zutra, soyundan bir Yəhudi şahzadəsi olan Haninai ilə evləndi (520), 25-ci Diaspora lideri Başhaham oğulları

60. II Mar Zutra, 30-cu Diaspora Lideri Başhaham508-520də Paşidanın bacısı ilə evləndi, IV Huna soyundan 24-cü Diaspora lideri Başhaham oğulları

61. Ahunai, oğlu. 31-ci Diaspora lideri Başhaham, 550-560

62. Hofnai, oğlu. 32-ci Diaspora lideri Başhaham, 560-581

63. Diaspora lideri Başhaham Hofnainin qızı Esad bin Haşim ilə evləndi, qızları

64. Həzrəti Fatimə (r.a.) oğulları,  Abd Manaf ilə evləndi

65. HƏZRƏTİ ƏLİ (R.A.) (ƏLİ BİN ƏBU TALİB), 4-CÜ XƏLİFƏ 655-66

66. Məhəmməd Bin Əli Bin Əbu Talib Bin əl-Hənəfiyə, Mədinədə yaşadı.

67. Sultan Kab və ya Keqap bin Məhəmməd, Şam əmiri.

68. Sultan Hürmüz, Misirdən.

69. Sultan Xalid, Sarsari əmiri.

70. Sultan Vəlid, Sarsari əmiri.

71. Sultan Kayda və ya Kaida, Sarsari əmiri.

72. Sultan Mövlüd, Sarsari əmiri (Bağdad xəlifəliyinin ən böyük ticarət şəhəri).

73. Sultan Əbu-əl ‘As, Hatay əmiri.

74. Sultan Salam Əbu Xəlifə, Hatay əmiri.

75. Sultan Sadiq, Hatay əmiri.

76. Əbu əl-Haqq, və ya Abdülhak, Mədinədə yaşadı.

77. Sultan Osman, Mədinədən.

78. Sultan Cəlaləddin, Osman oğlu, İstanbulda yaşadı. 1638 tarixli arxiv qeydlərinə görə, Sultan Cəlaləddinin Ethəm və Sədrəddin adında 2 oğlu vardı.

79. Sədrəddin Əhməd (atası Tuklis), bu adamın təbliği vəsiləsiylə Altınordu dövlətindən Özbək Xanı, İslamı qəbul etmiş və ardından Altınordu dövləti 1312-ci ildə İslam dövləti halına gəlmişdir.

80. Terme, Sədrəddin Əhməd, Qızıl Orduda, Kumkent şəhərində yaşamışdır.

81. Karapçi, Terme oğlu, (Cənubi Qazağıstan) Kumkentdə yaşamışdır.

82. İslam-Kiyak, Karapçinin oğlu, (Nuqaylar arasında “Kiyak” ünvanı bir adamın seyid olduğunu göstərir. (De Weese, Islamization of Golden Horne) Altınordu torpaqlarında, Volqa Çayı ilə Ural Çayı arasındakı Türk yurdunda yaşamışdır.

83. Kadir-Kiyak, Islamın oğlu, Ural və Volqa çayları arasında doğulmuşdur.

84. Mübarək Kiyak, Kadir-Kiyakın oğlu, Kumkentdə doğulmuş və atası öldükdən sonra Kumkentin hökmdarı olmuşdur.

85. Edigey, Mübarək Kiyakın oğlu, 1376-cı ildə doğulan (1419 illərinə aid Rus arxivlərində adamın qeydləri seyid olduğunu göstərir) Altınordu dövlətinin idarəçilərindən biri idi. (Arxiv qeydlərinə görə, Altınordu Xanı Toxtamışa Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) soyundan gəldiyini açıqlamışdır və bu 17-19-cu əsrlərə aid çox sayda sənəddə iştirak edir. Məsələn, Yezdi, Şərəf Əli (1431), Kadir Alibəy (1602), Əbu-l Qazi (1603-1664) və Ubeydullah əl-Harezmi (1719).)

86. 1411 və ya 1419 illərdə döyüş meydanında ölmüştür. Rusyada çox məşhur bir adam idi.

87. Nurəddin, Egideyin oğlu, Sədrəddin Əhməd soyundan. 1412 və ya 1419-cu ildə atası hələ həyatda ikən döyüş meydanında vəfat etdi.

88. Vakkas, Nurəddinin oğlu, (1428-1440)  Bəylərbəyi, 1447-48 illərdə döyüş meydanında şəhid edildi.

89. Musa, Vakkasın oğlu (1472-1502) Nuqay xanlığınının qurucularından biri idi və illərlə xan olaraq vəzifə yerinə yetirdi.

90. İsmayıl, Musa oğlu, 1544-cü ildə Nuqay xanı idi. Bəzi qeydlərə görə, 100.000 nəfərdən ibarət bir ordusu vardı, 1563-cü ildə öldü.

91. Din Məhəmməd, İsmayılın oğlu, Nuqay xanı. Erkən yaşda vəfat etdi.

92. Rəhbərliyə, qardaşı Seyid Əhməd keçdi. 1563 və 1578 illər arasında Nuqay xanı vəzifəsində oldu.

93. Seyid Əhməd Məhəmməd oğlu, Nuqay xanı olaraq 1584-cü ildə taxta keçdi. 1587-ci ildə şəhid edildi.

94. İslam, Əhməd Seyidin oğlu.

95. Kasay, İslam oğlu, 1610-1627, Stavropol ətrafında (indiki vaxtda Pyatiqorskda) öz cütlüyü vardı. Seyid olduğu bilinirdi.

96. Sultan Murad, Kasay oğlu, 1622-1643, Nuqay xanlığının bölünməsi sonrasında Kasay qolunun başçısı idi.

97. Musal, Sultanoğlu, 1651.

98. Aslan-Hacı, 1713, Kasay ailəsi, Bestau dağlarında (Stavropol ətrafı) yaşayırdı, Seyid olduğu hər kəs tərəfindən bilinirdi.

99. Musa, Kasay qolundan.

100. Bəslən (Bəyarslan) Aslanov, 1780-90-cı illərdə doğulmuşdur. (1886, Bəslən şəhəri yaxınındakı Beş Dağda yaşamışlar. Üç qardaş, Murzabək və Aslanbək Arslanovlar ailəsində yaşayırdılar.)

101. HacıYusif, Bəslən oğlu, 1841. (1902-ci ildə Osmanlı İmperatorluğundan, Qafqazlardan arvadı Koşan ilə birlikdə həcc farizəsini (həcc ziyarətini) yerinə yetirmək üçün Məkkəyə getdi və orada vəfat etdi.)

102. Ömər, Hacı Yusifin oğlu, 1859. (Qafqazda, Bestau (Beş Dağlar) ətrafında yaşamış və 1902-ci ildə Balaya köçmüşdür.)

103.       Yusif Oktar (Aslan) (evlilik sənədində bu şəkildə keçir) (1907, Türkiyədə doğulmuşdur)

104.       ADNAN OKTAR

————-

* Bu işin böyük bir qismi bu əsərdən alınmışdır: Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart: 11 cild. (Yəhudi Tarixi;  11853-75)çapı., Leipzig: Leiner, 21900, son çapının təkrar çapı (1900): Berlin: arani, 1998, ISBN 3-7605-8673-2.

* “Hofnainin qızı”-ndan etibarən Geniza əlyazmalarından alınmışdır. Ayrıca, Kitab əl-mathalibdiyə bilinən Ebu ‘Ubeydə Memar b. əl-Müthenna (tarix 210/825) və başqa bir əsər olan Kitab əl-munammak, eyni zamanda İbn əl-Kalbinin (tarix 204/819), Kitab mathalib əl-ərəb kitabları da, Qureyşlilərlə Yəhudi xanımlar, hətta, “zadəgan soy” adı verilən Yəhudi Diaspora liderləri arasındakı çox saydakı evliliyi sənədləşdirilir.

Əlavə Qaynaqlar:

1. Devin De Weese, Islamization and Native Religion in the Golden Horde (Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition), 1956, 1994 Pennsylvania S.U., ABD
2.Prof. Trepavlov, History of the Nogay Khanate, 15th-18th centuries, Moskova, 2001
3. Kadırgalı Jalayir, Collection of Family Trees in Central Asian and Deshti-i Kipchak Epics, Alma-ata, 1997
4.Tadhkirah’ı Tahir-i Ishan, Ubeydullah al-Horezmi, 1719, Farsça tercümesi
5.‘Abd-al-Gaffar the Crimean, Sajarat al-atrak, 1757, Farsça tercümesi
6.B.Kochekayev,Nogay-Russian Relations 15th-18th centuries, Alma-ata, 1988
7.B.Kochekayev,The Social Structures of the Nogay, 19th-20th centuries, Alma-ata, 1969
8.Prof. Bolshakov O.G., History of the Caliphate, 3 cilt, Moskova, 1993
9.Chokan Valihanov, Kazakh History, Vol. 1, Alma-ata, 1963
10.G. Ananyev, Historical Documents and Legends of the Kara Nogay, 1900, Tiflis
11. M. Osmanov, Nogay and Kumyk Texts, Saint Petersburg, 1883