Təkamülçü professor və bioloq olan hörmətli Əli Demirsoy, bu sənədli filmdə təkamülə olan doqmatik inancının göstəricisi bir sıra ifadələr ortaya qoydu. Demirsoy, təkamüllə əlaqədar düşüncələrini ortaya qoyarkən “Təbiətin qanunu dəyişiklikdir” deyirdi.

Hörmətli Demirsoyun qanun dediyi dəyişikliyin nə ölçüdə təsirli olduğunu maraqlanan oxucularımızı, Fosil qeydlərində sabitlik səhifəmizə nəzər salmağa dəvət edirik. Sabitlik, fosil kolleksiyalarında diqqətə çarpan şəkildə gözə dəyən xüsusiyyətdir. Harvard Universiteti paleontoloqlarından məşhur təkamülçü Stephen J. Gould, bu gerçəyi aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdir:

 

“Bir çox növ, dünya üzərində var olduğu müddət boyunca heç bir dəyişiklik göstərməz. Fosil qeydlərində ilk ortaya çıxdıqları andakı strukturları nə isə, qeydlərdən yox olduqları andakı strukturları da eynidir. Morfoloji (şəkil) dəyişiklik ümumiyyətlə məhduddur və müəyyən istiqaməti yoxdur” (Stephen J. Gould, “Evolution”s Erratic Pace”, Natural History, vol. 86, may 1977)

 

Yuxarıda linkini verdiyimiz səhifədə, yüz milyonlarla ildir heç bir dəyişiklik yaşamadığı görülən “yaşayan fosillər”in şəkilləri vardır. Yaşayan fosillər, milyonlarla, bəzi hallarda yüz milyonlarla il əvvəl yaşamış canlıların, günümüzdəki nümunələriylə tamamilə eyni olduğunu göstərən fosillərdir. Bunların şəkillərinin və Gouldun sözlərinin “təbiətin qanunu dəyişiklikdir” ifadəsiylə tamamilə ziddiyyət təşkil etdiyi isə açıqdır. Elmdə qanunun tərifi, “Faktlar arasında, müəyyən şərtlərin reallaşdığı bütün vəziyyətlər üçün dəyişməz əlaqəni təyin edən şərh” şəklindədir. O halda Əli Demirsoyun sözlərinin doğru qəbul edilə bilər olması üçün, şəkillərini göstərdiyimiz canlılarda da bir dəyişmə görülməli, Gould kimi elm adamlarının da bu sözləri sərf etməmiş olması lazımdır. Halbuki, əlbəttə, belə bir vəziyyət haqqında danışılan deyil.

Dəyişiklik ilə açıqca ziddiyyət təşkil edən yaşayan fosillər və sabitlik elmi bir gerçək, faktdırlar. O halda ortada dəyişiklik deyə bir qanun yoxdur. Əgər hörmətli Demirsoy və ya hər hansı başqa təkamülçü, bu ifadədə israr edəcək olsa, bir başqa planetdən danışdığı qəbul edilməlidir. Çünki yer üzünün tarixi, dəyişmə deyə bir qanun olmadığını göstərməkdədir.